Nye ombyggingsjobber for Marin Teknikk AS

Marin Teknikk AS. Design & Engineering. Ship Design. Skipsdesign.

Vi er glad for å meddele at vi har sikra meir design & engineerings arbeid for to båter med Oceanica fra Brasil. Oceanica har kjøpt to MT-Design fartøy, «Fortune» MT6009 MkII og «Sira» MT6009 L, som skal byggast om til spesialfartøy for deira operasjon i Brasil. Ekstra gledelig er det også at oppdraga med ombyggingane truleg går til eit lokalt norsk verft.

MT is happy for securing more redesign & engineering work for two Norwegian built MT6009 Design vessels recently acquired by Oceanica, Brazil. Pictures from the signing with the Oceanic´s team.

Marin Teknikk AS. Design & Engineering. Ship Design. Skipsdesign.  Marin Teknikk AS. Design & Engineering. Ship Design. Skipsdesign.