Marin Teknikk inngår nye ombyggingskontrakter
Et eksisterende MT6000 design som var en PSV, skal konverteres til operasjon innenfor Special Offshore Service for en stor internasjonal kunde, og et annet MT6009 design skal bygges om til Aqua Service fartøy. Begge ombyggingene er med på å sikre bedriften viktig arbeid, og det er også svært positivt og gledelig for Marin Teknikk å være med på å ta eksisterende MT design inn i nye framtidsretta marked. Dette viser også at våre design er svært fleksible og kan tilpasses nye arbeidsoppgaver og nye markedssegment. Marin Teknikk synes det er gledelig å kunne bistå kunder med å jobbe frem gode og funksjonelle løsninger på eksisterende MT-Design. Vi jobber også med flere andre spennende projekter. Tidligere i vår inngikk MT også avtale med Frøy Aquaressurs på Design & Engineerings arbeid i forbindelse med ombygging av et MT-designet fartøy fra Offshore til behandlingsfartøy for avlusning av laks. Dette blir verdens største fartøy i sitt slag. ----------------------------------------------------- IN ENGLISH New agreements for Design & Engineering for new customers. Recently, Marin Teknikk has entered new agreements for two new customers. An existing MT6000 PSV design will be reconstructed for operation within Special Offshore Service for a large international customer, and a second MT6009 design will be rebuilt into an Aqua Service vessel. Both conversions are positive and are securing important work for our company, and by transforming and customizing existing MT-Designs into new future-oriented markets. This also shows the flexibility of our designs and that they can be adjusted to new work tasks and new market segments. Marin Teknikk is happy to assist our customers by developing good and functional solutions from existing MT-Designs. We are also currently working on other interesting projects. Earlier this year, MT also entered an agreement with Frøy Aquaressurs for Design & Engineering work regarding rebuilding of a MT-Design offshore vessel into a Salmon delousing vessel.  
03.06.2021 11:04
 
New agreements for Design & Engineering for Solstad conversions
Marin Teknikk are pleased to announce that a consultancy agreement has been signed for design and engineering work with Solstad Offshore for the preparation of MT6022 “Normand Jarl” to work within Offshore Wind in Taiwan. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.   MT6016 - Normand FortressMarin Teknikk are pleased to support Solstad Offshore with design and engineering services for the preparation of MT6016 “Normand Fortress” to work within Offshore Wind in UK. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.  
04.03.2021 00:00
 
Ombygging av MT6009 ‘Skandi Texel’ for FRØY AKVARESSURS AS. (Conversion into Live Fish Treatment Vessel)
Fartøyet skal etter ombyggingen fremstå som et spesialisert avlusningsfartøy, og Marin Teknikk setter stor pris på muligheten for å kunne bidra til å skape et effektivt og praktisk skip innenfor en stadig voksende bransje. Skandi Texel ble bygget som PSV i 2005 og er 69,5 meter lang og 16,4 meter bred. Fartøyet har en dødvekt på 2.885 tonn og innredning for 24 personer, og har tilhørt DOF siden skipet var nytt. ENGLISH: Marin Teknikk AS have secured design and engineering work with FRØY Akvaressurs AS for the conversion of MT6009 S “Skandi Texel” from PSV to Live Fish Treatment Vessel. The vessel shall be ready for operation August 2021.   
22.02.2021 00:00
 
MT6027 for DeBeers soon ready for launching
The MT6027 is going to be a massive Offshore Mining vessel with a length of 177 meters and breadth of 27 meters. When finished, the vessel will be one of the most technological advanced marine diamond recovery vessels in the world.
21.10.2020 07:44

PLEASE SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

SEARCH FOR NEWS

2021

 
Marin Teknikk inngår nye ombyggingskontrakter
Et eksisterende MT6000 design som var en PSV, skal konverteres til operasjon innenfor Special Offshore Service for en stor internasjonal kunde, og et annet MT6009 design skal bygges om til Aqua Service fartøy. Begge ombyggingene er med på å sikre bedriften viktig arbeid, og det er også svært positivt og gledelig for Marin Teknikk å være med på å ta eksisterende MT design inn i nye framtidsretta marked. Dette viser også at våre design er svært fleksible og kan tilpasses nye arbeidsoppgaver og nye markedssegment. Marin Teknikk synes det er gledelig å kunne bistå kunder med å jobbe frem gode og funksjonelle løsninger på eksisterende MT-Design. Vi jobber også med flere andre spennende projekter. Tidligere i vår inngikk MT også avtale med Frøy Aquaressurs på Design & Engineerings arbeid i forbindelse med ombygging av et MT-designet fartøy fra Offshore til behandlingsfartøy for avlusning av laks. Dette blir verdens største fartøy i sitt slag. ----------------------------------------------------- IN ENGLISH New agreements for Design & Engineering for new customers. Recently, Marin Teknikk has entered new agreements for two new customers. An existing MT6000 PSV design will be reconstructed for operation within Special Offshore Service for a large international customer, and a second MT6009 design will be rebuilt into an Aqua Service vessel. Both conversions are positive and are securing important work for our company, and by transforming and customizing existing MT-Designs into new future-oriented markets. This also shows the flexibility of our designs and that they can be adjusted to new work tasks and new market segments. Marin Teknikk is happy to assist our customers by developing good and functional solutions from existing MT-Designs. We are also currently working on other interesting projects. Earlier this year, MT also entered an agreement with Frøy Aquaressurs for Design & Engineering work regarding rebuilding of a MT-Design offshore vessel into a Salmon delousing vessel.  
03.06.2021 11:04
 
New agreements for Design & Engineering for Solstad conversions
Marin Teknikk are pleased to announce that a consultancy agreement has been signed for design and engineering work with Solstad Offshore for the preparation of MT6022 “Normand Jarl” to work within Offshore Wind in Taiwan. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.   MT6016 - Normand FortressMarin Teknikk are pleased to support Solstad Offshore with design and engineering services for the preparation of MT6016 “Normand Fortress” to work within Offshore Wind in UK. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.  
04.03.2021 00:00
 
Ombygging av MT6009 ‘Skandi Texel’ for FRØY AKVARESSURS AS. (Conversion into Live Fish Treatment Vessel)
Fartøyet skal etter ombyggingen fremstå som et spesialisert avlusningsfartøy, og Marin Teknikk setter stor pris på muligheten for å kunne bidra til å skape et effektivt og praktisk skip innenfor en stadig voksende bransje. Skandi Texel ble bygget som PSV i 2005 og er 69,5 meter lang og 16,4 meter bred. Fartøyet har en dødvekt på 2.885 tonn og innredning for 24 personer, og har tilhørt DOF siden skipet var nytt. ENGLISH: Marin Teknikk AS have secured design and engineering work with FRØY Akvaressurs AS for the conversion of MT6009 S “Skandi Texel” from PSV to Live Fish Treatment Vessel. The vessel shall be ready for operation August 2021.   
22.02.2021 00:00

2020

 
MT6027 for DeBeers soon ready for launching
The MT6027 is going to be a massive Offshore Mining vessel with a length of 177 meters and breadth of 27 meters. When finished, the vessel will be one of the most technological advanced marine diamond recovery vessels in the world.
21.10.2020 07:44
 
Hello summer!
10.07.2020 12:24
 
MT2007 Yara Birkeland nominert til årets skip
Du kan lese mer om nominasjonen her, og stemme på din favoritt. Vinneren vil bli kåret av en fagjury. Skipsrevyen - Ship of the year 2020 Utdelingen av prisen har vanligvis funnet sted på messen SMM i Hamburg, men siden denne er utsatt til 2021 vil prisen i år bli delt ut under en seremoni i Bergen 16. september.  
26.05.2020 09:23
 
Maersk Supply Service - with the MT6027 SSV design
Maersk Supply Service will remove four 30” jacket-mounted drilling conductors and two associated conductor guide frames using an I-class vessel. With outstanding power management capabilities and dual cranes, combined with WROVs launched via moonpool, the Maersk Supply Service I-class vessels are a differentiator in maximising uptime and weather operability. “This is a technically challenging scope with large periods of time spent alongside a platform. It is gratifying to see our engineered technical solution selected by Fairfield, as the removal of older conductors that cannot be pulled through topsides remains a challenge throughout the North Sea,” says Olivier Trouvé, Head of Integrated Solutions. Project management and engineering commences this year, with offshore execution planned for 2022 or 2023 depending on option selected. -source: maersksupplyservice.com  
20.05.2020 14:35
 
A WORLD FIRST: ONSHORE PRECISION OFFSHORE
LDD has successfully completed the installation of seven anchor mooring piles for.... CLICK HERE TO READ THE FULL STORY (Published by 'Offshore Industry Magazine')
15.05.2020 10:45
 
THE GREEN FUTURE HAS ARRIVED!
This is an exiting start of a new era in the Maritime Industry, and Marin Teknikk is proud to be a key player in the development together with Yara and Kongsberg. A New Era has started! Photos: MT/Samferdselsfoto/Jack Remøy
11.05.2020 11:12
 
