Marin Teknikk to design large Multipurpose Diving Support & Construction Vessel for Ultra Deep Solutions

Marin Teknikk AS has entered into a contract with a Chinese yard for design & engineering delivery for a large Multipurpose Diving Support & Construction Vessel to Ultra Deep Solutions (UDS) in Singapore. The vessel will be of the MT6027 DSCV design (“The Red Class”), with an 18 men twin bell saturation system, for operations down to 300 meters.

MT6027 DSCV is an advanced Diving & Construction Vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 142.9 meters and a breadth of 27 meters, accommodation for 140 persons, two cranes, a 400 T offshore crane with depth capability to 5200 m single fall and 3200m dual fall, and one 40 T offshore crane for operation down to 300m. In addition, arrangement for 2 WROV’s (unmanned remote operated submarines/robots) for operations down to 3000 meters ocean depth.

The vessel will be ready for delivery 1st quarter 2017.
Marin Teknikk has designed a functional Diving Support & Construction vessel with high focus on safety, following up designing environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore diving support construction vessels.
The vessel’s 1,500m² open deck space and deck strength 10 ton/m² and a smaller area at 650 m2, creates a good platform for transport of equipment and tools to and from oil- and subsea fields, prepared for world‐wide operations in the less deep and ultra-deep oil and gas sector projects.

The vessel will be built according to Det Norske Veritas class with the new SPS code; DNVGL + 1A1, EO, SPS, DSV-SAT, Diving System-SAT, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DYNPOS AUTRO, COMF-C(3) V(3), ICE C, CRANE, HELDK-SH, DK(+), BIS, Winterized Basic.

“We are very pleased to sign this contract”, states Sales Director of Marin Teknikk Richard Gjerde. “We feel comfortable with the experience and knowledge in UDS, and have been working close with UDS the last year to develop one of the largest and advanced DP3 diving vessels in the offshore industry. This contract shows again MT’s strong position in the OSV market and that we are among the world’s leading designers of advanced diving & construction vessels”.

“With only 30 similarly-size but older vessels in this class worldwide, and the requirement in the industry for safe yet fast-response vessels, UDS is poised to deliver such high standards of quality to the deep and ultra-deep water projects. The “Red Class 6027” combines the practicality, safety, reliability, efficiency and impressive subsea technology. We are confident that it will exceed the expectations of oil majors and offshore operators,” says Sheldon Hutton, Chief Executive Officer of UDS.

The contract includes an option for one vessel of the same type.

For further information, please contact: Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14,
e-mail: rkg@marinteknikk.no, or CEO & Head of Ship Design Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888,
e-mail: srg@marinteknikk.no.

Gurskøy, December 11th 2014.

Norsk versjon:

Marin Teknikk AS har inngått kontrakt med et kinesisk verft om levering av design & engineering til et stort dykker- og konstruksjonsskip for Ultra Deep Solutions (UDS) i Singapore. Skipet er av MT6027 DSCV design (“The Red Class”), skal utrustes med et 18-manns dobbelt dykkersystem (2 dykkerklokker), for operasjoner ned til 300 meters dyp.

MT6027 DSCV er et avansert dykker- og konstruksjonsskip utviklet for krevende operasjoner worldwide. Skipet vil ha en lengde på 142,90 meter og en bredde på 27 meter, innredning for 140 personer, to kraner, en 400 T offshore kran med kapasitet ned til 5200m (single fall) og 3200m (dual fall), og en 40 T offshore kran for operasjoner ned til 300m. I tillegg, arrangement for 2 WROV’s (ubemannede fjernstyrte miniubåter/roboter) for operasjoner ned til 3000 meters havdyp.

Skipet vil bli klart for levering i løpet av 1. kvartal 2017.

Marin Teknikk har med dette skipet designet et funksjonelt dykker- og konstruksjonsskip med høy fokus på sikkerhet, der en viderefører fokus på å designe miljøvennlige, moderne og avanserte multifunksjonelle offshorefartøy.

Med 1.500 m2 åpent dekksareal og dekkstyrke på 10 tonn/m2 samt et mindre areal 650m2 danner dette en god plattform for frakting av utstyr til og fra olje- og subseafelt. Dette gjør skipet klart for operasjoner worldwide for mindre dype og ultradype prosjekt innen olje og gass-sektoren.

Skipet bygges i henhold til klassenotasjonene Det Norske Veritas, inkludert den nye SPS koden; DNVGL + 1A1, EO, SPS, DSV-SAT, Diving System-SAT, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DYNPOS AUTRO, COMF-C(3) V(3), ICE C, CRANE, HELDK-SH, DK(+), BIS, Winterized Basic.

– Vi er svært glade for å signere denne kontrakten, sier salgsdirektør i Marin Teknikk Richard Gjerde. – Vi føler oss komfortable med erfaringene og kunnskapene som UDS besitter, og har samarbeidet tett med dette selskapet det siste året for å utvikle et av de største og mest avanserte DP3 dykker-skipene i offshore industrien. Denne kontrakten viser igjen Marin Teknikks sterke posisjon i OSV markedet og at vi er blant verdens ledende designere av avanserte dykker- og offshore konstruksjonsskip.

– Med bare 30 eldre båter i denne klassen av lignende størrelse for operasjon worldwide, er behovet til stede for å sikre nye og funksjonelle skip. UDS er trygg på fremtiden for høykvalitets skip til dype og ultradype prosjekt. “The Red Class 6027” kombinerer funksjonalitet, sikkerhet, stabilitet, effektivitet og imponerende subsea teknologi. Vi er sikre på at dette skipet vil oppfylle forventninger og krav fra oljeselskap og offshore-operatører, sier Sheldon Hutton, Chief Executive Officer i Ultra Deep Solutions.

Kontrakten inneholder opsjon for ytterligere ett fartøy av samme type.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Salgsdirektør Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14,
e-post: rkg@marinteknikk.no, eller Administrerende direktør Svein Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888,
e-post: srg@marinteknikk.no

Gurskøy, 11 desember 2014