SEARCH FOR NEWS

articles/20200710_summer_holiday/mt1120_hello_summer_20200710.jpg

Hello summer!

With this picture of MT1120 Skår Senior, build no.: 46 at Stadyard, Marin Teknikk AS wish all our customers and clients a happy Summer Holiday. Looking forward to seeing you soon. 

Take care and stay safe!

 
Marin Teknikk inngår nye ombyggingskontrakter
Et eksisterende MT6000 design som var en PSV, skal konverteres til operasjon innenfor Special Offshore Service for en stor internasjonal kunde, og et annet MT6009 design skal bygges om til Aqua Service fartøy. Begge ombyggingene er med på å sikre bedriften viktig arbeid, og det er også svært positivt og gledelig for Marin Teknikk å være med på å ta eksisterende MT design inn i nye framtidsretta marked. Dette viser også at våre design er svært fleksible og kan tilpasses nye arbeidsoppgaver og nye markedssegment. Marin Teknikk synes det er gledelig å kunne bistå kunder med å jobbe frem gode og funksjonelle løsninger på eksisterende MT-Design. Vi jobber også med flere andre spennende projekter. Tidligere i vår inngikk MT også avtale med Frøy Aquaressurs på Design & Engineerings arbeid i forbindelse med ombygging av et MT-designet fartøy fra Offshore til behandlingsfartøy for avlusning av laks. Dette blir verdens største fartøy i sitt slag. ----------------------------------------------------- IN ENGLISH New agreements for Design & Engineering for new customers. Recently, Marin Teknikk has entered new agreements for two new customers. An existing MT6000 PSV design will be reconstructed for operation within Special Offshore Service for a large international customer, and a second MT6009 design will be rebuilt into an Aqua Service vessel. Both conversions are positive and are securing important work for our company, and by transforming and customizing existing MT-Designs into new future-oriented markets. This also shows the flexibility of our designs and that they can be adjusted to new work tasks and new market segments. Marin Teknikk is happy to assist our customers by developing good and functional solutions from existing MT-Designs. We are also currently working on other interesting projects. Earlier this year, MT also entered an agreement with Frøy Aquaressurs for Design & Engineering work regarding rebuilding of a MT-Design offshore vessel into a Salmon delousing vessel.  
03.06.2021 11:04
 
New agreements for Design & Engineering for Solstad conversions
Marin Teknikk are pleased to announce that a consultancy agreement has been signed for design and engineering work with Solstad Offshore for the preparation of MT6022 “Normand Jarl” to work within Offshore Wind in Taiwan. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.   MT6016 - Normand FortressMarin Teknikk are pleased to support Solstad Offshore with design and engineering services for the preparation of MT6016 “Normand Fortress” to work within Offshore Wind in UK. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.  
04.03.2021 00:00
 
Ombygging av MT6009 ‘Skandi Texel’ for FRØY AKVARESSURS AS. (Conversion into Live Fish Treatment Vessel)
Fartøyet skal etter ombyggingen fremstå som et spesialisert avlusningsfartøy, og Marin Teknikk setter stor pris på muligheten for å kunne bidra til å skape et effektivt og praktisk skip innenfor en stadig voksende bransje. Skandi Texel ble bygget som PSV i 2005 og er 69,5 meter lang og 16,4 meter bred. Fartøyet har en dødvekt på 2.885 tonn og innredning for 24 personer, og har tilhørt DOF siden skipet var nytt. ENGLISH: Marin Teknikk AS have secured design and engineering work with FRØY Akvaressurs AS for the conversion of MT6009 S “Skandi Texel” from PSV to Live Fish Treatment Vessel. The vessel shall be ready for operation August 2021.   
22.02.2021 00:00
 
MT6027 for DeBeers soon ready for launching
The MT6027 is going to be a massive Offshore Mining vessel with a length of 177 meters and breadth of 27 meters. When finished, the vessel will be one of the most technological advanced marine diamond recovery vessels in the world.
21.10.2020 07:44
 
