More

EXPLORER YACHT & CRUISE

Marin Teknikk design and develope Explorer Yacht & Cruise projects directly towards clients and customers. Read on:

frontpage/mt5006mkii_300x157.gif

HEADLINES

Read our latest news and press releases.

Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
<p>Marin Teknikk AS har inngått en stor og viktig engineeringskontrakt med Myklebust Verft. Kontrakten gjelder en vesentlig ombygging av kjempeskipet «AKOFS Seafarer», den største ombyggingen som verftet har gjennomført. </p><p>Marin Teknikk skal stå for engineeringsarbeidet i forbindelse med ombyggingen som forventes stå ferdig i løpet av oktober 2019. Dette vil være et krevende arbeid der ombyggingen skal tilfredsstille NORSOK regelverket.</p> <p>- Vi er svært glad for å dra denne kontrakten i land, sier Salgsdirektør Richard K. Gjerde. I et utfordrende marked er kontrakten viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. Kontrakten vil medføre en vesentlig arbeidsmengde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som partner i denne ombyggingskontrakten.</p> <p>- Marin Teknikk har gjennom mange år vist at vi har den kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig i en slik type ombygging. Vi har også designet flere nybygg tilpasset til denne typen intervensjons-operasjoner. Bedriften har mange dyktige ansatte som vil sørge for å gjennomføre dette prosjektet på en god måte.</p> <p>Etter gjennomført ombygging skal «AKOFS Seafarer» inn på en fem år lang kontrakt med Equinor, der skipet skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på norsk sokkel.</p> <p>For mer informasjon vennligst kontakt:</p> <p>Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a></p> <p>Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tlf. 979 86 830, mail: <a href="mailto:kal@marinteknikk.no">kal@marinteknikk.no</a></p> <p></p> <p>-----------------------------</p> <p>ENGLISH:</p> <p><span style="font-size: 20px;"><strong>Marin Teknikk secures large rebuild contract</strong></span></p> <p>Marin Teknikk AS has secured a large and important contract with Myklebust Verft. The contract contains a large rebuild of the vessel “AKOFS Seafarer”, the largest rebuild contract ever for Myklebust Verft.</p> <p>Marin Teknikk will do the engineering work of the rebuild, which is supposed to be finalized by October 2019. This will be a demanding operation which shall comply with the NORSOK rules.</p> <p>“We are very happy to sign this contract, says Sales Director Richard K. Gjerde. In such a demanding market the contract is important both for our company and our employees. The contract will bring a substantial workload for us, and we are very pleased to be chosen as partner in this rebuild contract.</p> <p>“Marin Teknikk has during a long time proven to keep the knowledge and expertise necessary in such type of rebuilding. We have also designed several newbuilds adjusted to this type of intervention operations. Our company keeps a wide number of highly skilled employees ready to run this project in a good way.</p> <p>After completing the rebuild, the “AKOFS Seafarer” will perform a 5-years contract with Equinor, performing light well intervention work on the Norwegian Shelf.</p> <p>For further information, please contact:</p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no </a></p> <p>Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tel. 979 86 830, mail: <a href="mailto:kal@marinteknikk.no">kal@marinteknikk.no</a> </p> <p></p> <p></p>
15.02.19 13:12

CONTACT

Tel: +47 70 08 34 00
Fax: +47 70 08 34 01
 

ship3.jpg

OUR COMPANY

Marin Teknikk AS is a Norwegian Ship Design & Engineering company, with special knowledge and expertise within advanced ship design.

With more than 110 successful ship designs in our book, we feel quite convinced that we can play an important role in whatever project you are thinking about.

Our ongoing effort in making the most productive, reliable and safe ships, have lead us into the next step of 3D visualization. Together with you, we can process virtual 3D environments of your ship to ensure your perfection.

With our competence and wide knowledge in rules and regulations, we can guide you through different phases of planning and designing to fulfil your expectations.
Don’t hesitate to contact us with any request…

