Offshore Mining – nytt markedssegment for Marin Teknikk AS

Skal levere design til nytt skip for gruvevirksomhet på havbunnen.

I en del år har vi studert utvinning av ressurser / mineraler på havbunnen her på Marin Teknikk. Dette på grunn av den kjensgjerning at det finnes store resurser som venter på å bli utvunnet. Berre en liten del er utforsket og på dette området er det allerede gjort mange interessante funn. Utfordringen er å kunne utvinne dette på en bærekraftig måte, både med tanke på økonomi og miljø.

For over 1 år siden ble vi kontaktet av De Beers i Cape Town, Sør Afrika, der de spurte om vi kunne utvikle et skipsprosjekt som skal drive med diamantutvinning i havet utenfor kysten av Namibia. De arbeider på et stort område offshore der elven Orange River har lagt igjen sedimenter i 3 millioner år. I dette området har elven lagt igjen både diamanter og andre verdifulle mineraler. Etter kartlegging av krav og behov som De Beers stiller til ett slikt skipsprosjekt, kom vi frem med et design som reder fant så interessant at det ble besluttet å ta dette videre.

Designet vi har brukt som basis er det velprøvde MT6022 designet som det allerede er blitt bygget 12 skip av i forskjellige varianter.

Prosjektet til De Beers har eksterne likhetstrekk med tidligere skip , men arrangementet inne i skipet er noe helt annet og er utviklet for å kunne operere utstyr for denne typen aktivitet. Under dekk og på hele akterdekket vil det bli installert utstyr tilpasset aktiviteten.

Vi var i denne perioden i konkurranse med 2 andre skipsdesignere, en norsk og en utenlandsk, der vårt prosjekt ble priset både i Norge og på andre Europeiske verft samt verft i Asia.

Det var med stor glede vi registrerte at Kleven i Ulsteinvik kom godt ut i denne konkurransen og meget gledelig er det for oss at kontrakten til slutt ble signert mellom Kleven og De Beers Marine Namibia. Kleven’s gode kvalitet på alle fronter og leveringsdyktighet, spilte i denne sammenhengen en viktig rolle.

Skipet har en lengde på 113m og bredde på 22m og skal operere på havdyp ned til 150m. Den siste teknologien på diesel elektrisk systemer og fremdrift vil bli installert, og det blir stilt høge krav til dynamisk posisjonering da fartøyet skal ligge i posisjon i 3 år mellom hver gang den returnerer til havn.

Innredningen er for 80 personer med høg standard og de fleste lugarene er beregnet for 1 person. Mindre skip vil forsyne skipet med nødvendige leveranser og helikopter besørge transport av mannskapet samt å ta den verdifulle lasten til land.

Det blir store leveranser av utstyr fra Norske utstyrsprodusenter i forbindelse med denne skipsbyggingskontrakten.

Det er svært gledelig for oss å kunne signere denne kontrakten. Det har blitt arbeidet intenst med prosjektet i lang tid og det bekrefter på nytt vår posisjon som verdens ledende designere av avanserte skip til avanserte operasjoner ute i havet.

I øyeblikket er det 14 skip under bygging av MT Design, -fra Dalian, Kina i øst til New Orleans, USA i vest. 4 av disse skipa er under bygging på Kleven.

Den nye kontrakten vil være et solid tilskudd for å sikre arbeid for de ansatte langt inn i 2016.

Marin Teknikk har sitt hoved kontor i Dragsund, Herøy Kommune med ca 65 ansatte. I tillegg har vi kontor i Szczecin og Gdansk i Polen med tilsammen nesten 40 ingeniører.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt; CEO & Head of Ship Design Svein-Rune Gjerde på tlf.: 911 89 888,

e-post: srg@marinteknikk.no

Klikk her for teknisk informasjon.