Marin Teknikk has secured a new large contract for advanced Offshore Dive- & Construction vessels

Marin Teknikk has entered into a contract with Wuchang Shipbuilding Industry Group for delivery of Design & Engineering of two Diving & Construction vessels for Ultra Deep Offshore Ltd. in Singapore. The vessels are a newly developed MT6023 DSCV design, and will be equipped with an 18 men diving system for operations down to 300 m water depth.

MT6023 DSCV is an advanced Diving- and Construction vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 103 meters and a breadth of 23 meters, top class accommodation for 120 persons plus 18 divers, two heave compensated subsea cranes, one 150 ton offshore crane with depth capability to 3000 m water depth, and one 20 ton offshore crane for operation down to 300 m water depth. In addition, arrangement for 2 WROV’s (unmanned remote operated submarines/robots) for operation down to 3000 meters water depth.

The vessels are to be built by Wuchang Shipbuilding Industry Group in China, where the first vessel is planned to be delivered Medio 2018 and vessel no. 2 at the End of 2018. Vessel no. 2 is to be finally confirmed by end of April 2016.

Marin Teknikk has designed a cost efficient and functional Diving & Construction vessel with high focus on safety for the crew/divers, and following up designing environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore vessels to compete in a market with very low oil and gas prices.

With more than 800m2 open work deck area with deck strength of 10 ton/m2 and a smaller storage on top of dive hangar, creates a good platform for the vessels operation and function.
The vessels will be built according to Det Norske Veritas GL, included the new SPS code; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE.

“We are very pleased to sign this contract, especially when we see the weak market within the Oil & Gas Industry” says Svein-Rune Gjerde in Marin Teknikk. “We have been working close with UDS the last 3 years to develop several advanced diving vessels. With this new contract shows again Marin Teknikk’s strong position in the OSV market and that we are among the world’s leading designers of advanced Diving & Construction vessels”.

Mr. Shel Hutton, CEO of UDS says: “I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially Marin Teknikk, DNV GL, and the shipyard, which have supported the company’s vision, and realizing our plans to build these vessels. With these vessels Ultra Deep follows up the company’s strategic focus, and will be a spear point in the market”.

This contract will secure work for the 110 engineers in Norway and Poland for parts of 2016 and a bit into 2017.

Marin Teknikk is also working with several new and exciting designs for Fishery, Yacht, Cruise and Offshore Mining Industry.

For further information, please contact:

CEO Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no

Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no

Norsk pressemelding:

Marin Teknikk AS har sikret ny stor kontrakt for avanserte offshore dykker- & konstruksjonsskip

Marin Teknikk designer 2 dykker- og konstruksjonsskip til Ultra Deep Offshore Ltd. i Singapore. Ultra Deep har i helgen signert ordren med Wuchang Shipbuilding Industry Group for bygging av skipene, og Marin Teknikk AS har også inngått kontrakt med Wuchang Shipbuilding Industry Group om levering av design & engineering til skipene for Ultra Deep Offshore. Skipene er et nyutviklet MT6023 DSCV design, som skal utrustes med et 18-manns dykkersystem, for operasjoner ned til 300 meters dyp.

MT6023 DSCV er et avansert dykker- og konstruksjonsskip utviklet for krevende operasjoner worldwide. Skipet vil ha en lengde overall på vel 103 meter og en bredde på 23 meter, høg standard innredning for 120 personer pluss 18 dykkere. To hiv kompensert sub sea kraner, en 150 T offshore kran med kapasitet ned til 3000m havdybde, og en 20 T offshore kran for operasjoner ned til 300m. I tillegg, arrangement for 2 WROV’s (ubemannede fjernstyrte miniubåter) for operasjoner ned til 3000 meters havdyp.

Skipet skal bygges ved Wuchang Shipbuilding Industry, i Kina, og med planlagt levering medio 2018 og skip nr. 2 på slutten av 2018. Skip nr 2 skal bekreftes endlig i løpet av april 2016.

Marin Teknikk har med dette skipsprosjektet designet et kost-effektivt og funksjonelt dykker- og konstruksjonsskip med høy fokus på sikkerhet for mannskap og dykkere, samt der en viderefører høg fokus på å designe miljøvennlige, moderne og avanserte multifunksjonelle offshorefartøy.

Med 800 m2 åpent dekksareal og dekkstyrke på 10 tonn/m2 samt et mindre areal 150m2 på båt-dekk over dykker hangar, danner dette en god plattform for fartøyetes operasjon og funksjon. Dette gjør skipet klart for operasjoner worldwide for mindre dype og ultradype prosjekt innen olje og gass- og fornybar energi sektoren. I predesignfasen har det vært høy fokus på å utvikle et kostnadseffektivt prosjekt som skal kunne konkurere i markedet med dagens lave olje og gass priser.

Skipet bygges i henhold til klassenotasjonene Det Norske Veritas GL, inkludert den nye SPS koden; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE.

– Vi er svært glade for å signere denne kontrakten, sier Svein-Rune Gjerde i Marin Teknikk. – Spesielt med tanke på det heller svake markedet innen Olje og Gass Industrien for tiden. Vi har samarbeidet tett med dette selskapet i 3 år for å utvikle flere avanserte dykker-skip. Med denne nye kontrakten, mener vi at en igjen viser Marin Teknikk’s sterke posisjon i OSV markedet og at vi er blant verdens ledende designere av avanserte dykker- og offshore konstruksjonsskip. Da det ikke har vært mange nye OSV kontrakter signert i år er dette spessielt gledelig og kunne meddele de ansatte på Marin Teknikk og også til flere norske underleverandører. Da det nylig på firmaets julebord med alle ansatte tilstede, ble antydet att denne kontrakten var under oppseiling, var reaksjonen jubel og applaus.

Rederiet, Ultra Deep med hr. Sheldon Hutton, CEO, uttaler at: – UD med disse skipene viderefører selskapets strategiske satsning, og blir nå med disse kost effektive og miljøvennlige båtene en spydspiss i markedet. Videre sier hr. Hutton at leveransen av disse skipene er idiellt possisjonert i det forventede oppadgående dykke- og subsea-markedet for olje og gass industrien i 2018.

Mr. Shel Hutton continues: “I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially Marin Teknikk, DNV GL, and the shipyard, which have supported the company’s vision, and realizing our plans to build these vessels.”

Denne kontrakten er med på å sikre arbeid for Marin Teknikk’s 110 ingeniører i Norge og Polen for deler av 2016 samt litt inn i 2017.

Marin Teknikk AS arbeider også med flere nye og spennende design til Fiskeri, Yacht, Cruise og Offshore Mining industrien.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Managing Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no

Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no

Marin Teknikk AS, Gurskøy, 14. desember 2015.