Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt

Marin Teknikk AS. Ship Design & Engineering. Skipsdesign.

Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes AS, Stadtlandet, for levering av design- og engineering for ein ny linebåt. Byggeverftet er Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten skal være klar for levering i september 2021.

Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter og og ha lugarkapasitet for 30 personer. Linebåten skal drive fiske i sydishavet etter «Patagonian Toothfish» og byggast med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1112 L.

Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nytte godt av kontrakta med utstyrsleveransar til fartøyet.

Dette er den 11 båten Marin Teknikk har designa for det største norske linebåtrederiet Ervik Havfiske og deira samarbeidspartnarar.

Disse kontraktene viser Marin Teknikk sin posisjon i det krevande og ikkje minst spennende markedet innanfor for design av fiskefartøy.

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er en svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevende marked. – Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i nesten 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeri og havområde dette linebåtrederiet operer på.

Dette vert også bygg nummer 100 på Tersan Shipyard, som vart markert med stor sermoni på verftet torsdag 5 september, når kontrakta vart signert. Verftet understreka takknemeligheita for at dei i 2010 fekk oppdraget med å bygge eit komplett fartøy, MS Frøyanes. Dette var starten for eit nytt eventyr for Tersan i Tyrkia, som har gjort verftet til eit verdensleiande verft for bygging av spesialskip. Det var Marin Teknikk som også tegna den båten, MT1114, som fortsatt er den største linebåten i verda. Denne båten var også bygd med mykje ny teknologi, bla. med diesel elektrisk framdrift og andre nyskapende løysinger.

For ytterligere informasjon:

Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no

Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no

Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no

Marin Teknikk AS, 9 september 2019

———————

IN ENGLISH:

Marin Teknikk secures new Longliner contract

Marin Teknikk enter into contract with Frøyanes AS, Norway, for delivery of Design & Engineering package for a new Longliner vessel. Building yard will be Tersan Shipyard in Turkey, and schedule for delivery is Q3 2021.

The vessel will have a length of 60,50 meters and will keep accommodation for 30 people. The Longliner is designed with high ice class, ready for Patagonian Toothfishing in Antarctic regions. The design will be of MT1112 L.

Several recognized Norwegian companies will take benefit of equipment deliveries to the vessel.

This will be the 11th vessel Marin Teknikk is designing for the largest Norwegian Longliner company Ervik Havfiske, and their collaborators.

This contract shows Marin Teknikk’ s position in the demanding and exciting market for fishing vessel design.
Sales Director Richard K. Gjerde states that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have been working close to Stig and Kjell-Magne Ervik and their team for almost 25 years, and we feel this a recognition of our work, by designing safe, practical, environmentally and cost-effective fishing vessels, especially adjusted to different fishery and Ocean areas where Ervik operates.”

This will be yard no. 100 at Tersan Shipyard, marked by a large ceremony at 5. September, when the contract was signed. The yard emphasised their gratefulness to build the MS Frøyanes back in 2010, which was the start of a new adventure for Tersan in Turkey, making the yard to a world leading yard for building special vessels. Marin Teknikk designed this vessel as well, which still is the largest Longliner in the world. MS Frøyanes was built with diesel electric propulsion followed by several innovative solutions.

For further information:

CEO Svein-Rune Gjerde, tel. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no

Sales Director Richard Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no

Area Sales Manager Thomas Edvard Gjerde, tel. +47 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no