frontpage/tailor-made-design-20190107_2.png
NEWS
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
<p>Marin Teknikk AS har inngått en stor og viktig engineeringskontrakt med Myklebust Verft. Kontrakten gjelder en vesentlig ombygging av kjempeskipet «AKOFS Seafarer», den største ombyggingen som verftet har gjennomført. </p><p>Marin Teknikk skal stå for engineeringsarbeidet i forbindelse med ombyggingen som forventes stå ferdig i løpet av oktober 2019. Dette vil være et krevende arbeid der ombyggingen skal tilfredsstille NORSOK regelverket.</p> <p>- Vi er svært glad for å dra denne kontrakten i land, sier Salgsdirektør Richard K. Gjerde. I et utfordrende marked er kontrakten viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. Kontrakten vil medføre en vesentlig arbeidsmengde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som partner i denne ombyggingskontrakten.</p> <p>- Marin Teknikk har gjennom mange år vist at vi har den kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig i en slik type ombygging. Vi har også designet flere nybygg tilpasset til denne typen intervensjons-operasjoner. Bedriften har mange dyktige ansatte som vil sørge for å gjennomføre dette prosjektet på en god måte.</p> <p>Etter gjennomført ombygging skal «AKOFS Seafarer» inn på en fem år lang kontrakt med Equinor, der skipet skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på norsk sokkel.</p> <p>For mer informasjon vennligst kontakt:</p> <p>Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a></p> <p>Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tlf. 979 86 830, mail: <a href="mailto:kal@marinteknikk.no">kal@marinteknikk.no</a></p> <p></p> <p>-----------------------------</p> <p>ENGLISH:</p> <p><span style="font-size: 20px;"><strong>Marin Teknikk secures large rebuild contract</strong></span></p> <p>Marin Teknikk AS has secured a large and important contract with Myklebust Verft. The contract contains a large rebuild of the vessel “AKOFS Seafarer”, the largest rebuild contract ever for Myklebust Verft.</p> <p>Marin Teknikk will do the engineering work of the rebuild, which is supposed to be finalized by October 2019. This will be a demanding operation which shall comply with the NORSOK rules.</p> <p>“We are very happy to sign this contract, says Sales Director Richard K. Gjerde. In such a demanding market the contract is important both for our company and our employees. The contract will bring a substantial workload for us, and we are very pleased to be chosen as partner in this rebuild contract.</p> <p>“Marin Teknikk has during a long time proven to keep the knowledge and expertise necessary in such type of rebuilding. We have also designed several newbuilds adjusted to this type of intervention operations. Our company keeps a wide number of highly skilled employees ready to run this project in a good way.</p> <p>After completing the rebuild, the “AKOFS Seafarer” will perform a 5-years contract with Equinor, performing light well intervention work on the Norwegian Shelf.</p> <p>For further information, please contact:</p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no </a></p> <p>Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tel. 979 86 830, mail: <a href="mailto:kal@marinteknikk.no">kal@marinteknikk.no</a> </p> <p></p> <p></p>
15.02.19 13:12
MT6027 Maersk Inventor - nominated for OSJ Award
MT6027 Maersk Inventor - nominated for OSJ Award
<p>For the third year in a row, a Maersk Supply Service vessel is nominated for Offshore Support Journal’s Vessel of the Year Award. </p><p>MT6027 Maersk Inventor is the third vessel delivered (of four) of the Stingray Subsea Support Vessel series. She is a newbuild subsea construction vessel designed as a flexible, stable and reliable platform to carry out a wide range of operations, in challenging offshore environments.</p> <p>If you would like to vote for this vessel as Vessel of the Year, please do so by clicking <a href="https://www.osjconference.com/e-aosjca/awards/support-vessel-award.htm" target="_blank">HERE</a>. </p> <p>The announcement of the Award will take place in London, 6-7 February 2019.</p>
17.01.19 12:03
Ny pris til førerløst skip med sunnmørsdesign
Ny pris til førerløst skip med sunnmørsdesign
<p>Yara Birkeland vant Næringslivets Klimapris under Zerokonferansen. Kronprins Haakon er imponert over det som om få år blir det første førerløse conteinerskipet på vannet.</p><p>Kongsberg og Yara fikk onsdag prisen for prosjektet med det skipet Yara Birkeland som blir verdens første utslippsfrie og selvkjørende containerskip.</p> <p>Skipet er designet av Marin Teknikk i Herøy og skal bygges ved Brevik-verftet til Vard i Telemark.</p> <p>Torsdag tok kronprins Haakon seg tid til å besøke Yaras stand under konferansen som arrangeres ved Skur 13 i Oslo. <br>– Det var veldig spennende å høre mer om prosjektet. Jeg har jo hørt om det i flere år. Det er veldig bra at noen går foran, og lager et transportfartøy som både er fullt batteridrevet, og autonomt samtidig. Dette er et ambisiøst prosjekt som det blir spennende å følge videre, sa kronprinsen ifølge en pressemelding.</p> <p>Kongsberg-gruppen leverer det meste av teknologi om bord til skipet som fra 2020 skal erstatte 40.000 lastebilturer årlig mellom gjødselfabrikken til Yara og havnene i Brevik og Larvik.<br>Næringslivets klimapris deles ut for femte gang i år og er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO.</p> <p>Kilde: <a href="http://www.smp.no">www.smp.no</a></p>
08.11.18 13:29
Best Green Innovation Award 2018
Best Green Innovation Award 2018
<p>Marin Teknikk AS was yesterday given the Best Green Innovation Award 2018, at the Industry Design Conference (IDC/18) at Giske, Norway. The prize is given related to the work done with design MT2007 "Yara Birkeland", the worlds first autonomous commercial cargo vessel. Yara will be the owner and operator of the ship.</p><p>From the jury: "The winner is doing a paradigm shift. The future autonomos ships will move goods from trailers to ship, which will lead to more robust transport systems."</p> <p>CEO Svein Rune Gjerde is very exited to receive the prize. "This clearly shows that the work we are doing makes a footprint in the whole industry. We are very happy about the prize, and will continue our effort in making specialized vessel design through innovation. We are also greatful for the design &amp; engineering assignment Yara gave us for more than a year ago. The ship will be delivered from Vard Brevik Q1 2020."</p> <p><img src="/Installations/fwk/sites/marinteknikk3/articles/20181018_green_innovation/green_innovation_2_20181018.jpg" alt="" width="960" height="537"><br><br></p>
19.10.18 07:32

MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.