MT2007 YARA BIRKELAND HEADING FOR NORWAY
The MT2007 Design is developed in close cooperation with Yara and will represent a Zero Emission vessel with a minimized Environmental footprint. To keep an eye on the last towing stage please follow this link: Marine Traffic - Yara Birkeland towing Photos: www.yara.com  
08.05.2020 10:16
 
Marin Teknikk sikrer designkontrakt for eit fiskefartøy for fiske i Antarktis
Fiskefartøyet skal byggast på Tersan Shipyard med byggenummer 1101 og vert den åttande fiskebåten med MT-design som blir bygd på det anerkjende verftet i Tyrkia. Planlagt levering for fartøyet er 1. september 2021. Fartøyet skal utrustast med eit moderne autolinesystem og fabrikk der det er lagt fokus på logistikk og skånsom håndtering av fisken for best mulig kvalitet på produktet. Fabrikken vil også være utstyrt med systemer for å ta vare på restråstoff av fisken. Skrogdesign og framdriftssystem er optimalisert for operasjoner i krevjande isforhold samt for redusert utslepp av miljøfarlige avgasser.Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nyte godt av kontrakta med forskjellig utstyrsleveransar til fartøyet.Det er veldig gledelig at eit nytt utenlandsk fiskeriselskap kjem til Marin Teknikk for å designe sin fiskebåt. Kontrakta styrker Marin Teknikk sin posisjon i det krevjande og ikkje minst spennande markedet innanfor for design av fiskefartøy.Fartøyet skal operere i særs utfordrande havområder i Sydishavet. Marin Teknikk har teikna fleire andre fartøy, bla. for Ervik Havfiske, som opererer i dei same tøffe områda med svært stor suksess. For ytterligere spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt:Daglig leiar Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no, Salgssjef Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, Område salgsing. Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.noMarin Teknikk AS, 06.01.2020 ------------------------- ENGLISH VERSION: Marin Teknikk secure design contract for an Antarctic longliner fishing vesselMarin Teknikk has signed an agreement with an undisclosed fishing company owner, for delivery of design and engineering for a longliner fishing vessel, MT1112 L. The vessel, which will be built with a high ice class, will mainly fish in the Antarctic for "Patagonian tooth fish". The Vessel will have a length of 60.50 meters, a beam of 13 meters and comfortable accommodation for 30 persons.The fishing vessel will be built at Tersan Shipyard and will be given hull number 1101 and will be the 8 fishing boat with MT design built at the well-recognized yard in Turkey. Scheduled delivery for the vessel is September 1st, 2021. The vessel will be equipped with a large modern autoline system and a processing factory plant. There is a high focus on careful handling and quality of the fish products.The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the products. The logistics from the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside, iscarefully planned to preserve best quality. Focus has also been placed on best possible hull design and systems to achieve an environmentally friendly ship.We are very pleased that a solid foreign international fishing company has chosen MT design in a competitively demanding market. Several reputable suppliers from Norway will benefit from the contract with equipment supplies to the vessel. The contracts show that Marin Teknikk strengthens its position in the demanding and not least exciting market within the design of fishing vessels. Marin Teknikk has designed several longlinersfor Norwegian and foreign shipping companies over the years, and with this prestige contract we confirm our position in this exciting market for the design of fishing vessels.The vessel will operate in particularly demanding areas in the South Sea. Marin Teknikk has designed several other vessels, among others, for ship-owner Ervik Havfiske, which operates in the same harsh environments with great success.For more information:CEO Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.noMarin Teknikk AS, date 06.01.2020
06.01.2020 11:14

2019

 
Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt
Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes AS, Stadtlandet, for levering av design- og engineering for ein ny linebåt. Byggeverftet er Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten skal være klar for levering i september 2021.Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter og og ha lugarkapasitet for 30 personer. Linebåten skal drive fiske i sydishavet etter «Patagonian Toothfish» og byggast med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1112 L. Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nytte godt av kontrakta med utstyrsleveransar til fartøyet. Dette er den 11 båten Marin Teknikk har designa for det største norske linebåtrederiet Ervik Havfiske og deira samarbeidspartnarar. Disse kontraktene viser Marin Teknikk sin posisjon i det krevande og ikkje minst spennende markedet innanfor for design av fiskefartøy. Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er en svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevende marked. - Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i nesten 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeri og havområde dette linebåtrederiet operer på. Fra venstre: Sakir (Tersan), Ôzge (Tersan), Richard og Thomas Gjerde (Marin Teknikk), Stig Ervik (Ervik Havfiske), Engin Oktay (Tersan), Kjell Magne Ervik (Ervik Havfiske) og Geir-Rune Aarsheim (Ervik Havfiske) Dette vert også bygg nummer 100 på Tersan Shipyard, som vart markert med stor sermoni på verftet torsdag 5 september, når kontrakta vart signert. Verftet understreka takknemeligheita for at dei i 2010 fekk oppdraget med å bygge eit komplett fartøy, MS Frøyanes. Dette var starten for eit nytt eventyr for Tersan i Tyrkia, som har gjort verftet til eit verdensleiande verft for bygging av spesialskip. Det var Marin Teknikk som også tegna den båten, MT1114, som fortsatt er den største linebåten i verda. Denne båten var også bygd med mykje ny teknologi, bla. med diesel elektrisk framdrift og andre nyskapende løysinger. For ytterligere informasjon: Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, 9 september 2019 --------------------- IN ENGLISH: Marin Teknikk secures new Longliner contract Marin Teknikk enter into contract with Frøyanes AS, Norway, for delivery of Design & Engineering package for a new Longliner vessel. Building yard will be Tersan Shipyard in Turkey, and schedule for delivery is Q3 2021. The vessel will have a length of 60,50 meters and will keep accommodation for 30 people. The Longliner is designed with high ice class, ready for Patagonian Toothfishing in Antarctic regions. The design will be of MT1112 L. Several recognized Norwegian companies will take benefit of equipment deliveries to the vessel. This will be the 11th vessel Marin Teknikk is designing for the largest Norwegian Longliner company Ervik Havfiske, and their collaborators. This contract shows Marin Teknikk’ s position in the demanding and exciting market for fishing vessel design.Sales Director Richard K. Gjerde states that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have been working close to Stig and Kjell-Magne Ervik and their team for almost 25 years, and we feel this a recognition of our work, by designing safe, practical, environmentally and cost-effective fishing vessels, especially adjusted to different fishery and Ocean areas where Ervik operates.” This will be yard no. 100 at Tersan Shipyard, marked by a large ceremony at 5. September, when the contract was signed. The yard emphasised their gratefulness to build the MS Frøyanes back in 2010, which was the start of a new adventure for Tersan in Turkey, making the yard to a world leading yard for building special vessels. Marin Teknikk designed this vessel as well, which still is the largest Longliner in the world. MS Frøyanes was built with diesel electric propulsion followed by several innovative solutions. For further information: CEO Svein-Rune Gjerde, tel. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no  Sales Director Richard Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Area Sales Manager Thomas Edvard Gjerde, tel. +47 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no
09.09.2019 10:48
 