Hello summer!
10.07.2020 12:24
 
MT2007 Yara Birkeland nominert til årets skip
Du kan lese mer om nominasjonen her, og stemme på din favoritt. Vinneren vil bli kåret av en fagjury. Skipsrevyen - Ship of the year 2020 Utdelingen av prisen har vanligvis funnet sted på messen SMM i Hamburg, men siden denne er utsatt til 2021 vil prisen i år bli delt ut under en seremoni i Bergen 16. september.  
26.05.2020 09:23
 
Maersk Supply Service - with the MT6027 SSV design
Maersk Supply Service will remove four 30” jacket-mounted drilling conductors and two associated conductor guide frames using an I-class vessel. With outstanding power management capabilities and dual cranes, combined with WROVs launched via moonpool, the Maersk Supply Service I-class vessels are a differentiator in maximising uptime and weather operability. “This is a technically challenging scope with large periods of time spent alongside a platform. It is gratifying to see our engineered technical solution selected by Fairfield, as the removal of older conductors that cannot be pulled through topsides remains a challenge throughout the North Sea,” says Olivier Trouvé, Head of Integrated Solutions. Project management and engineering commences this year, with offshore execution planned for 2022 or 2023 depending on option selected. -source: maersksupplyservice.com  
20.05.2020 14:35
 
A WORLD FIRST: ONSHORE PRECISION OFFSHORE
LDD has successfully completed the installation of seven anchor mooring piles for.... CLICK HERE TO READ THE FULL STORY (Published by 'Offshore Industry Magazine')
15.05.2020 10:45
 
THE GREEN FUTURE HAS ARRIVED!
This is an exiting start of a new era in the Maritime Industry, and Marin Teknikk is proud to be a key player in the development together with Yara and Kongsberg. A New Era has started! Photos: MT/Samferdselsfoto/Jack Remøy
11.05.2020 11:12
 
MT2007 YARA BIRKELAND HEADING FOR NORWAY
The MT2007 Design is developed in close cooperation with Yara and will represent a Zero Emission vessel with a minimized Environmental footprint. To keep an eye on the last towing stage please follow this link: Marine Traffic - Yara Birkeland towing Photos: www.yara.com  
08.05.2020 10:16
 
