Olympic Shipping AS order the 3rd MT 6015 Multi Purpose Field Supply and Construction Vessel at kleven Maritime AS in Norway. Delivery is agreed to November 2014. 12.05.2011

Due to this agreement, Marin Teknikk AS has signed a contract with Kleven Maritime in Norway, for design and engineering package for this order. The vessel shall be built at Kleven Verft AS and the design of type MT 6015 is similar to the two contracts Olympic Shipping have done with Kleven Maritime earlier.

This contract confirm that the MT6015 design have been well accepted in the PSV/MPSV market. When Olympic is ordering the 3rd vessel of this design, it prove that our solutions are of high standard and quality.

”I am very pleased that Olympic Shipping chose to build yet another ship at Kleven Maritime. On this contract, we will collaborate extensively with local suppliers such as Hareid Elektriske Teknikk and Rolls-Royce Marine. Working with local top class suppliers is important to succeeding in moving an increasing part of the building process home to Norway,” states CEO Ståle Rasmussen of Kleven Maritime.

For the owner this is also a day to celebrate: ”The vessel will join one of Norway’s most modern fleets of offshore vessels, and represents a new generation of modern vessels, characterised by emphasis on security and environmental impact”, says Stig Remøy.

Marin Teknikk also welcomes highly this contract which secure work for the MT staff the next two years. MT has good experience with Olympic Shipping as a demanding offshore vessel Owner and is looking forward to continue working together with them in these new projects. MT has also very good relationship with Kleven Verft, which is well known for good quality and reliable delivery of vessels at budget. Marin Teknikk has earlier delivered 4 offshore vessel designs to the Olympic fleet and have now at present date 4 more MT vessels under construction.

The vessels represent a new generation of environmentally friendly and operational state of the art multipurpose vessels, where much attention is put on fuel economy, low emissions to the environment and large capacities both above and below deck. Class notation Ice 1B provides for suitability in northern areas, and the vessels will be equipped for oil recovery operations (OIL REC – NOFO 2009). Dead weight of the vessel is approx. 4 800 tons, length 93,8 meters, beam 20 meters, deck space 1 060 m2. The accommodation area has a large capacity of 60 persons. The MT 6015 is being built in accordance with the new SPS code, and will include facilities that will make the vessel very well suited to ROV and subsea construction work.

The contracts will also ensure large subcontracting orders for suppliers in the Norwegian maritime cluster.

For further information please contact:
Svein-Rune Gjerde – Manging Director – mobile 91189888
Richard K. Gjerde – Sales Manager – mobile 90208014
Karim Longva – Sales Engineer – mobile 97986830

In norwegian

Olympic Shipping kontraherer eit tredje MT6015 MPSV fartøy på Kleven Maritime AS.

12.05.2011

Olympic Shipping har stadfesta ei kontrakt med Kleven Maritime om levering av eit avansert fleirbruks plattformservicefarty, MT 6015 design frå Marin Teknikk. Fartøyet skal byggast ved Kleven Verft i Ulsteinvik, leveringsdato er sett til November 2012. Marin Teknikk AS har dermed sikra leveranse av design & engineering for endå eit av det nyutvikla designet, MT6015 MPSV.

Fartøyet vert det tredje av tre like fartøy, der det fyrste vart kontrahert i august 2010 og det andre i januar 2011. Dette bekrefter att MT6015 designet er blitt meget godt mottatt i markedet. Att Olympic Shipping går for det 3. skipet bekrefter att prosjektet vårt har gode løysingar med høg standard og kvalitet.

Fartøya representerer ein ny generasjon miljøvenlege og driftssikre plattformservicefarty, der det er lagt stor vekt på miljø, drivstofføkonomi og lastekapasitet både under og over dekk. Med lett isklasse (ICE C) vil fartyet vere eigna for nordområda, og avansert utstyr for oljeoppsamling (OIL REC – NOFO) vil auke attraktiviteten i marknaden. Dødvekta er på om lag 4 800 tonn, lengda lik 93,8 meter, breidde lik 20 meter og dekksarealet er på 1 060 m2. Fartøyet har stor innreiing med plass til 60 personar og skroget vert bygdt med isforsterkning, Ice 1B. MT 6015 blir bygd etter den nye SPS koden og inneheld innretningar som gjer fartøyet i tillegg svært eigna for ROV- og konstruksjonsoppdrag.

”Eg er svært glad for at Olympic Shipping vel å bygge nok eit skip hos Kleven Maritime. Kontrakta vil medføre breitt samarbeid med lokale leverandørar, mellom anna Hareid Elektriske Teknikk og Rolls-Royce Marine. Samarbeidet med lokale kvalitetsaktørar er viktig for å lykkast med å flytte meir av byggeprosessen heim,” seier Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven Maritime. Kontraktsverdien på fartøyet er på NOK 380 mill.

Reiar Stig Remøy i Olympic Shipping seier at; ”Skipet vil inngå i det som er ein av Noregs desidert mest moderne flåtar av offshorefarty, og representer ein ny generasjon moderne farty, der sikkerheit og miljø er sett enda meir i høgsetet”.

Marin Teknikk sikrar med denne kontrakten sin posisjon som leverandør av skipsdesign for avanserte offshore fartøy til olje og gass industrien.

For meir informasjon vennligst ta kontakt med:
Svein-Rune Gjerde – Managing Director – mobile 91189888 – srg@marinteknikk.no
Richard K. Gjerde – Sales Manager – mobile 90208014 – rkg@marinteknikk.no
Karim Longva – Sales Engineer – mobile 97986830