Marin Teknikk sikret ny kontrakt på nytt stort kombinert line- og snurrevadfartøy
Marin Teknikk har inngått avtale med Østerfjord As, Torangsvåg i Austevoll, samt med Tersan Shipyard i Tyrkia for levering av design- og engineering for eit nyvinnande fiskefartøy.Fartøyet bygges med eit nyvinnande energibesparande hybrid framdriftssystem med batteripakke. Fiskefartøyet har forskjellige driftsprofiler og det er da viktig og «tune» inn motorer, propeller og thrustere riktig for å oppnå redusert brennoljeforbruk og utslipp av miljøskadelige gasser. Det er derfor lagt stor vekt på best mulig design og systemer for å oppnå eit svært miljøvennlig skip. Fartøyet får ei komfortabel innredning for 23 personer. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrusta med eit stort autoline system med kapasitet for omlag 76 000 krok, full snurrevad utrustning, og automatisert filet- og HG prosesserings fabrikk. Det er høg fokus på skånsom håndtering og prima kvalitet på fiskeprodukta. Fabrikken er også rigget opp for å ta best mulig vare på restråstoff. Logistikken fra fangsten kommer ombord til den blir ferdig levert på paller ved kai er nøye planlagt for å bevare best mulig kvalitet og redusert lossetid i havn. Det blir flere annerkjente leverandørar fra Norge som for nytte godt av kontrakten med utstyrs leveransar til fartøyet. Rederiet har inngått kontrakt med Tersan Shipyard om bygging av fartøyet som er planlagt for levering i andre kvartal 2021. Dette blir det sjette fartøyet av MT-Design som bygges ved Tersan. Marin Teknikk har designet ei rekke linebåter for norske og utenlandske rederier, og befester med denne prestisje kontrakten sin posisjon i dette krevjande og spennande markedet for design av fiskefartøy. Samarbeidet med den aktive og dyktige Østervold familien starta hausten 2017. Marin Teknikk er svært takknemmelig for tilliten som rederiet har vist ved å inngå design og engineering kontrakt med oss for det allsidige og avanserte fiske fartøyet. Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i eit krevende marked. «Vi har jobba tett med Olav Østervold & familien sidan seinhausten 2017 og føler at dette er ein annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy som er spessialtilpassa til det dyktige rederiet sine behov». Det er veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide so tett med eit sterkt rederi som er så aktive innenfor fiskeri, i tillegg til at dei også eig og driv fartøyer innan «offshore». For ytterligere informasjon:Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no  Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no  Båten vil ha ei lengde på 67 meter og en breidde på 14,6 meter, som gjer det til verdens største i sitt slag. Fartøyet skal primært drive fiske med line og snurrevad i nordiske farvann etter kvitfisk. Prosjektet har fått design benevnelsen MT1115. ENGLISH: Marin Teknikk secured combined Longliner and Danish Seine fishing vessel contractMarin Teknikk has signed an agreement with Østerfjord AS, Torangsvaag in Austevoll and Tersan Shipyard in Turkey for delivery of Design and Engineering for an innovative fishing vessel.The vessel will have a length of 67 meters and a width of 14,6 meters, which makes it to the worlds largest of its kind. The fishing vessel will fish primarily with Longline and Danish Seine in Nordic waters for white fish. The design name will be MT1115.The vessel will be built with an innovative energy-saving hybrid propulsion system with battery package. Due to many different operating profiles of the vessel, it’s important to tune engines, propeller and thrusters properly to achieve reduced fuel oil and other environmentally harmful gases. The best possible design and systems have been the main focus in order to achieve a very environmentally friendly ship. The vessel will provide for a comfortable interior for 23 people. It is designed according to the company’s wishes, and will be equipped with a large autoline system with a capacity of approx. 76 000 hooks, complete Danish seine arrangement and automatic fillet and HG processing factory plant. High focus is given on careful handling and quality of the fish products. The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the residual raw materials of the products. The logistics from the time the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside is carefully planned to preserve best quality and reduced port time. There are several recognized Norwegian suppliers who will benefit from receiving equipment deliveries to the vessel.Østerfjord AS has entered into a contract with Tersan Shipyard for the construction of the vessel, which is scheduled for delivery in the 2nd quarter of 2021. This will be the sixth vessel of MT-design to be built at Tersan Shipyard.Marin Teknikk has designed several longliners for Norwegian and foreign ship Owners, and with this prestigious contract we show our position in this demanding and exciting market for the design of fishing vessels. The collaboration with the much talented Østervold family started in the fall of 2017. Marin Teknikk is very grateful for the confidences shown by the Owner by signing a design and engineering contract with us for this advanced fishing vessel.Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have worked closely with Olav Østervold & the family since late 2017 and feel this is an acknowledgement of our work to design safe, functional, environmentally friendly and cost effective fishing vessels that are specially adapted to the needs for this high skilled fishing company. It is very exciting for Marin Teknikk to work so closely with a strong Company that is so active in fishing, as well as owning and operating offshore vessels." For more information: CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard Gjerde, tel:. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, tel:. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, 09.08.2019
08.08.2019 14:00
 
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
Marin Teknikk AS (MT) har sikra en ny designkontrakt i fiskebåt markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy. Det nye kombinerte kystsnurpenot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken.Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes og for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabell innredning for 10 personer og lett is-klasse. Rederiet ønsker å bygge fartøyet på norsk verft med levering i slutten av 2021. Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet. Kontrakten er en anerkjennelse for Marin Teknikk’s arbeid i et nytt og interessant marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for design av fiskefartøy. - Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett oppimot dyktige redere i regionen. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape verdier som kommer det maritime clusteret til gode, sier salgsdirektør Richard K. Gjerde. Skår Senior AS er eigd av søskena Roy Skår og Janita Skår som til saman eig 90 prosent i reiarlaget, samt syskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eig ti prosent i reiarlaget frå Kvalsvika, som og er aktive fiskarar om bord. For mer informasjon kontakt; Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no Daglig leder Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no ---------------------- In English: Marin Teknikk has entered design contract with Skår Senior for a new Purse Seiner vessel Marin Teknikk AS (MT) has secured a new design contract in the fishing vessel segment. The contract is with the fishing company Skår Senior AS, from Kvalsvik, at Nerlandsøy in Herøy, Norway. The new combined Purse Seiner & Trawler Fishing vessel with design type of MT1120, will be around 48 meter of length and 12 meters wide. It is designed to the Owner’s requirements and will be equipped with top modern purse seiner and trawl equipment. The vessel will have 500 m3 RSW cargo tanks and vacuum system for most gentle treatment of the fish. The vessel will be built with light Ice-class and comfortable accommodation for 10 people. The owners want to build the vessel at a Norwegian shipyard for delivery in Q4 2021. The contract is a solid recognition for MT’s work in a new and interesting market, and will expand our customer area and strengthen our position in designing fishing vessels. “We are very pleased to sign such contracts that secures work for our highly skilled personnel at MT, in addition to create activity in the Maritime Cluster in Norway”, says Sales Director Richard K. Gjerde. For further information, please contact; Sales Director Richard Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no
20.05.2019 14:18
 
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med russisk fiskeriselskap
Marin Teknikk AS (MT) har sikret enda en ny designkontrakt i det russiske markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet LLC FC Virma fra Karelia regionen, nordvest i Russland. Fartøyet, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter langt og 13 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne Mustad autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prosessering av fisk og hermetikk, stor fryselagerkapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyet skal leveres i slutten av 2020. Skrog og dieselelektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid, og nå også til russiske kunder. De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologiske, bærekraftige og miljøvennlige fiskemetoden. Linefartøyet bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontraktene med utstyrsleveranser til fartøyet. Kontrakten er en anerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign. «Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og i utlandet». Marin Teknikk inngikk i desember 2017 kontrakt med samme rederi for to lignende fiskefartøy for leveranse av design og engineeringpakker. De to fartøyene er nå kommet langt i produksjonen ved Severnay Verf i St. Petersburg, i tillegg til et annet nybygg av samme MT design for et annet russisk rederi. LLC FC Virma er fornøyd med design- og engineeringsarbeidet og den oppfølging av prosjektene som er gjort fra MT's side. Fartøyene bygges til russisk flagg og etter Russisk RS Klasse. Marin Teknikk jobber direkte mot klasseselskap og myndigheter uten noen mellommann. Det er derfor med stor glede MT ser at en klarer å håndtere og tilegne seg ny kunnskap med nye samarbeidspartnere til rederienes og verftets tilfredstillelse. For mer informasjon kontakt salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no -------------------------- English: Marin Teknikk enter into new design-contract with Russian Fishery Company Marin Teknikk AS (MT) has secured a new ship design- and engineering contract in the Russian market. The contract is with the fishery company LLC FC Virma, from the Karelia region, in the Northwest Russia. The vessel of MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owner’s requirements. The vessels will be equipped with top modern Mustad auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessel will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg for delivery by Q4 2020, under Russian Flag and Class. The hull, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes. The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch.The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design. “We are very satisfied signing such agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde. Back in December 2017, Marin Teknikk entered a design- and engineering contract with the same company for two similar fishing vessels. These two are well in line in the production scheme at Severnaya Verf in St. Petersburg, together with another newbuild from MT for a different Russian customer. LLC FC Virma is very happy with the design- and engineering delivered from MT, and the project follow-up from MT's side. The vessels are being built under Russian flag and Russian RS class. Marin Teknikk is working directly towards the Russian class and government without use of brokers. It is with great pleasure we see that we able to handle and achieve new knowledge with new partners to the ship-owner’s and yard’s satisfaction. For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no   
15.03.2019 13:50
 