Marin Teknikk sikrer designkontrakt for eit fiskefartøy for fiske i Antarktis
Fiskefartøyet skal byggast på Tersan Shipyard med byggenummer 1101 og vert den åttande fiskebåten med MT-design som blir bygd på det anerkjende verftet i Tyrkia. Planlagt levering for fartøyet er 1. september 2021. Fartøyet skal utrustast med eit moderne autolinesystem og fabrikk der det er lagt fokus på logistikk og skånsom håndtering av fisken for best mulig kvalitet på produktet. Fabrikken vil også være utstyrt med systemer for å ta vare på restråstoff av fisken. Skrogdesign og framdriftssystem er optimalisert for operasjoner i krevjande isforhold samt for redusert utslepp av miljøfarlige avgasser.Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nyte godt av kontrakta med forskjellig utstyrsleveransar til fartøyet.Det er veldig gledelig at eit nytt utenlandsk fiskeriselskap kjem til Marin Teknikk for å designe sin fiskebåt. Kontrakta styrker Marin Teknikk sin posisjon i det krevjande og ikkje minst spennande markedet innanfor for design av fiskefartøy.Fartøyet skal operere i særs utfordrande havområder i Sydishavet. Marin Teknikk har teikna fleire andre fartøy, bla. for Ervik Havfiske, som opererer i dei same tøffe områda med svært stor suksess. For ytterligere spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt:Daglig leiar Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no, Salgssjef Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, Område salgsing. Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.noMarin Teknikk AS, 06.01.2020 ------------------------- ENGLISH VERSION: Marin Teknikk secure design contract for an Antarctic longliner fishing vesselMarin Teknikk has signed an agreement with an undisclosed fishing company owner, for delivery of design and engineering for a longliner fishing vessel, MT1112 L. The vessel, which will be built with a high ice class, will mainly fish in the Antarctic for "Patagonian tooth fish". The Vessel will have a length of 60.50 meters, a beam of 13 meters and comfortable accommodation for 30 persons.The fishing vessel will be built at Tersan Shipyard and will be given hull number 1101 and will be the 8 fishing boat with MT design built at the well-recognized yard in Turkey. Scheduled delivery for the vessel is September 1st, 2021. The vessel will be equipped with a large modern autoline system and a processing factory plant. There is a high focus on careful handling and quality of the fish products.The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the products. The logistics from the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside, iscarefully planned to preserve best quality. Focus has also been placed on best possible hull design and systems to achieve an environmentally friendly ship.We are very pleased that a solid foreign international fishing company has chosen MT design in a competitively demanding market. Several reputable suppliers from Norway will benefit from the contract with equipment supplies to the vessel. The contracts show that Marin Teknikk strengthens its position in the demanding and not least exciting market within the design of fishing vessels. Marin Teknikk has designed several longlinersfor Norwegian and foreign shipping companies over the years, and with this prestige contract we confirm our position in this exciting market for the design of fishing vessels.The vessel will operate in particularly demanding areas in the South Sea. Marin Teknikk has designed several other vessels, among others, for ship-owner Ervik Havfiske, which operates in the same harsh environments with great success.For more information:CEO Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.noMarin Teknikk AS, date 06.01.2020
06.01.2020 11:14
 
Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt
Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter og og ha lugarkapasitet for 30 personer. Linebåten skal drive fiske i sydishavet etter «Patagonian Toothfish» og byggast med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1112 L. Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nytte godt av kontrakta med utstyrsleveransar til fartøyet. Dette er den 11 båten Marin Teknikk har designa for det største norske linebåtrederiet Ervik Havfiske og deira samarbeidspartnarar. Disse kontraktene viser Marin Teknikk sin posisjon i det krevande og ikkje minst spennende markedet innanfor for design av fiskefartøy. Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er en svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevende marked. - Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i nesten 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeri og havområde dette linebåtrederiet operer på. Fra venstre: Sakir (Tersan), Ôzge (Tersan), Richard og Thomas Gjerde (Marin Teknikk), Stig Ervik (Ervik Havfiske), Engin Oktay (Tersan), Kjell Magne Ervik (Ervik Havfiske) og Geir-Rune Aarsheim (Ervik Havfiske) Dette vert også bygg nummer 100 på Tersan Shipyard, som vart markert med stor sermoni på verftet torsdag 5 september, når kontrakta vart signert. Verftet understreka takknemeligheita for at dei i 2010 fekk oppdraget med å bygge eit komplett fartøy, MS Frøyanes. Dette var starten for eit nytt eventyr for Tersan i Tyrkia, som har gjort verftet til eit verdensleiande verft for bygging av spesialskip. Det var Marin Teknikk som også tegna den båten, MT1114, som fortsatt er den største linebåten i verda. Denne båten var også bygd med mykje ny teknologi, bla. med diesel elektrisk framdrift og andre nyskapende løysinger. For ytterligere informasjon: Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, 9 september 2019 --------------------- IN ENGLISH: Marin Teknikk secures new Longliner contract Marin Teknikk enter into contract with Frøyanes AS, Norway, for delivery of Design & Engineering package for a new Longliner vessel. Building yard will be Tersan Shipyard in Turkey, and schedule for delivery is Q3 2021. The vessel will have a length of 60,50 meters and will keep accommodation for 30 people. The Longliner is designed with high ice class, ready for Patagonian Toothfishing in Antarctic regions. The design will be of MT1112 L. Several recognized Norwegian companies will take benefit of equipment deliveries to the vessel. This will be the 11th vessel Marin Teknikk is designing for the largest Norwegian Longliner company Ervik Havfiske, and their collaborators. This contract shows Marin Teknikk’ s position in the demanding and exciting market for fishing vessel design.Sales Director Richard K. Gjerde states that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have been working close to Stig and Kjell-Magne Ervik and their team for almost 25 years, and we feel this a recognition of our work, by designing safe, practical, environmentally and cost-effective fishing vessels, especially adjusted to different fishery and Ocean areas where Ervik operates.” This will be yard no. 100 at Tersan Shipyard, marked by a large ceremony at 5. September, when the contract was signed. The yard emphasised their gratefulness to build the MS Frøyanes back in 2010, which was the start of a new adventure for Tersan in Turkey, making the yard to a world leading yard for building special vessels. Marin Teknikk designed this vessel as well, which still is the largest Longliner in the world. MS Frøyanes was built with diesel electric propulsion followed by several innovative solutions. For further information: CEO Svein-Rune Gjerde, tel. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no  Sales Director Richard Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Area Sales Manager Thomas Edvard Gjerde, tel. +47 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no
09.09.2019 10:48
 
