August News 13.8.2010

Marin Teknikk AS has signed a contract with Frøyanes AS, co. Ervik Havfiske on Stadlandet, Norway, for design and engineering package for a new Fishing Vessel type MT1114 – Longliner. The new fishing vessel will be the WORLDS BIGGEST and most environments friendly Longliner. Diesel electric propulsion, catalyser cleaning system of engine exhaust and optimized hull lines are key words in this respect. The main dimensions are Loa of 60m and Breadth of 14m. The new vessel will be equipped with full filet and cannery factory plants. The vessel will also be constructed with moon pool for hauling the long-line & catch in addition to the traditional side hauling system. The vessel shall be built at Tersan Shipyard in Turkey and delivered to Owner in September 2011. It is the 6th time the Owner Ervik Havfiske chooses MT as designer for their fishing vessel fleet.

Marin Teknikk AS har inngått kontrakt med Ervik og Frøyanes AS på Stadlandet for Design og konstruksjon av verdas største auto line båt. Sjå illustrasjonsfoto.

Designen har fått typebetegnelsen MT 1114. Fartøyet får ei lengde på heile 60m og ei bredde på 14m. Lastekapasiteten blir på om lag 600 tonn pluss 200 tonn forråd. Den nye skrogforma er uttesta i modelltank og optimalisert for lav skrogmotstand opp til fartsområde på ca.13 knop.

Vi på Marin Teknikk er veldig stolte av å ha fått oppdraget med å designe Ervik’s nye praktskip som blir verdas største line båt. For 6. gong har Ervik Havfiske valt Marin Teknikk som designer for sine nybygg.

Til liks med forrige Frøyanes, levert i 2001, så vert også den nye Frøyanes levert med diesel elektrisk framdriftsystem. Ved å benytte frekvensstyrt diesel elektrisk framdriftsystem for denne type skip reduserer ein brennstoff forbruket betydelig og oppnår dermed redusert Co2 utslepp. Dette i lag med katalysator anlegg for rensing av ekshaust gir reduserte utslepp av miljøfarlige avgasser slik som NOx. Nye ”Frøyanes” blir dermed det mest moderne og miljøvennlige fiskefartøyet i verda.

Det nye fartøyet blir bygd med dragerbrønn i tillegg til vanlig tradisjonell draging med sideluke. Fartøyet blir også utrusta med full produksjon om bord med filet og hermetikk fabrikk. I hermetikk fabrikken skal det produserast hermetikk av lever, rogn og bi produkter. Reiaralget har som filosofi at alt av bi produkter skal takast vare på.

Det er også lagt vekt på ei romslig og eksklusiv innredning for 28 personer med kino og eget opplæringsrom for lærlingar. Reiarlaget har gjort kontrakt med eit skipsverft i Tyrkia, Tersan Shipyard, for levering i september 2011 og skal deretter få montert fabrikk, Mustad fiskeutstyr og egnemaskin i Norge. I tillegg til design så blir også alt anna av større utstyr levert frå norske leverandører.

Marin Teknikk har arbeid med planlegginga av det nye fartøyet i lag med Ervik sidan sommaren 2009.