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt
Marin Teknikk AS har inngått en stor og viktig engineeringskontrakt med Myklebust Verft. Kontrakten gjelder en vesentlig ombygging av kjempeskipet «AKOFS Seafarer», den største ombyggingen som verftet har gjennomført. Marin Teknikk skal stå for engineeringsarbeidet i forbindelse med ombyggingen som forventes stå ferdig i løpet av oktober 2019. Dette vil være et krevende arbeid der ombyggingen skal tilfredsstille NORSOK regelverket. - Vi er svært glad for å dra denne kontrakten i land, sier Salgsdirektør Richard K. Gjerde. I et utfordrende marked er kontrakten viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. Kontrakten vil medføre en vesentlig arbeidsmengde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som partner i denne ombyggingskontrakten. - Marin Teknikk har gjennom mange år vist at vi har den kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig i en slik type ombygging. Vi har også designet flere nybygg tilpasset til denne typen intervensjons-operasjoner. Bedriften har mange dyktige ansatte som vil sørge for å gjennomføre dette prosjektet på en god måte. Etter gjennomført ombygging skal «AKOFS Seafarer» inn på en fem år lang kontrakt med Equinor, der skipet skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på norsk sokkel. For mer informasjon vennligst kontakt: Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tlf. 979 86 830, mail: kal@marinteknikk.no ----------------------------- ENGLISH: Marin Teknikk secures large rebuild contract Marin Teknikk AS has secured a large and important contract with Myklebust Verft. The contract contains a large rebuild of the vessel “AKOFS Seafarer”, the largest rebuild contract ever for Myklebust Verft. Marin Teknikk will do the engineering work of the rebuild, which is supposed to be finalized by October 2019. This will be a demanding operation which shall comply with the NORSOK rules. “We are very happy to sign this contract, says Sales Director Richard K. Gjerde. In such a demanding market the contract is important both for our company and our employees. The contract will bring a substantial workload for us, and we are very pleased to be chosen as partner in this rebuild contract. “Marin Teknikk has during a long time proven to keep the knowledge and expertise necessary in such type of rebuilding. We have also designed several newbuilds adjusted to this type of intervention operations. Our company keeps a wide number of highly skilled employees ready to run this project in a good way. After completing the rebuild, the “AKOFS Seafarer” will perform a 5-years contract with Equinor, performing light well intervention work on the Norwegian Shelf. For further information, please contact: Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no Area Sales Manager Karim A. Longva, mob. tel. 979 86 830, mail: kal@marinteknikk.no 
15.02.2019 13:12
 
MT6027 Maersk Inventor - nominated for OSJ Award
For the third year in a row, a Maersk Supply Service vessel is nominated for Offshore Support Journal’s Vessel of the Year Award. MT6027 Maersk Inventor is the third vessel delivered (of four) of the Stingray Subsea Support Vessel series. She is a newbuild subsea construction vessel designed as a flexible, stable and reliable platform to carry out a wide range of operations, in challenging offshore environments. If you would like to vote for this vessel as Vessel of the Year, please do so by clicking HERE.  The announcement of the Award will take place in London, 6-7 February 2019.
17.01.2019 12:03

2018

 
Ny pris til førerløst skip med sunnmørsdesign
Yara Birkeland vant Næringslivets Klimapris under Zerokonferansen. Kronprins Haakon er imponert over det som om få år blir det første førerløse conteinerskipet på vannet.Kongsberg og Yara fikk onsdag prisen for prosjektet med det skipet Yara Birkeland som blir verdens første utslippsfrie og selvkjørende containerskip. Skipet er designet av Marin Teknikk i Herøy og skal bygges ved Brevik-verftet til Vard i Telemark. Torsdag tok kronprins Haakon seg tid til å besøke Yaras stand under konferansen som arrangeres ved Skur 13 i Oslo. – Det var veldig spennende å høre mer om prosjektet. Jeg har jo hørt om det i flere år. Det er veldig bra at noen går foran, og lager et transportfartøy som både er fullt batteridrevet, og autonomt samtidig. Dette er et ambisiøst prosjekt som det blir spennende å følge videre, sa kronprinsen ifølge en pressemelding. Kongsberg-gruppen leverer det meste av teknologi om bord til skipet som fra 2020 skal erstatte 40.000 lastebilturer årlig mellom gjødselfabrikken til Yara og havnene i Brevik og Larvik.Næringslivets klimapris deles ut for femte gang i år og er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO. Kilde: www.smp.no
08.11.2018 13:29
 
Best Green Innovation Award 2018
Marin Teknikk AS was yesterday given the Best Green Innovation Award 2018, at the Industry Design Conference (IDC/18) at Giske, Norway. The prize is given related to the work done with design MT2007 "Yara Birkeland", the worlds first autonomous commercial cargo vessel. Yara will be the owner and operator of the ship.From the jury: "The winner is doing a paradigm shift. The future autonomos ships will move goods from trailers to ship, which will lead to more robust transport systems." CEO Svein Rune Gjerde is very exited to receive the prize. "This clearly shows that the work we are doing makes a footprint in the whole industry. We are very happy about the prize, and will continue our effort in making specialized vessel design through innovation. We are also greatful for the design & engineering assignment Yara gave us for more than a year ago. The ship will be delivered from Vard Brevik Q1 2020."
19.10.2018 07:32
 
Ultra Deep Solutions sets off with several MT-Designs
One of the world's leading offshore diving company, Ultra Deep Solutions in Singapore, sets off with several new builds with design from Marin Teknikk.The MT6024 DSCV Picasso is now ready to set off to UAE Middle East for Subsea Diving campain. The MT6024 DSCV Lichtenstein will stay working in South East Asia until December 2018, where the latest newbuild MT6023 DSCV Van Gogh will take over her work schedule.  This followed by the MT6023 DSCV Andy Warhol, scheduled to be delivered in Q4 2018. Marin Teknikk is very proud to see our designs completed and ready to perform advanced offshore operations for UDS and their professional clients. Bon voyage.
25.09.2018 09:05
 
Meet Marin Teknikk AS at Russia Seafood Expo 2018
Marin Teknikk AS will participate at the Russia Seafood Expo in St. Petersburg, Russia. The exhibition will take place from 13. - 15. September 2018.Please visit our stand situated in the Norwegian Pavilion in Hall G. Exhibition opening hours: Thursday: 10.00 - 18.00 Friday: 10.00 - 18.00 Saturday: 10.00 - 16.00 Contact:Sales Director Richard K. GjerdePhone: +47 90 20 80 14E-mail: rkg@marinteknikk.no
27.08.2018 13:38
 
MT2007 Yara Birkeland
We proudly present the Fully Electric and Autonomous Container Feeder MT2007 Yara Birkeland. She will be built by Vard Brevik and is planned to be delivered to Yara in early 2020.The exterior Design is developed in close cooperation with Yara and together with MT's excellent hull lines she will represent a Zero Emission vessel with a minimized Environmental footprint. The MT2007 Yara Birkeland will be a part of a sophisticated autonomous logistic chain developed by Yara, and will move transport from road to sea by removing/replacing up to 40 000 truck trips from the local roads between Brevik and Larvik. Equipped with world class equipment from Kongsberg she is planned to operate fully autonomous by 2022. Main dimensions: LOA approx. 80mBreadth: 14,8mSWL: 6,2m Energy Storage: approx. 7000 kWhCapacity: Up to 120 TEU MT is exited to further cooperate with world class Norwegian suppliers and yard to finalize and deliver this pioneering piece of technology to Yara. For further details please feel free to contact us.
16.08.2018 09:40
 
MT5006 MkII "Ulysses" now sailing
The second Explorer Yacht design from Marin Teknikk, MT5006 MkII "Ulysses", is now completed and sailing in the Mediterrainien Sea.The 116m long Explorer Yacht will accommodate 74 people in a spacious interior, and blends a robust, hard-working character with luxurious extras. "Ulysses" is espesially designed for long expeditions in potential rough waters.  
05.07.2018 08:03
 
NAMING CEREMONY FOR ‘NORDIC PRINCE’ AND ‘ARGOS GEORGIA’
The Longliners MT1112 ‘Nordic Prince’ and MT1112 ‘Argos Georgia’ was given their name in a very nice ceremony in Gibraltar on 9th of March 2018, accompanied by invited guests. At the same time the vessels was handed over to their new owner; Ervik Havfiske AS.Built by Tersan Shipyard in Turkey, the sister vessels are 54 meters long and 13 meters wide, both ready to perform fishing for Patagonia Toothfish in the Southern Ocean. Patagonia Toothfish is a species found in cold waters.  The vessels are equipped with Line Hauling moonpool for improved efficiency and safer working environment and have a complete new autoline arrangement.The vessels are designed with higher ice-class for demanding oceans and built with conventional and hybrid propulsion. The vessels keep accommodation for 28 people and keeps high standard furnishing. During the trip from Turkey to Gibraltar, the vessels got their first test in stormy sea. Both the vessels and the crew arrived in good shape with very good recommendations. 
16.03.2018 19:01

2017

 
Marin Teknikk har inngått design-kontrakter med Russiske fiskeriselskap
Etter flere års målrettet arbeid i det russiske markedet har Marin Teknikk (MT) fått gjennombrudd og skal levere design og engineering pakker for fire (4) nye moderne autoline fartøy, til tre (3) russiske fiskeriselskap. Rederiene det er inngått avtaler med holder til i Murmansk og Arkhangelsk området og er store aktører innen fiskeri.Fartøyene, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter lange og 13 meter brede. De er designet i hht rederienes ønsker og vil bli utrustet med topp moderne autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prossesering av fisk og hermetikk, stor fryselager kapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyene skal bygges under russisk flagg og klasseregelverk på Severnaya Verf i St. Petersburg over en 3 års periode. Skrog og diesel elektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid og nå også til russiske kunder. De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologisk, bærekraftig og miljøvennlige fiskemetode. Linefartøyene bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til fartøyene. Kontraktene er en annerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign. «Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy er vi med på å befeste vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og utland». For mer informasjon kontakt:Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no eller Daglig Leder Svein-Rune Gjerde, mob. tlf. 911 89 888, mail srg@marinteknikk.no ----------------------- ENGLISH: Marin Teknikk enter into new design-contracts for Russian Fishery Companies With dedicated focus over a couple of years, Marin Teknikk (MT) has achieved a breakthrough in the Russian Market and shall deliver Design- and Engineering packages for four (4) new modern Long-line vessels, for three (3) Russian Fishery companies. The companies are all major actors within Russian fishery, located in the Murmansk and Arkhangelsk region. The vessels of the MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owners requirements, and the vessels will be equipped with top modern auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessels will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg during a three years’ period, under Russian Flag and Class. The hulls, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes. The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch. The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design. “We are very satisfied signing these agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde. For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, email: rkg@marinteknikk.no or Managing Director Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, email: srg@marinteknikk.no
21.12.2017 22:05
 
