Ombygging av MT6009 ‘Skandi Texel’ for FRØY AKVARESSURS AS. (Conversion into Live Fish Treatment Vessel)

Marin Teknikk AS. Ship Design & Engineering. Skipsdesign.

22.02.21. Marin Teknikk AS har inngått avtale med FRØY Akvaressurs AS for Design & Engineering arbeid i forbindelse med ombygging av offshore fartøyet ‘Skandi Texel’ til et Aquaservice behandlingsfartøy. Frøy har kjøpt fartøyet fra DOF til dette formålet.

Fartøyet skal etter ombyggingen fremstå som et spesialisert avlusningsfartøy, og Marin Teknikk setter stor pris på muligheten for å kunne bidra til å skape et effektivt og praktisk skip innenfor en stadig voksende bransje.

Skandi Texel ble bygget som PSV i 2005 og er 69,5 meter lang og 16,4 meter bred. Fartøyet har en dødvekt på 2.885 tonn og innredning for 24 personer, og har tilhørt DOF siden skipet var nytt.

ENGLISH: Marin Teknikk AS have secured design and engineering work with FRØY Akvaressurs AS for the conversion of MT6009 S “Skandi Texel” from PSV to Live Fish Treatment Vessel. The vessel shall be ready for operation August 2021.