Marin Teknikk sikrer designkontrakt for eit fiskefartøy for fiske i Antarktis

Marin Teknikk AS. Ship Design and Engineering.

Marin Teknikk AS har inngått kontrakt med eit internasjonalt fiskeriselskap for levering av design og engineering av ein linebåt med design betegnelsen MT1112 L. Fartøyet vert bygd med høg isklasse og skal i hovedsak drive fiske i Antarktis etter «Patagonian Toothfish». Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter, ei bredde på 13 meter og innreing for 30 personar.

Fiskefartøyet skal byggast på Tersan Shipyard med byggenummer 1101 og vert den åttande fiskebåten med MT-design som blir bygd på det anerkjende verftet i Tyrkia. Planlagt levering for fartøyet er 1. september 2021.

Fartøyet skal utrustast med eit moderne autolinesystem og fabrikk der det er lagt fokus på logistikk og skånsom håndtering av fisken for best mulig kvalitet på produktet. Fabrikken vil også være utstyrt med systemer for å ta vare på restråstoff av fisken. Skrogdesign og framdriftssystem er optimalisert for operasjoner i krevjande isforhold samt for redusert utslepp av miljøfarlige avgasser.

Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nyte godt av kontrakta med forskjellig utstyrsleveransar til fartøyet.
Det er veldig gledelig at eit nytt utenlandsk fiskeriselskap kjem til Marin Teknikk for å designe sin fiskebåt. Kontrakta styrker Marin Teknikk sin posisjon i det krevjande og ikkje minst spennande markedet innanfor for design av fiskefartøy.

Fartøyet skal operere i særs utfordrande havområder i Sydishavet. Marin Teknikk har teikna fleire andre fartøy, bla. for Ervik Havfiske, som opererer i dei same tøffe områda med svært stor suksess.

For ytterligere spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt:

Daglig leiar Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,

Salgssjef Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,

Område salgsing. Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no

Marin Teknikk AS, 06.01.2020

————————-

ENGLISH VERSION:

Marin Teknikk secure design contract for an Antarctic longliner fishing vessel

Marin Teknikk has signed an agreement with an undisclosed fishing company owner, for delivery of design and engineering for a longliner fishing vessel, MT1112 L. The vessel, which will be built with a high ice class, will mainly fish in the Antarctic for “Patagonian tooth fish”. The Vessel will have a length of 60.50 meters, a beam of 13 meters and comfortable accommodation for 30 persons.

The fishing vessel will be built at Tersan Shipyard and will be given hull number 1101 and will be the 8 fishing boat with MT design built at the well-recognized yard in Turkey. Scheduled delivery for the vessel is September 1st, 2021. The vessel will be equipped with a large modern autoline system and a processing factory plant. There is a high focus on careful handling and quality of the fish products.

The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the products. The logistics from the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside, is
carefully planned to preserve best quality. Focus has also been placed on best possible hull design and systems to achieve an environmentally friendly ship.

We are very pleased that a solid foreign international fishing company has chosen MT design in a competitively demanding market. Several reputable suppliers from Norway will benefit from the contract with equipment supplies to the vessel.

The contracts show that Marin Teknikk strengthens its position in the demanding and not least exciting market within the design of fishing vessels. Marin Teknikk has designed several longliners
for Norwegian and foreign shipping companies over the years, and with this prestige contract we confirm our position in this exciting market for the design of fishing vessels.

The vessel will operate in particularly demanding areas in the South Sea. Marin Teknikk has designed several other vessels, among others, for ship-owner Ervik Havfiske, which operates in the same harsh environments with great success.

For more information:

CEO Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,

Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,

Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no

Marin Teknikk AS, date 06.01.2020