Marin Teknikk inngår nye ombyggingskontrakter

Marin Teknikk AS har den siste tiden inngått avtaler for Design & Engineerings arbeid med to nye kunder.

English translation

Et eksisterende MT6000 design som var en PSV, skal konverteres til operasjon innenfor Special Offshore Service for en stor internasjonal kunde, og et annet MT6009 design skal bygges om til Aqua Service fartøy.

Begge ombyggingene er med på å sikre bedriften viktig arbeid, og det er også svært positivt og gledelig for Marin Teknikk å være med på å ta eksisterende MT design inn i nye framtidsretta marked.

Dette viser også at våre design er svært fleksible og kan tilpasses nye arbeidsoppgaver og nye markedssegment. Marin Teknikk synes det er gledelig å kunne bistå kunder med å jobbe frem gode og funksjonelle løsninger på eksisterende MT-Design. Vi jobber også med flere andre spennende projekter.

Tidligere i vår inngikk MT også avtale med Frøy Aquaressurs på Design & Engineerings arbeid i forbindelse med ombygging av et MT-designet fartøy fra Offshore til behandlingsfartøy for avlusning av laks. Dette blir verdens største fartøy i sitt slag.

 

English

New agreements for Design & Engineering for new customers. Recently, Marin Teknikk has entered new agreements for two new customers.

An existing MT6000 PSV design will be reconstructed for operation within Special Offshore Service for a large international customer, and a second MT6009 design will be rebuilt into an Aqua Service vessel.

Both conversions are positive and are securing important work for our company, and by transforming and customizing existing MT-Designs into new future-oriented markets.

This also shows the flexibility of our designs and that they can be adjusted to new work tasks and new market segments. Marin Teknikk is happy to assist our customers by developing good and functional solutions from existing MT-Designs. We are also currently working on other interesting projects.

Earlier this year, MT also entered an agreement with Frøy Aquaressurs for Design & Engineering work regarding rebuilding of a MT-Design offshore vessel into a Salmon delousing vessel.