«Frøy Challenger» – fra offshore til avlusning

Marin Teknikk AS

Det tidligere offshorefartøyet MT6009 S Skandi Texel er nå klar for å starte på en ny karriere, som avlusningsfartøy for Frøy Akvaressurs.

Skipet, som opprinnelig var en PSV levert til DOF i 2006, har nylig gjennomgått en omfattende ombygging for å ta fatt på sin nye oppgave som verdens største fartøy for avlusning av laks.

Skipet har en lengde på 69,5 meter og bredde på 16,4 meter, og har fått installert topp moderne avlusningsutstyr. Økt fiskevelferd har vært et hovedfokus gjennom utviklingen av nye løsninger for transport og håndtering av fisken.

Dette blir et svært effektivt og optimalisert skip som gjennom 12 store filter får en rensekapasitet på 7.000 m3/t.

Marin Teknikk setter stor pris på å ha fått være med på denne ombyggingen og ikke minst se at våre tidligere skipsdesign også kan spille en vesentlig rolle i utviklingen av aquaservice-næringene.

Marin Teknikk AS