Marin Teknikk sikret ny kontrakt på nytt stort kombinert line- og snurrevadfartøy
Fartøyet bygges med eit nyvinnande energibesparande hybrid framdriftssystem med batteripakke. Fiskefartøyet har forskjellige driftsprofiler og det er da viktig og «tune» inn motorer, propeller og thrustere riktig for å oppnå redusert brennoljeforbruk og utslipp av miljøskadelige gasser. Det er derfor lagt stor vekt på best mulig design og systemer for å oppnå eit svært miljøvennlig skip. Fartøyet får ei komfortabel innredning for 23 personer. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrusta med eit stort autoline system med kapasitet for omlag 76 000 krok, full snurrevad utrustning, og automatisert filet- og HG prosesserings fabrikk. Det er høg fokus på skånsom håndtering og prima kvalitet på fiskeprodukta. Fabrikken er også rigget opp for å ta best mulig vare på restråstoff. Logistikken fra fangsten kommer ombord til den blir ferdig levert på paller ved kai er nøye planlagt for å bevare best mulig kvalitet og redusert lossetid i havn. Det blir flere annerkjente leverandørar fra Norge som for nytte godt av kontrakten med utstyrs leveransar til fartøyet. Rederiet har inngått kontrakt med Tersan Shipyard om bygging av fartøyet som er planlagt for levering i andre kvartal 2021. Dette blir det sjette fartøyet av MT-Design som bygges ved Tersan. Marin Teknikk har designet ei rekke linebåter for norske og utenlandske rederier, og befester med denne prestisje kontrakten sin posisjon i dette krevjande og spennande markedet for design av fiskefartøy. Samarbeidet med den aktive og dyktige Østervold familien starta hausten 2017. Marin Teknikk er svært takknemmelig for tilliten som rederiet har vist ved å inngå design og engineering kontrakt med oss for det allsidige og avanserte fiske fartøyet. Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i eit krevende marked. «Vi har jobba tett med Olav Østervold & familien sidan seinhausten 2017 og føler at dette er ein annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy som er spessialtilpassa til det dyktige rederiet sine behov». Det er veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide so tett med eit sterkt rederi som er så aktive innenfor fiskeri, i tillegg til at dei også eig og driv fartøyer innan «offshore». For ytterligere informasjon:Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no  Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no  Båten vil ha ei lengde på 67 meter og en breidde på 14,6 meter, som gjer det til verdens største i sitt slag. Fartøyet skal primært drive fiske med line og snurrevad i nordiske farvann etter kvitfisk. Prosjektet har fått design benevnelsen MT1115. ENGLISH: Marin Teknikk secured combined Longliner and Danish Seine fishing vessel contractMarin Teknikk has signed an agreement with Østerfjord AS, Torangsvaag in Austevoll and Tersan Shipyard in Turkey for delivery of Design and Engineering for an innovative fishing vessel.The vessel will have a length of 67 meters and a width of 14,6 meters, which makes it to the worlds largest of its kind. The fishing vessel will fish primarily with Longline and Danish Seine in Nordic waters for white fish. The design name will be MT1115.The vessel will be built with an innovative energy-saving hybrid propulsion system with battery package. Due to many different operating profiles of the vessel, it’s important to tune engines, propeller and thrusters properly to achieve reduced fuel oil and other environmentally harmful gases. The best possible design and systems have been the main focus in order to achieve a very environmentally friendly ship. The vessel will provide for a comfortable interior for 23 people. It is designed according to the company’s wishes, and will be equipped with a large autoline system with a capacity of approx. 76 000 hooks, complete Danish seine arrangement and automatic fillet and HG processing factory plant. High focus is given on careful handling and quality of the fish products. The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the residual raw materials of the products. The logistics from the time the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside is carefully planned to preserve best quality and reduced port time. There are several recognized Norwegian suppliers who will benefit from receiving equipment deliveries to the vessel.Østerfjord AS has entered into a contract with Tersan Shipyard for the construction of the vessel, which is scheduled for delivery in the 2nd quarter of 2021. This will be the sixth vessel of MT-design to be built at Tersan Shipyard.Marin Teknikk has designed several longliners for Norwegian and foreign ship Owners, and with this prestigious contract we show our position in this demanding and exciting market for the design of fishing vessels. The collaboration with the much talented Østervold family started in the fall of 2017. Marin Teknikk is very grateful for the confidences shown by the Owner by signing a design and engineering contract with us for this advanced fishing vessel.Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have worked closely with Olav Østervold & the family since late 2017 and feel this is an acknowledgement of our work to design safe, functional, environmentally friendly and cost effective fishing vessels that are specially adapted to the needs for this high skilled fishing company. It is very exciting for Marin Teknikk to work so closely with a strong Company that is so active in fishing, as well as owning and operating offshore vessels." For more information: CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard Gjerde, tel:. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, tel:. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, 09.08.2019
08.08.2019 14:00
 
