Newsroom

Updates, press releases and news from Marin Teknikk
23 August 2022 Fishing

MT 1217 – STERN TRAWLER & CRAB CATCHER

Marin Teknikk har utvikla nytt innovativt kombinert fiske- og fangstfartøy for trål og krabbefiske med moonpool, og signert designkontrakt for ett fartøy

Marin Teknikk AS. Ship Design & Engineering. Skipsdesign.

Filter