Marin Teknikk sikrer nye kontrakter på linebåter
Marin Teknikk har inngått kontrakter med Frøyanes AS for levering av design- og engineering for to nye linebåter.Båtene vil ha en lengde på 50 meter og en bredde på 12,5 meter. Begge båtene skal drive fiske i norske farvann men er og designet med høg isklasse for å kunne operere også i arktiske farvann. Fartøyene har fått design benevnelsen MT1111. Fartøyene bygges med konvensjonell fremdrift og har innredning for 18 personer. De er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med autoline linesystem og automatisk line-hale system, fabrikk til prossesering av fisk og god fryselager kapasitet. Det blir flere leverandører fra Norge som for nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til disse fartøyene.Rederiet har inngåt kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia om bygging av fartøyene. Det første fartøyet skal leveres i desember 2019 og det andre fartøyet i februar 2020. Marin Teknikk har designet en rekke båter for Ervik Havfiske, som nylig også feiret 30-års jubileum. MT gruppen er svært takknemlig for den tilliten som igjen er vist gjennom disse kontraktene. Dette er båt nummer ni og ti som Stig Ervik og Kjell Magne Ervik kontraherer med MT-Design.Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked. «Vi har jobbet tett med Ervik i en årrekke og føler at dette er en annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive båter spessial tilpassa til Ervik konsernet.» Det er også veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide så tett med Ervik Havfiske, et rederi som er aktive og verds ledende innenfor linefiske på flere havområder. For ytterligere informasjon:Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no og Salgsingeniør Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no --------------------- ENGLISH: Marin Teknikk secures contracts for new Longliner vessels Marin Teknikk enter into contracts with Frøyanes AS for delivery of Design- & Engineering packages for two new Longliner vessels.  The vessels will have a length of 50 meters and a beam of 12,5 meters. Both vessels will be fishing in Norwegian waters and are especially designed with higher ice-class with ability to operate worldwide including arctic and Antarctic regions. The design name is MT1111.The vessels will be built with conventional propulsion and comfortably accommodation for 18 persons. The vessels are designed according to Owners requirements and will be equipped with Mustad Magpacker autoline system and a special designed automatic line hauling system. The fish will be processed in a fish processing factory for HG and frozen in vertical plate freezers and tunnel freezer, and a large cargo hold. The Ship-Owner has signed contract with Tersan Shipyard in Turkey for building the vessels. The first is scheduled for delivery in December 2019 and the second in February 2020. Marin Teknikk has designed a number of vessels for Ervik, who also celebrated it’s 30 years anniversary. The MT group is very grateful for the trust shown in these contracts. These vessels represent vessels number nine and ten that Owners that Stig Ervik and Kjell Magne Ervik builds with MT-Design. Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. «We have worked closely with the Ervik Group for many years and we see this contract as an acceptance of the work we have done providing safe, functional, environmentfriendly and costeffective fishing vessels tailormade for Ervik’s various requirements, depending on where they are operating». "We have been working close to Ervik in a number of years and feel that we have developed very good relationship, and vessels with functional solutions which have been especially fitted to the different needs within the Ervik group of companies. It’s very exiting for Marin Teknikk’s designers and engineers to work so closely with a Ship-Owner which is so dedicated to the fishing, and exploiting the resursses in a viable and eco friendly way, as Ervik Havfiske Group is doing", says Thomas Edvard Gjerde.For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no and Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no
18.12.2017 13:28
 
Marin Teknikk to design large Offshore vessel
Kleven Verft has entered into an (MOU) agreement with Debmarine Namibia about building a new MT6027 Offshore vessel of Marin Teknikk design. The vessel will follow the MT6022 SS Nujoma delivered in 2016 to Debmarine Namibia.The new Offshore vessel will be the largest ship ever designed by Marin Teknikk. With a lenght of 177m and a breadth of 27m, it will be a massive vessel with an extensive package of equipment on board. The equipment to be installed is developed by De Beers during a long period of time, specialized for finding diamonds laying in a 4-5 meters' thick sediment layer. The sediments are left on the seabed by the river Oranje during a period of ~3 million years. The vessel will accommodate 109 people and are designed according to the class notation ECO (Clean Design). High focus is given to low fuel consumption, which reduces emission to the environment. The vessel is equipped with diesel electric frequency controlled propulsion, highly efficient azimuth thrusters, 4P mooring system and dynamic positioning system.  - We are very pleased to announce this agreement, states CEO Svein-Rune Gjerde, an agreement that will secure a lot of work for our employees, both in Norway and Poland the coming months. For further information, please contact:CEO Svein-Rune Gjerde Tel.: +47 911 89 888/+47 700 83 404 or e-mail: srg@marinteknikk.no
20.11.2017 13:07
 
Delivery of MT6027 Maersk Installer
On Monday 16th of October, the naming and delivery ceremony was held for MT6027 Maersk Installer. This is the first vessel of four (Project STINGRAY), beeing built by Cosco Shipyard in Dalian China, for Maersk Supply Service.The four MT6027 vessels will have a length of 138 metres, a beam of 27 metres and have a deadweight of 9,700t. Features of the DP3-rated vessels include 1,925 sq. metres of free deck space, accommodation for 120 people (all in one-man cabins) and a 400t AHC crane, rated for operations in water depths of up to 3,000 metres. The vessels will also have the option to install an under deck carousel for 3,000t of product plus be configured for a 275t vertical lay tower over the deck of the moon pool.
18.10.2017 09:14
 
MT2007 Yara Birkeland - modelltest ved Sintef Ocean
I dag startet testingen av verdens første autonome containerskip ved Sintef Ocean i Trondheim. Marin Teknikk har designet fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, og har sammen med Sintef Ocean bygget en modell som nå blir testet i havbassenget deres i Trondheim.Yara Birkeland blir i full størrelse 80 meter lang, 15 meter bred og har plass til 120 standard 20-fots containere (TEU). Containerskipet vil med full last stikke fem meter dypt, men bare tre meter i ballast. Normal hastighet, som også er bestemmende for skrogform, vil være seks knop, mens totalfart er 13 knop. Yara og Kongsberg planlegger prøvedrift fra andre halvår 2018 med et lite mannskap, plassert i en containerbasert og modulær enhet som kan løftes av. I 2019 begynner tester med fjernkontroll før skipet i 2020 skal kunne seile fullstendig autonomt mellom havnene i Porsgrunn, Brevik og Larvik. F.v. Prosjektleder Jarl Åge Vågsholm, Salgsdirektør Richard K. Gjerde og CEO Svein Rune Gjerde, alle Marin Teknikk AS. Administrerende direktør Svein Rune Gjerde var svært fornøyd med testingen av modellen. - Det er fantastisk interessant å være med på dette. Det er starten på en revolusjon, sa han.Olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte under offisiellmodelltesting i Trondheim i dag at Enova går inn med 133 millioner kroner til prosjektet. - Envoa-støtten viser at vi lever opp til vår ambisjoner i havstrategien. Vi klarer ikke en omstilling uten å tenke på bunnlinjen. Det er en styrke å kunne kombinere private og statlige midler, sa Søviknes. F.v. CEO Marin Teknikk AS Svein Rune Gjerde, Konsernsjef Yara Svein Tore Holsether, Olje og Energiminister Terje Søviknes. Administrerende direktør Vegar Johansen sa at modelltesten i Havbassenget er historisk. - Dette vi er vitne til her nå vil gå inn i historiebøkene. Norge leder an både på autonome og nullutslippsfartøy. Her har vi begge deler, sa han. Sintef Ocean har kjørt et modelltestprogram sammen med Marin Teknikk for å finne fart og ytelse. Nå skal den over i slepetanken og testes i flere typer bølger. MT2007 Yara Birkeland
28.09.2017 12:55
 