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes og for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabell innredning for 10 personer og lett is-klasse. Rederiet ønsker å bygge fartøyet på norsk verft med levering i slutten av 2021. Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet. Kontrakten er en anerkjennelse for Marin Teknikk’s arbeid i et nytt og interessant marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for design av fiskefartøy. - Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett oppimot dyktige redere i regionen. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape verdier som kommer det maritime clusteret til gode, sier salgsdirektør Richard K. Gjerde. Skår Senior AS er eigd av søskena Roy Skår og Janita Skår som til saman eig 90 prosent i reiarlaget, samt syskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eig ti prosent i reiarlaget frå Kvalsvika, som og er aktive fiskarar om bord. For mer informasjon kontakt; Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no Daglig leder Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no ---------------------- In English: Marin Teknikk has entered design contract with Skår Senior for a new Purse Seiner vessel Marin Teknikk AS (MT) has secured a new design contract in the fishing vessel segment. The contract is with the fishing company Skår Senior AS, from Kvalsvik, at Nerlandsøy in Herøy, Norway. The new combined Purse Seiner & Trawler Fishing vessel with design type of MT1120, will be around 48 meter of length and 12 meters wide. It is designed to the Owner’s requirements and will be equipped with top modern purse seiner and trawl equipment. The vessel will have 500 m3 RSW cargo tanks and vacuum system for most gentle treatment of the fish. The vessel will be built with light Ice-class and comfortable accommodation for 10 people. The owners want to build the vessel at a Norwegian shipyard for delivery in Q4 2021. The contract is a solid recognition for MT’s work in a new and interesting market, and will expand our customer area and strengthen our position in designing fishing vessels. “We are very pleased to sign such contracts that secures work for our highly skilled personnel at MT, in addition to create activity in the Maritime Cluster in Norway”, says Sales Director Richard K. Gjerde. For further information, please contact; Sales Director Richard Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no
20.05.2019 14:18
 
