Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt

Marin Teknikk AS har inngått en stor og viktig engineeringskontrakt med Myklebust Verft. Kontrakten gjelder en vesentlig ombygging av kjempeskipet «AKOFS Seafarer», den største ombyggingen som verftet har gjennomført.

Marin Teknikk skal stå for engineeringsarbeidet i forbindelse med ombyggingen som forventes stå ferdig i løpet av oktober 2019. Dette vil være et krevende arbeid der ombyggingen skal tilfredsstille NORSOK regelverket.

– Vi er svært glad for å dra denne kontrakten i land, sier Salgsdirektør Richard K. Gjerde. I et utfordrende marked er kontrakten viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. Kontrakten vil medføre en vesentlig arbeidsmengde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som partner i denne ombyggingskontrakten.

– Marin Teknikk har gjennom mange år vist at vi har den kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig i en slik type ombygging. Vi har også designet flere nybygg tilpasset til denne typen intervensjons-operasjoner. Bedriften har mange dyktige ansatte som vil sørge for å gjennomføre dette prosjektet på en god måte.

Etter gjennomført ombygging skal «AKOFS Seafarer» inn på en fem år lang kontrakt med Equinor, der skipet skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på norsk sokkel.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no

Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tlf. 979 86 830, mail: kal@marinteknikk.no

—————————–

ENGLISH:

Marin Teknikk secures large rebuild contract

Marin Teknikk AS has secured a large and important contract with Myklebust Verft. The contract contains a large rebuild of the vessel “AKOFS Seafarer”, the largest rebuild contract ever for Myklebust Verft.

Marin Teknikk will do the engineering work of the rebuild, which is supposed to be finalized by October 2019. This will be a demanding operation which shall comply with the NORSOK rules.

“We are very happy to sign this contract, says Sales Director Richard K. Gjerde. In such a demanding market the contract is important both for our company and our employees. The contract will bring a substantial workload for us, and we are very pleased to be chosen as partner in this rebuild contract.

“Marin Teknikk has during a long time proven to keep the knowledge and expertise necessary in such type of rebuilding. We have also designed several newbuilds adjusted to this type of intervention operations. Our company keeps a wide number of highly skilled employees ready to run this project in a good way.

After completing the rebuild, the “AKOFS Seafarer” will perform a 5-years contract with Equinor, performing light well intervention work on the Norwegian Shelf.

For further information, please contact:

Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no

Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tel. 979 86 830, mail: kal@marinteknikk.no