Nytt offshore skip av MT 6015 design til Myklebusthaug Management

PRESSEMELDING 22.11.2011:

Det er i dag inngått kontrakt mellom Myklebusthaug Management fra Fonnes i Hordaland og Kleven Maritime om bygging av 1 nytt skip av typen MT6015, designet av Marin Teknikk fra Herøy på Sunnmøre. Skipene er det første MT designet Marin Teknikk leverer til dette rederiet. Olympic Shipping har allerede kontrahert 3 skip av den nye MT6015 typen. Det er et kombinert Plattform Supply- og Sub Sea konstruksjons skip. Det første ble kontrahert i Oktober i 2010.

Skipenes lengde er 94m og med en bredde på 20m.

Skipet har arrangement og innredning for 60 personer og skal bygges i henhold til SPS regler .

Dette regelverket har høyere krav til stabilitet og sikkerhetsarrangement enn det som har vært aktuelt tidligere. Dette er ett stabilitets krav som flere og flere land setter som krav for skip som skal arbeide i de aktuelle land sine havområder. Dette gjelder for skip der store deler av besetningen ombord ikke er sertifiserte sjøfolk.

Ny teknologi fra ABB og Caterpillar skal installeres, noe som vil gi en reduksjon i brennoljeforbruk på mellom 10 – 20%, avhengig av driftsprofil.

PSV funksjonen er godt ivaretatt med gode kapasiteter både under dekk for flytende laster og på lastedekk med hensyn på containere, rør last etc. Videre er skipet forberedt for en 100T offshore kran samt å enkelt kunne ta om bord innrettninger for håndtering av arbeids og inspeksjons ubåter, såkalte ROV’er.

Det er særdeles gledelig for oss å få denne kontrakten i havn. Det bekrefter att det nye designet, MT6015, blir godt mottatt i markedet med sine gode laste kapasiteter både under dekk og på dekk.

Det er også hyggelig å registrere at Kleven Maritime er i stand til å konkurrere internasjonalt med sin total løsning på pris, kvalitet og levering.

Skipet skal leveres Myklebusthaug Management i februar 2013.

For ytterligere informasjon fra Marin Teknikk AS, vennligst kontakt Svein-Rune Gjerde

Telefon 700 83 404
Mob. 911 89 888
E-post: srg@marinteknikk.no