VIDEO: Successful Sea Launch ceremony of MT1112 Argos Georgia
On Friday 15th of September, the MT1112 Argos Georgia was launched in beautiful weather conditions from Tersan Shipyard in Turkey.The 54 m longliner vessel for Ervik Havfiske and Frøyanes AS is a Taylor made fishing vessel designed to operate in the Southern Ocean heading for Patagonian Toothfish. Hildegunn Tunheim Aarsheim from Ervik Havfiske got the honor to cut the moorings and release the vessel from the slipway. The vessel and the sister vessel Nordic Prince is planned for delivery Q1 2018. “These two pcs of new longliner vessels, Nordic Prince and Argos Georgia that we are building for Ervik Havfiske, are rather emotional projects for us. Froyanes which was the first vessel which we delivered to Ervik Havfiske back in 2011 was the pioneering new building project for Tersan Shipyard leading us into the fishing vessel market. Designed by Marin Teknikk of Norway, Froyanes was a big success for all parties that were involved, especially for the owners. The winning team in that project cooperated once again in order to deliver Ervik Havfiske two more state-of-the-art longliners for their fishing operations in the antarctic. As Tersan Shipyard we thank Ervik Havfiske, in particular to Stig Ervik, Kjell-Magne Ervik and Geir Rune Aarsheim, Marin Teknikk, DNV GL and our financer Ziraatbank for their endless support in these projects. Last but not the least we thank all of our employees who has put a lot of efforts in these vessels so far. When these two vessel sail together beginning of next year we will all follow them with proud.”Mr. Mehmet GaziogluManaging Director at Tersan Shipyard From the slipway Owners and representatives for Ervik Havfiske.
25.09.2017 00:00
 
MT2007 Yara Birkeland
Yara Birkeland, the world's first autonomous container feeder vessel, is now a step closer to realization, and the model is under its way!In the process by constructing the new container feeder vessel for Yara, we are now preparing a model test together with SINTEF Ocean in Trondheim, Norway. Here, we will test the hull design and speed characteristics, manoeuvrability and seagoing characteristics of the ship model.  Building a prototype model like this, will give us valuable figures and numbers in the optimization phase, before the actual building of the vessel will start.  The vessel is planned to be finalized by Q3-2018, followed by testing with crew, before it will be the world's first autonomous commercial vessel in 2020.
19.09.2017 10:21
 
Meet Marin Teknikk AS at NEVA 2017
Marin Teknikk AS will participate at the NEVA 2017 Exhibition in St. Petersburg, Russia. The exhibition will take place from 19. - 22. September 2017.Please visit our stand no.: F2310, situated in the Norwegian Pavilion in Hall F. Exhibition opening hours: Monday: 10.00 - 18.00 Tuesday: 10.00 - 18.00 Wednesday: 10.00 - 18.00 Thursday: 10.00 - 16.30 Contact:Sales Director Richard K. GjerdePhone: +47 90 20 80 14E-mail: rkg@marinteknikk.no
18.09.2017 14:07
 
Marin Teknikk designer verdens første autonome nullutslipps containerskip
Marin Teknikk har fått kontrakt med Yara for design av MT2007 "Yara Birkeland". Skipet blir verdens første autonome nullutslipps containerskip, og vil erstatte 40.000 årlige vogntogturer i Telemark mellom Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn og havnene i Breivik og Larvik.Skipet blir rundt 80 meter langt og skal frakte 100-150 containere pr. tur, og utføre 1-2 turer i døgnet. Trolig blir dette verdens første autonome skip i kommersiell drift. Salgsdirektør Richard K. Gjerde er stolt og glad over kontrakten. - Vi er ydmyke og svært stolte over tilliten Yara viser oss. Det blir spennende å utvikle fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, sier Gjerde. Ytterligere informasjon om prosjektet kommer. Ill.: Yara/Kongsberg
15.06.2017 10:23
 
Marin Teknikk AS with large re-construction job for DOF
The Norwegian shipping company DOF has taken over the former MT6015 Olympic Commander from Nordea, and Marin Teknikk have been awarded a large design & engineering job to get the vessel ready for the 5-years contract with Shell Australia.The vessel will be renamed Skandi Darwin, and will install ROV hangar, service module and arrange lifeboats adjusted to rules of Australia.Skandi Darwin will support the new Prelude FLNG installation offshore Western Australia. Prelude FLNG, the largest floating facility ever built, will produce, liquefy, store and transfer LNG at sea. Former MT6015 Olympic Commander. -------------------------------- Marin Teknikk AS med større engineeringsjobb til DOF Austevoll rederiet DOF har nå tatt over tidligere MT6015 Olympic Commander fra Nordea, og Marin Teknikk er tildelt en større engineeringsjobb for å gjøre båten klar for 5-årskontrakten DOF har fått med Shell Australia. Skipet som får navnet Skandi Darwin skal blant annet installere ROV hangar, servicemodul og utrustes med livbåter tilpasset australske regler. Skandi Darwin skal yte support til Prelude FLNG anlegget som bygges i Vest-Australia, det største flytende FLNG anlegget som noensinne er bygget. Anlegget skal kondensere gass, lagre og overføre LNG til sjøs.
23.02.2017 12:57
 
MT6015 Olympic Orion to install 'Walk-to-Work' system
Olympic Shipping has chosen Kongsberg Maritime's new K-Walk integrated vessel gangway solution for installation aboard the Multipurpose Offshore Vessel (MPSV), Olympic Orion. Designed to significantly increase efficiency and safety for Walk-to-Work duties, K-Walk will be integrated with the advanced Kongsberg Information Management System (K-IMS) and the existing K-Pos Dynamic Positioning system on board Olympic Orion, which will be upgraded as part of the installation in the latter half of 2017.Olympic Orion will utilise the innovative K-Walk solution following its launch as part of KONGSBERG's new Integration Strategy in Fall 2016. The system takes a new approach to increasing productivity and efficiency for Walk-to-Work vessels by improving operability of key systems on board. In addition to full integration with K-IMS to enable mission and route planning for increased service capability within a wind farm, the system interconnects with the DP and a planning station. The system extends vessel availability by increasing the operational weather window. Through integrated mission planning, automated vessel manoeuvring and gangway hook-up, K-Walk introduces a step-change for increasing efficiency and productivity of the Walk-to-Work operations that are integral to Wind Farm Construction and Maintenance projects. While providing a completely safe, motion compensated gangway for the fast transfer of personnel and materials, integration enables more efficient approach and settlement at wind turbines and more effective logistics. The system is activated prior to entering a wind turbine's safety zone, reducing vessel speed and launching the K-Walk hook up process during approach. Because of the integration with the DP, the gangway is able to move into position while the vessel is still moving, positioning it safely as the vessel arrives on station. MT6015 Olympic Orion The integration of K-Walk with K-IMS is a unique approach that enables in-depth mission planning, resulting in increased productivity and efficiency by finding the most preferred route for increased service capability within the wind farm. The system will be fully connected with Olympic Orion's DP system, offering increased operability with a new condition based operator environment, which requires less manpower and has minimal training requirements. The K-Walk solution for Olympic Orion will also improve time for mobility and safety with an integrated lift system for transfer of people and goods, including electric trolleys (under design) for movement of pallets across the gangway. Overall, K-Walk significantly enhances operational time efficiency, which improves productivity with the ability to serve more wind turbines within the same time frame. "We are very satisfied to select Kongsberg Maritime's new fully integrated Gangway solution for our MPSV Olympic Orion," says Bjørn Kvalsund, COO, Olympic Subsea. "We also see a potential to install this integrated Gangway solution on board several of our existing vessels in order to provide W2W services into an expanding and interesting market segment." "Olympic Orion embodies the future that we envisioned with the launch of our Integration Strategy last year and we are delighted to work with Olympic Shipping for our cutting-edge new K-Walk solution," said Stene Førsund, Executive Vice President, Global Sales and Marketing, Kongsberg Maritime. "K-Walk provides Olympic Orion with total oversight of route planning and gangway hook-up operations. It enables better real-time and long-term management decisions, and empowers safer, more predictable, and efficient operations through reduced human interaction and automation based on the deep integration of critical systems on board."
15.02.2017 08:08

2016

 
Successful sea trials for MT5006 MkII
The vessel is specially designed for long expeditions in potentially rough waters and bleds a robust, hard-working character with luxurious extras. The yacht will soon be ready for departure from Kleven Verft, heading for Germany and final interior outfitting before delivery to owner in 2017. Photo: Berge Myrene
02.12.2016 07:46
 
Handover ceremony for MT6022 "SS Nujoma"
More than 100 guests were invited to follow the handover ceremony which took place in Geirangerfjorden, Norway. Both the owners, representatives from the yard, and representatives from the sub-suppliers was present among others. The vessel will be finalized in Cape Town, where 2000 tons of equipment will be installed, making the vessel ready to extract diamonds from the seabed on the coast of Namibia.
30.06.2016 12:10
 