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med russisk fiskeriselskap
Fartøyet, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter langt og 13 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne Mustad autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prosessering av fisk og hermetikk, stor fryselagerkapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyet skal leveres i slutten av 2020. Skrog og dieselelektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid, og nå også til russiske kunder. De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologiske, bærekraftige og miljøvennlige fiskemetoden. Linefartøyet bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontraktene med utstyrsleveranser til fartøyet. Kontrakten er en anerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign. «Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og i utlandet». Marin Teknikk inngikk i desember 2017 kontrakt med samme rederi for to lignende fiskefartøy for leveranse av design og engineeringpakker. De to fartøyene er nå kommet langt i produksjonen ved Severnay Verf i St. Petersburg, i tillegg til et annet nybygg av samme MT design for et annet russisk rederi. LLC FC Virma er fornøyd med design- og engineeringsarbeidet og den oppfølging av prosjektene som er gjort fra MT's side. Fartøyene bygges til russisk flagg og etter Russisk RS Klasse. Marin Teknikk jobber direkte mot klasseselskap og myndigheter uten noen mellommann. Det er derfor med stor glede MT ser at en klarer å håndtere og tilegne seg ny kunnskap med nye samarbeidspartnere til rederienes og verftets tilfredstillelse. For mer informasjon kontakt salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no -------------------------- English: Marin Teknikk enter into new design-contract with Russian Fishery Company Marin Teknikk AS (MT) has secured a new ship design- and engineering contract in the Russian market. The contract is with the fishery company LLC FC Virma, from the Karelia region, in the Northwest Russia. The vessel of MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owner’s requirements. The vessels will be equipped with top modern Mustad auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessel will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg for delivery by Q4 2020, under Russian Flag and Class. The hull, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes. The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch.The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design. “We are very satisfied signing such agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde. Back in December 2017, Marin Teknikk entered a design- and engineering contract with the same company for two similar fishing vessels. These two are well in line in the production scheme at Severnaya Verf in St. Petersburg, together with another newbuild from MT for a different Russian customer. LLC FC Virma is very happy with the design- and engineering delivered from MT, and the project follow-up from MT's side. The vessels are being built under Russian flag and Russian RS class. Marin Teknikk is working directly towards the Russian class and government without use of brokers. It is with great pleasure we see that we able to handle and achieve new knowledge with new partners to the ship-owner’s and yard’s satisfaction. For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no   
15.03.2019 13:50
 
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
Marin Teknikk skal stå for engineeringsarbeidet i forbindelse med ombyggingen som forventes stå ferdig i løpet av oktober 2019. Dette vil være et krevende arbeid der ombyggingen skal tilfredsstille NORSOK regelverket. - Vi er svært glad for å dra denne kontrakten i land, sier Salgsdirektør Richard K. Gjerde. I et utfordrende marked er kontrakten viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. Kontrakten vil medføre en vesentlig arbeidsmengde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som partner i denne ombyggingskontrakten. - Marin Teknikk har gjennom mange år vist at vi har den kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig i en slik type ombygging. Vi har også designet flere nybygg tilpasset til denne typen intervensjons-operasjoner. Bedriften har mange dyktige ansatte som vil sørge for å gjennomføre dette prosjektet på en god måte. Etter gjennomført ombygging skal «AKOFS Seafarer» inn på en fem år lang kontrakt med Equinor, der skipet skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på norsk sokkel. For mer informasjon vennligst kontakt: Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tlf. 979 86 830, mail: kal@marinteknikk.no ----------------------------- ENGLISH: Marin Teknikk secures large rebuild contract Marin Teknikk AS has secured a large and important contract with Myklebust Verft. The contract contains a large rebuild of the vessel “AKOFS Seafarer”, the largest rebuild contract ever for Myklebust Verft. Marin Teknikk will do the engineering work of the rebuild, which is supposed to be finalized by October 2019. This will be a demanding operation which shall comply with the NORSOK rules. “We are very happy to sign this contract, says Sales Director Richard K. Gjerde. In such a demanding market the contract is important both for our company and our employees. The contract will bring a substantial workload for us, and we are very pleased to be chosen as partner in this rebuild contract. “Marin Teknikk has during a long time proven to keep the knowledge and expertise necessary in such type of rebuilding. We have also designed several newbuilds adjusted to this type of intervention operations. Our company keeps a wide number of highly skilled employees ready to run this project in a good way. After completing the rebuild, the “AKOFS Seafarer” will perform a 5-years contract with Equinor, performing light well intervention work on the Norwegian Shelf. For further information, please contact: Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tel. 979 86 830, mail: kal@marinteknikk.no 
15.02.2019 13:12
 
