Gledelege kontrakter for Marin Teknikk

Marin Teknikk er stolt over å ha sikra kontrakt for design og engineering for eit nytt banebrytende fiskefartøy. Dette blir det første av sitt slag som noen gang er bygd. Meir informasjon vil komme på eit seinare tidspunkt.

Videre har selskapet også gjort avtaler på diverse ombyggingsoppdrag for fiske-, offshore-, offshore wind og aquaservice-fartøy. I tillegg jobbes det med mange nye skipsdesign med lavutslipps løsninger i flere nye markedssegmenter som en har store forventninger til. Med dette som bakteppe ser vi fram mot et spennede 2022!

 

ENGLISH

New contracts for Marin Teknikk

Marin Teknikk is proud to have secured a contract for design and engineering for a new pioneering fishing vessel. This will be the first of its kind ever built! More information will come at a later date.

Furthermore, the company has also made agreements for various conversion projects for fishing, offshore, offshore wind and aqua service vessels. In addition, new designs are being developed with focus on low-emission solutions and where the company have high expectations to win orders. Based on this we look forward to an exciting 2022!

 

Marin Teknikk
Sales Director Richard Gjerde
CEO Svein-Rune Gjerde