Marin Teknikk secures large contracts of Longliner vessels
The vessels will have a length of 54 meters and a width of 13 meters. Both vessels will perform fishing in Southern Ocean in Antartic, and are especially designed with higher ice-class for operations in demanding oceans. The vessels will fish for Patagonian Toothfish, a species of cod icefish found in cold waters. The vessels will be built with conventional and hybrid propulsion, and keeps accommodation for 28 people. Marin Teknikk has designed a number of vessels for Ervik since 1995, and is very grateful for the trust shown in these contracts. Sales Director Richard K. Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. – We have been working close to Ervik in a number of years and feel that we have developed very good relationship, and vessels with functional solutions which have been especially fitted to the different needs within the Ervik group of companies. For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail:   var sfml_mh = '726b67406d6172696e74656b6e696b6b2e6e6f'; var sfml_mv =''; $.each(sfml_mh.match(/.{1,2}/g), function (i,v) { sfml_mv += String.fromCharCode(parseInt(v, 16)); }); $('#sfml302').html(sfml_mv).wrap(''); -------------------------- Norsk versjon: Marin Teknikk med nye store linebåt-kontrakter Marin Teknikk inngår kontrakter med Ervik Havfiske om levering av design- og engineeringtjenester for to nye linebåter. Den første kontrakten er inngått med Frøyanes Junior AS, mens den andre kontrakten er inngått med Frøyanes AS. Båtene vil ha en lengde på 54 meter og en bredde på 13 meter. Begge båtene skal drive fiske i Sørishavet i Antarktisk, og er spesielt designet med høyere isklasse for operasjoner i et krevende havområde. Fisket vil foregå etter Patagonia Toothfish, en spesiell dyphavsfisk. Båtene vil bygges med konvensjonell og hybrid fremdrift, og har innredning for 28 personer. Marin Teknikk har designet en rekke båter for Ervik siden 1995, og er svært takknemlig for den tilliten som igjen er vist gjennom disse kontraktene. Salgsdirektør Richard K. Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked. «Vi har jobbet tett med Ervik i en årrekke og føler vi har utviklet gode relasjoner og båter med funksjonelle løsninger som er spesielt tilpasset de ulike behovene til Ervik konsernet.» For ytterligere informasjon:Salgsdirektør Richard K. Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail:   var sfml_mh = '726b67406d6172696e74656b6e696b6b2e6e6f'; var sfml_mv =''; $.each(sfml_mh.match(/.{1,2}/g), function (i,v) { sfml_mv += String.fromCharCode(parseInt(v, 16)); }); $('#sfml244').html(sfml_mv).wrap('');
10.06.2016 11:20
 
Successfully launch of MT5006 MkII "Ulysses"
- She dresses the extra 10 meters very well, states CEO of Marin Teknikk Svein Rune Gjerde, addressing it to the previous 107 meter long MT5006 "Ulysses", delivered from Kleven in 2015. Designing these vessels have been a door-opener for us into this segment. The MT5006 MkII "Ulysses" is supposed to be delivered from Kleven Verft by July 2016, and there is still some work to be done before Mr. Hart can take over the vessel. Mr. Graeme Hart clearly indicate that he is very satisfied with the work carried out both from Marin Teknikk and Kleven, and look forward to see this new vessel being finished. Photo: Kleven
14.03.2016 08:29
 
Successfully launch of MT6022 SS Nujoma
Specialised for deep water mineral exploration, the vessel is scheduled to be deliverd from the yard in June 2016.  Upon delivery from Kleven, the vessel will sail to South Africa and Cape Town for final istallation of key equipment.
09.01.2016 00:00

2015

 
Marin Teknikk has secured a new large contract for advanced Offshore Dive- & Construction vessels
MT6023 DSCV is an advanced Diving- and Construction vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 103 meters and a breadth of 23 meters, top class accommodation for 120 persons plus 18 divers, two heave compensated subsea cranes, one 150 ton offshore crane with depth capability to 3000 m water depth, and one 20 ton offshore crane for operation down to 300 m water depth. In addition, arrangement for 2 WROV’s (unmanned remote operated submarines/robots) for operation down to 3000 meters water depth. The vessels are to be built by Wuchang Shipbuilding Industry Group in China, where the first vessel is planned to be delivered Medio 2018 and vessel no. 2 at the End of 2018. Vessel no. 2 is to be finally confirmed by end of April 2016. Marin Teknikk has designed a cost efficient and functional Diving & Construction vessel with high focus on safety for the crew/divers, and following up designing environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore vessels to compete in a market with very low oil and gas prices. With more than 800m2 open work deck area with deck strength of 10 ton/m2 and a smaller storage on top of dive hangar, creates a good platform for the vessels operation and function.The vessels will be built according to Det Norske Veritas GL, included the new SPS code; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE. “We are very pleased to sign this contract, especially when we see the weak market within the Oil & Gas Industry” says Svein-Rune Gjerde in Marin Teknikk. “We have been working close with UDS the last 3 years to develop several advanced diving vessels. With this new contract shows again Marin Teknikk’s strong position in the OSV market and that we are among the world’s leading designers of advanced Diving & Construction vessels”. Mr. Shel Hutton, CEO of UDS says: "I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially Marin Teknikk, DNV GL, and the shipyard, which have supported the company's vision, and realizing our plans to build these vessels. With these vessels Ultra Deep follows up the company’s strategic focus, and will be a spear point in the market".This contract will secure work for the 110 engineers in Norway and Poland for parts of 2016 and a bit into 2017. Marin Teknikk is also working with several new and exciting designs for Fishery, Yacht, Cruise and Offshore Mining Industry. For further information, please contact: CEO Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no From the signing ceremony. --------------------------------- Norsk pressemelding: Marin Teknikk AS har sikret ny stor kontrakt for avanserte offshore dykker- & konstruksjonsskip Marin Teknikk designer 2 dykker- og konstruksjonsskip til Ultra Deep Offshore Ltd. i Singapore. Ultra Deep har i helgen signert ordren med Wuchang Shipbuilding Industry Group for bygging av skipene, og Marin Teknikk AS har også inngått kontrakt med Wuchang Shipbuilding Industry Group om levering av design & engineering til skipene for Ultra Deep Offshore. Skipene er et nyutviklet MT6023 DSCV design, som skal utrustes med et 18-manns dykkersystem, for operasjoner ned til 300 meters dyp. MT6023 DSCV er et avansert dykker- og konstruksjonsskip utviklet for krevende operasjoner worldwide. Skipet vil ha en lengde overall på vel 103 meter og en bredde på 23 meter, høg standard innredning for 120 personer pluss 18 dykkere. To hiv kompensert sub sea kraner, en 150 T offshore kran med kapasitet ned til 3000m havdybde, og en 20 T offshore kran for operasjoner ned til 300m. I tillegg, arrangement for 2 WROV’s (ubemannede fjernstyrte miniubåter) for operasjoner ned til 3000 meters havdyp. Skipet skal bygges ved Wuchang Shipbuilding Industry, i Kina, og med planlagt levering medio 2018 og skip nr. 2 på slutten av 2018. Skip nr 2 skal bekreftes endlig i løpet av april 2016. Marin Teknikk har med dette skipsprosjektet designet et kost-effektivt og funksjonelt dykker- og konstruksjonsskip med høy fokus på sikkerhet for mannskap og dykkere, samt der en viderefører høg fokus på å designe miljøvennlige, moderne og avanserte multifunksjonelle offshorefartøy. Med 800 m2 åpent dekksareal og dekkstyrke på 10 tonn/m2 samt et mindre areal 150m2 på båt-dekk over dykker hangar, danner dette en god plattform for fartøyetes operasjon og funksjon. Dette gjør skipet klart for operasjoner worldwide for mindre dype og ultradype prosjekt innen olje og gass- og fornybar energi sektoren. I predesignfasen har det vært høy fokus på å utvikle et kostnadseffektivt prosjekt som skal kunne konkurere i markedet med dagens lave olje og gass priser. Skipet bygges i henhold til klassenotasjonene Det Norske Veritas GL, inkludert den nye SPS koden; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE. - Vi er svært glade for å signere denne kontrakten, sier Svein-Rune Gjerde i Marin Teknikk. - Spesielt med tanke på det heller svake markedet innen Olje og Gass Industrien for tiden. Vi har samarbeidet tett med dette selskapet i 3 år for å utvikle flere avanserte dykker-skip. Med denne nye kontrakten, mener vi at en igjen viser Marin Teknikk’s sterke posisjon i OSV markedet og at vi er blant verdens ledende designere av avanserte dykker- og offshore konstruksjonsskip. Da det ikke har vært mange nye OSV kontrakter signert i år er dette spessielt gledelig og kunne meddele de ansatte på Marin Teknikk og også til flere norske underleverandører. Da det nylig på firmaets julebord med alle ansatte tilstede, ble antydet att denne kontrakten var under oppseiling, var reaksjonen jubel og applaus. Rederiet, Ultra Deep med hr. Sheldon Hutton, CEO, uttaler at: - UD med disse skipene viderefører selskapets strategiske satsning, og blir nå med disse kost effektive og miljøvennlige båtene en spydspiss i markedet. Videre sier hr. Hutton at leveransen av disse skipene er idiellt possisjonert i det forventede oppadgående dykke- og subsea-markedet for olje og gass industrien i 2018. Mr. Shel Hutton continues: "I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially Marin Teknikk, DNV GL, and the shipyard, which have supported the company's vision, and realizing our plans to build these vessels." Denne kontrakten er med på å sikre arbeid for Marin Teknikk’s 110 ingeniører i Norge og Polen for deler av 2016 samt litt inn i 2017. Marin Teknikk AS arbeider også med flere nye og spennende design til Fiskeri, Yacht, Cruise og Offshore Mining industrien. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Managing Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, Gurskøy, 14. desember 2015.
14.12.2015 00:00
 
