Marin Teknikk AS with large re-construction job for DOF

The Norwegian shipping company DOF has taken over the former MT6015 Olympic Commander from Nordea, and Marin Teknikk have been awarded a large design & engineering job to get the vessel ready for the 5-years contract with Shell Australia.

The vessel will be renamed Skandi Darwin, and will install ROV hangar, service module and arrange lifeboats adjusted to rules of Australia.

Skandi Darwin will support the new Prelude FLNG installation offshore Western Australia. Prelude FLNG, the largest floating facility ever built, will produce, liquefy, store and transfer LNG at sea.

Norsk versjon:

Marin Teknikk AS med større engineeringsjobb til DOF

Austevoll rederiet DOF har nå tatt over tidligere MT6015 Olympic Commander fra Nordea, og Marin Teknikk er tildelt en større engineeringsjobb for å gjøre båten klar for 5-årskontrakten DOF har fått med Shell Australia.

Skipet som får navnet Skandi Darwin skal blant annet installere ROV hangar, servicemodul og utrustes med livbåter tilpasset australske regler.

Skandi Darwin skal yte support til Prelude FLNG anlegget som bygges i Vest-Australia, det største flytende FLNG anlegget som noensinne er bygget. Anlegget skal kondensere gass, lagre og overføre LNG til sjøs.