More

EXPLORER YACHT & CRUISE

Marin Teknikk design and develope Explorer Yacht & Cruise projects directly towards clients and customers. Read on:

frontpage/mt5006mkii_300x157.gif

HEADLINES

Read our latest news and press releases.

Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
<p>Marin Teknikk AS (MT) har sikra en ny designkontrakt i fiskebåt markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy. Det nye kombinerte kystsnurpenot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken.</p><p>Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes og for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabell innredning for 10 personer og lett is-klasse. Rederiet ønsker å bygge fartøyet på norsk verft med levering i slutten av 2021.</p> <p>Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet.</p> <p>Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet.</p> <p>Kontrakten er en anerkjennelse for Marin Teknikk’s arbeid i et nytt og interessant marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for design av fiskefartøy.</p> <p>- Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett oppimot dyktige redere i regionen.</p> <p>Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape verdier som kommer det maritime clusteret til gode, sier salgsdirektør Richard K. Gjerde.</p> <p>Skår Senior AS er eigd av søskena Roy Skår og Janita Skår som til saman eig 90 prosent i reiarlaget, samt syskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eig ti prosent i reiarlaget frå Kvalsvika, som og er aktive fiskarar om bord.</p> <p><br>For mer informasjon kontakt;</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no </a></p> <p>Daglig leder Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, mail: <a href="mailto:srg@marinteknikk.no">srg@marinteknikk.no</a></p> <p><img src="/Installations/fwk/sites/marinteknikk3/articles/20190520_skar_senior/nab_5436.jpg" alt="" width="960" height="640"></p> <p>----------------------</p> <p>In English:</p> <p><span style="font-size: 22px;"><strong>Marin Teknikk has entered design contract with Skår Senior for a new Purse Seiner vessel</strong></span></p> <p>Marin Teknikk AS (MT) has secured a new design contract in the fishing vessel segment. The contract is with the fishing company Skår Senior AS, from Kvalsvik, at Nerlandsøy in Herøy, Norway. </p> <p>The new combined Purse Seiner &amp; Trawler Fishing vessel with design type of MT1120, will be around 48 meter of length and 12 meters wide. It is designed to the Owner’s requirements and will be equipped with top modern purse seiner and trawl equipment. </p> <p>The vessel will have 500 m3 RSW cargo tanks and vacuum system for most gentle treatment of the fish. The vessel will be built with light Ice-class and comfortable accommodation for 10 people. The owners want to build the vessel at a Norwegian shipyard for delivery in Q4 2021.</p> <p>The contract is a solid recognition for MT’s work in a new and interesting market, and will expand our customer area and strengthen our position in designing fishing vessels.</p> <p>“We are very pleased to sign such contracts that secures work for our highly skilled personnel at MT, in addition to create activity in the Maritime Cluster in Norway”, says Sales Director Richard K. Gjerde.</p> <p>For further information, please contact;</p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no </p> <p>CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no</p>
20.05.19 14:18

CONTACT

Tel: +47 70 08 34 00
Fax: +47 70 08 34 01
 

ship3.jpg

OUR COMPANY

Marin Teknikk AS is a Norwegian Ship Design & Engineering company, with special knowledge and expertise within advanced ship design.

With more than 110 successful ship designs in our book, we feel quite convinced that we can play an important role in whatever project you are thinking about.

Our ongoing effort in making the most productive, reliable and safe ships, have lead us into the next step of 3D visualization. Together with you, we can process virtual 3D environments of your ship to ensure your perfection.

With our competence and wide knowledge in rules and regulations, we can guide you through different phases of planning and designing to fulfil your expectations.
Don’t hesitate to contact us with any request…