MT6027 Maersk Inventor - nominated for OSJ Award
MT6027 Maersk Inventor is the third vessel delivered (of four) of the Stingray Subsea Support Vessel series. She is a newbuild subsea construction vessel designed as a flexible, stable and reliable platform to carry out a wide range of operations, in challenging offshore environments. If you would like to vote for this vessel as Vessel of the Year, please do so by clicking HERE.  The announcement of the Award will take place in London, 6-7 February 2019.
17.01.2019 12:03
 
Ny pris til førerløst skip med sunnmørsdesign
Kongsberg og Yara fikk onsdag prisen for prosjektet med det skipet Yara Birkeland som blir verdens første utslippsfrie og selvkjørende containerskip. Skipet er designet av Marin Teknikk i Herøy og skal bygges ved Brevik-verftet til Vard i Telemark. Torsdag tok kronprins Haakon seg tid til å besøke Yaras stand under konferansen som arrangeres ved Skur 13 i Oslo. – Det var veldig spennende å høre mer om prosjektet. Jeg har jo hørt om det i flere år. Det er veldig bra at noen går foran, og lager et transportfartøy som både er fullt batteridrevet, og autonomt samtidig. Dette er et ambisiøst prosjekt som det blir spennende å følge videre, sa kronprinsen ifølge en pressemelding. Kongsberg-gruppen leverer det meste av teknologi om bord til skipet som fra 2020 skal erstatte 40.000 lastebilturer årlig mellom gjødselfabrikken til Yara og havnene i Brevik og Larvik.Næringslivets klimapris deles ut for femte gang i år og er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO. Kilde: www.smp.no
08.11.2018 13:29
 
Best Green Innovation Award 2018
From the jury: "The winner is doing a paradigm shift. The future autonomos ships will move goods from trailers to ship, which will lead to more robust transport systems." CEO Svein Rune Gjerde is very exited to receive the prize. "This clearly shows that the work we are doing makes a footprint in the whole industry. We are very happy about the prize, and will continue our effort in making specialized vessel design through innovation. We are also greatful for the design & engineering assignment Yara gave us for more than a year ago. The ship will be delivered from Vard Brevik Q1 2020."
19.10.2018 07:32
 
Ultra Deep Solutions sets off with several MT-Designs
The MT6024 DSCV Picasso is now ready to set off to UAE Middle East for Subsea Diving campain. The MT6024 DSCV Lichtenstein will stay working in South East Asia until December 2018, where the latest newbuild MT6023 DSCV Van Gogh will take over her work schedule.  This followed by the MT6023 DSCV Andy Warhol, scheduled to be delivered in Q4 2018. Marin Teknikk is very proud to see our designs completed and ready to perform advanced offshore operations for UDS and their professional clients. Bon voyage.
25.09.2018 09:05

MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.