frontpage/tailor-made-design-20190107_2.png
NEWS
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
<p>Marin Teknikk AS (MT) har sikra en ny designkontrakt i fiskebåt markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy. Det nye kombinerte kystsnurpenot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken.</p><p>Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes og for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabell innredning for 10 personer og lett is-klasse. Rederiet ønsker å bygge fartøyet på norsk verft med levering i slutten av 2021.</p> <p>Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet.</p> <p>Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet.</p> <p>Kontrakten er en anerkjennelse for Marin Teknikk’s arbeid i et nytt og interessant marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for design av fiskefartøy.</p> <p>- Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett oppimot dyktige redere i regionen.</p> <p>Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape verdier som kommer det maritime clusteret til gode, sier salgsdirektør Richard K. Gjerde.</p> <p>Skår Senior AS er eigd av søskena Roy Skår og Janita Skår som til saman eig 90 prosent i reiarlaget, samt syskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eig ti prosent i reiarlaget frå Kvalsvika, som og er aktive fiskarar om bord.</p> <p><br>For mer informasjon kontakt;</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no </a></p> <p>Daglig leder Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, mail: <a href="mailto:srg@marinteknikk.no">srg@marinteknikk.no</a></p> <p><img src="/Installations/fwk/sites/marinteknikk3/articles/20190520_skar_senior/nab_5436.jpg" alt="" width="960" height="640"></p> <p>----------------------</p> <p>In English:</p> <p><span style="font-size: 22px;"><strong>Marin Teknikk has entered design contract with Skår Senior for a new Purse Seiner vessel</strong></span></p> <p>Marin Teknikk AS (MT) has secured a new design contract in the fishing vessel segment. The contract is with the fishing company Skår Senior AS, from Kvalsvik, at Nerlandsøy in Herøy, Norway. </p> <p>The new combined Purse Seiner &amp; Trawler Fishing vessel with design type of MT1120, will be around 48 meter of length and 12 meters wide. It is designed to the Owner’s requirements and will be equipped with top modern purse seiner and trawl equipment. </p> <p>The vessel will have 500 m3 RSW cargo tanks and vacuum system for most gentle treatment of the fish. The vessel will be built with light Ice-class and comfortable accommodation for 10 people. The owners want to build the vessel at a Norwegian shipyard for delivery in Q4 2021.</p> <p>The contract is a solid recognition for MT’s work in a new and interesting market, and will expand our customer area and strengthen our position in designing fishing vessels.</p> <p>“We are very pleased to sign such contracts that secures work for our highly skilled personnel at MT, in addition to create activity in the Maritime Cluster in Norway”, says Sales Director Richard K. Gjerde.</p> <p>For further information, please contact;</p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no </p> <p>CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no</p>
20.05.19 14:18
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med russisk fiskeriselskap
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med russisk fiskeriselskap
<p>Marin Teknikk AS (MT) har sikret enda en ny designkontrakt i det russiske markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet LLC FC Virma fra Karelia regionen, nordvest i Russland. </p><p>Fartøyet, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter langt og 13 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne Mustad autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prosessering av fisk og hermetikk, stor fryselagerkapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyet skal leveres i slutten av 2020.</p> <p>Skrog og dieselelektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid, og nå også til russiske kunder.</p> <p>De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologiske, bærekraftige og miljøvennlige fiskemetoden. Linefartøyet bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontraktene med utstyrsleveranser til fartøyet.</p> <p>Kontrakten er en anerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign.</p> <p>«Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og i utlandet».</p> <p>Marin Teknikk inngikk i desember 2017 kontrakt med samme rederi for to lignende fiskefartøy for leveranse av design og engineeringpakker. De to fartøyene er nå kommet langt i produksjonen ved Severnay Verf i St. Petersburg, i tillegg til et annet nybygg av samme MT design for et annet russisk rederi. LLC FC Virma er fornøyd med design- og engineeringsarbeidet og den oppfølging av prosjektene som er gjort fra MT's side. Fartøyene bygges til russisk flagg og etter Russisk RS Klasse. Marin Teknikk jobber direkte mot klasseselskap og myndigheter uten noen mellommann. Det er derfor med stor glede MT ser at en klarer å håndtere og tilegne seg ny kunnskap med nye samarbeidspartnere til rederienes og verftets tilfredstillelse.</p> <p>For mer informasjon kontakt salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a></p> <p>--------------------------</p> <p>English:</p> <p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: 22px;">Marin Teknikk enter into new design-contract with Russian Fishery Company</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 18px; color: #000080;"><strong>Marin Teknikk AS (MT) has secured a new ship design- and engineering contract in the Russian market. The contract is with the fishery company LLC FC Virma, from the Karelia region, in the Northwest Russia.</strong></span></p> <p>The vessel of MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owner’s requirements. The vessels will be equipped with top modern Mustad auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessel will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg for delivery by Q4 2020, under Russian Flag and Class.</p> <p>The hull, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes.</p> <p>The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch.<br>The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design.</p> <p>“We are very satisfied signing such agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde.</p> <p>Back in December 2017, Marin Teknikk entered a design- and engineering contract with the same company for two similar fishing vessels. These two are well in line in the production scheme at Severnaya Verf in St. Petersburg, together with another newbuild from MT for a different Russian customer. LLC FC Virma is very happy with the design- and engineering delivered from MT, and the project follow-up from MT's side. The vessels are being built under Russian flag and Russian RS class. Marin Teknikk is working directly towards the Russian class and government without use of brokers. It is with great pleasure we see that we able to handle and achieve new knowledge with new partners to the ship-owner’s and yard’s satisfaction.</p> <p>For further information, please contact:<br>Sales Director Richard K. Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a> </p> <p> </p> <p></p>
15.03.19 13:50
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
<p>Marin Teknikk AS har inngått en stor og viktig engineeringskontrakt med Myklebust Verft. Kontrakten gjelder en vesentlig ombygging av kjempeskipet «AKOFS Seafarer», den største ombyggingen som verftet har gjennomført. </p><p>Marin Teknikk skal stå for engineeringsarbeidet i forbindelse med ombyggingen som forventes stå ferdig i løpet av oktober 2019. Dette vil være et krevende arbeid der ombyggingen skal tilfredsstille NORSOK regelverket.</p> <p>- Vi er svært glad for å dra denne kontrakten i land, sier Salgsdirektør Richard K. Gjerde. I et utfordrende marked er kontrakten viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. Kontrakten vil medføre en vesentlig arbeidsmengde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som partner i denne ombyggingskontrakten.</p> <p>- Marin Teknikk har gjennom mange år vist at vi har den kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig i en slik type ombygging. Vi har også designet flere nybygg tilpasset til denne typen intervensjons-operasjoner. Bedriften har mange dyktige ansatte som vil sørge for å gjennomføre dette prosjektet på en god måte.</p> <p>Etter gjennomført ombygging skal «AKOFS Seafarer» inn på en fem år lang kontrakt med Equinor, der skipet skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på norsk sokkel.</p> <p>For mer informasjon vennligst kontakt:</p> <p>Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a></p> <p>Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tlf. 979 86 830, mail: <a href="mailto:kal@marinteknikk.no">kal@marinteknikk.no</a></p> <p></p> <p>-----------------------------</p> <p>ENGLISH:</p> <p><span style="font-size: 20px;"><strong>Marin Teknikk secures large rebuild contract</strong></span></p> <p>Marin Teknikk AS has secured a large and important contract with Myklebust Verft. The contract contains a large rebuild of the vessel “AKOFS Seafarer”, the largest rebuild contract ever for Myklebust Verft.</p> <p>Marin Teknikk will do the engineering work of the rebuild, which is supposed to be finalized by October 2019. This will be a demanding operation which shall comply with the NORSOK rules.</p> <p>“We are very happy to sign this contract, says Sales Director Richard K. Gjerde. In such a demanding market the contract is important both for our company and our employees. The contract will bring a substantial workload for us, and we are very pleased to be chosen as partner in this rebuild contract.</p> <p>“Marin Teknikk has during a long time proven to keep the knowledge and expertise necessary in such type of rebuilding. We have also designed several newbuilds adjusted to this type of intervention operations. Our company keeps a wide number of highly skilled employees ready to run this project in a good way.</p> <p>After completing the rebuild, the “AKOFS Seafarer” will perform a 5-years contract with Equinor, performing light well intervention work on the Norwegian Shelf.</p> <p>For further information, please contact:</p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no </a></p> <p>Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tel. 979 86 830, mail: <a href="mailto:kal@marinteknikk.no">kal@marinteknikk.no</a> </p> <p></p> <p></p>
15.02.19 13:12
MT6027 Maersk Inventor - nominated for OSJ Award
MT6027 Maersk Inventor - nominated for OSJ Award
<p>For the third year in a row, a Maersk Supply Service vessel is nominated for Offshore Support Journal’s Vessel of the Year Award. </p><p>MT6027 Maersk Inventor is the third vessel delivered (of four) of the Stingray Subsea Support Vessel series. She is a newbuild subsea construction vessel designed as a flexible, stable and reliable platform to carry out a wide range of operations, in challenging offshore environments.</p> <p>If you would like to vote for this vessel as Vessel of the Year, please do so by clicking <a href="https://www.osjconference.com/e-aosjca/awards/support-vessel-award.htm" target="_blank">HERE</a>. </p> <p>The announcement of the Award will take place in London, 6-7 February 2019.</p>
17.01.19 12:03

MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.