Successfully launch of MT6015 IES Energy
Watch the video of the launching (link: YouTube). Second video of the launching (link: YouTube).
28.09.2015 11:22
 
Naming ceremony for MT6021 MkII Olympic Delta
The 94 meters long vessel is equipped with an active heave compensated subsea crane capable of lifting 80t (900t/m – 30t at 30 meters) and has wire capacity of 2500 meters. The work deck is 900 square meters and has a moonpool of 6m x 6m. The vessel has accommodation for 80 persons. Olympic and Delta will jointly market the vessel to clients for Subsea, IMR and renewable markets or similar work. The vessel is equipped with two Delta SubSea Schilling HD 150 HP work-class remotely operated vehicles (ROVs) from DSS’s fleet. Video: Olympic Delta west of Runde
06.07.2015 09:03
 
A successful Nor-Shipping show
A re-designed stand gave the stand personnel and visitors flexible and good working areas, followed by many interesting discussions with both old and new contacts and clients.  Nor-Shipping 2015 in numbers:Visitor entries at exhibition – 15,400 (4.5% increase over 2013)Delegate entries at exhibition, including visitors – 32,300 (4.5% increase over 2013)Approximate number of delegates who attended event week activities – 35,000Number of exhibiting companies – 992Number of national pavilions – 20Exhibiting area – 45,000 gross and 22,500 netOpening Conference attendees – 800Agenda Offshore attendees – 550Waves of Change (Women@Nor-Shipping) conference attendees – 230Ocean Industry Podium – 1,950Brazil@Nor-Shipping – 300Nor-Shipping BBQ guests – 2,50050th Anniversary Party guests – 1,200Number of seminars and conferences – 58Approximate number of receptions and social events – more than 210Students and teachers who attended Ocean Talent Camp – 10,250
12.06.2015 11:15
 
Marin Teknikk has secured a new large contract for an advanced Dive Support & Constr. vessel for Ultra Deep Charter
MT6023 DSCV is an advanced Diving & Construction Vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 111.58 meters and a breadth of 23 meters, top class accommodation for 120 persons, two cranes, a 150 T offshore crane with depth capability to 3000 m water depth, and one 10 T crane for operation down to 300m. In addition, arrangement for 2 WROV’s (unmanned remote operated submarines/robots) for operations down to 3000 meters ocean depth. The vessels are to be built by China Merchants Heavy Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (CMHI), in China, and 1st vessel will be ready for delivery in mid of 2017, 2nd vessel end 2017 and 3rd vessel in mid of 2018. (The 2nd and 3rd vessel are optional contracts). Marin Teknikk has designed a new cost efficient and functional Diving Support & Construction vessel with high focus on safety for the crew/divers and operability. The vessels are following up designing environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore diving support construction vessels. The vessel’s 1,000m² open work deck area with deck strength of 10 ton/m² and a smaller storage area on top of dive hangar, creates a good platform for transport of equipment and tools to and from oil- and subsea fields, prepared for world‐wide operations in the less deep and ultra-deep oil and gas sector projects. The vessel will be built according to Det Norske Veritas GL class; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE “We are very pleased to design another series of great DSV’s for UDS and sign another contract with CMHI”, states Sales Director of Marin Teknikk, Richard Gjerde. “We have been working close with UDS the last 1 ½ year to develop one of the largest and advanced DP3 diving vessels, MT6027 in the offshore industry, under construction at ZPMC. This contract with the medium size MT6023 design, , we have worked on for a few months, shows again MT’s strong position in the OSV market and that we are among the world’s leading designers of advanced diving & construction vessels”.This marks another important milestone in the history of Ultra Deep Solutions, in line with the company's strategic plan to spearhead the development and operation of efficient, cost-effective diving and support vessels in the oil and gas industry.With the partnership and cooperation of China Merchants Heavy Industries (CMHI), these Diving Support Vessels will be constructed with a target completion in 2017/2018. China Merchants Heavy Industry (CMHI), incorporated since 1997, one of the largest shipyards in China, has a successful track of record of delivering offshore rigs and vessels for the oil and gas industry. CMHI is currently building 2 Diving Support Vessels of MT6024 design, due for delivery in 2016/2017, which makes CMHI one of the most experienced Chinese shipyard to construct these complex vessels for UDS.The custom-designed DP2 MT6023 DSCV vessel, classed under Det Norsk Veritas (DNV), is equipped with state-of-the-art technology, which allows the vessel to operate in unrestricted waters for subsea support works. She is also equipped with a heave compensated 150T crane (depth of 3000m), a 18-men saturation system with single 18-men SPHL up to a depth of 300m (optional with twin bell), and WROV with LARS system.The delivery of these vessels is ideally positioned for the uptrend in the subsea sector of the oil and gas industry in 2017/2018. Mr Shel Hutton, Chairman of UDS, said "I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially MT, DNV, and CMHI, who have supported the company's vision, and realizing our plans to build these vessels." For further information, please contact: Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, orManaging Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no. MT, Gurskøy, April 16th 2015. ------------------------------------------------ Norsk versjon: Marin Teknikk har sikret ny stor kontrakt for et avansert dykker- & konstruksjonsskip Marin Teknikk designer 3 store dykker- og konstruksjonsskip til Ultra Deep Charter, Singapore og Ultra Deep har signert ordren med China Merchants Heavy Industries for bygging av skipene. Marin Teknikk AS har inngått kontrakt med China Merchants Heavy Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (CMHI), om levering av design & engineering til et stort dykker- og konstruksjonsskip for Ultra Deep Charter (UDS) i Singapore. Skipene er et nyutviklet MT6023 DSCV design, som skal utrustes med et 18-manns dykkersystem, for operasjoner ned til 300 meters dyp.MT6023 DSCV er et avansert dykker- og konstruksjonsskip utviklet for krevende operasjoner worldwide. Skipet vil ha en lengde på 111,6 meter og en bredde på 23 meter, høg standard innredning for 120 personer, to kraner, en 150 T offshore kran med kapasitet ned til 3000m havdybde, og en 10 T offshore kran for operasjoner ned til 300m. I tillegg, arrangement for 2 WROV’s (ubemannede fjernstyrte miniubåter/roboter) for operasjoner ned til 3000 meters havdyp.Skipet skal bygges ved China Merchants Heavy Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (CMHI), i Kina, og 1ste med planlagt for levering medio 2017, 2nd på slutten av 2017 og det 3dje i midten av 2018. (Opsjoner for fartøy nr. 2 og nr.3 skal erklæres med 6 måneders mellomrom).Marin Teknikk har med dette skipet designet et kost effektivt og funksjonelt dykker- og konstruksjonsskip med høy fokus på sikkerhet for mannskap og dykkere, samt der en viderefører høg fokus på å designe miljøvennlige, moderne og avanserte multifunksjonelle offshorefartøy.Med 1.000 m2 åpent dekksareal og dekkstyrke på 10 tonn/m2 samt et mindre areal 150m2 på båt-dekk over dykker hangar danner dette en god plattform for fartøyetes operasjon og funksjon. Dette gjør skipet klart for operasjoner worldwide for mindre dype og ultradype prosjekt innen olje og gass-og fornybar energi sektoren.Skipet bygges i henhold til klassenotasjonene Det Norske Veritas GL, inkludert den nye SPS koden; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE «- Vi er svært glade for å signere denne kontrakten, sier salgsdirektør i Marin Teknikk Richard Gjerde. – Vi har samarbeidet tett med dette selskapet det siste halvanna året for å utvikle et av de største og mest avanserte DP3 dykker-skipene, MT6027, i offshore industrien, som er under bygging på ZPMC. Med denne kontrakten, MT6023, i tillegg for samme rederi, mener vi at en viser igjen Marin Teknikk’s sterke posisjon i OSV markedet og at vi er blant verdens ledende designere av avanserte dykker- og offshore konstruksjonsskip».Rederiet, Ultra Deep Charter med hr. Sheldon Hutton, Chief Executive Officer, uttaler at «UDS med disse skipene viderefører selskapets strategiske satsning, og blir nå med disse kost effektive og miljøvennlige båtene en spydspiss i markedet». Videre sier hr. Hutton at leveransen av disse skipene er idiellt possisjonert i det forventede oppadgående subsea markedet for olje og gass industrien i 2017/2018.Mr Shel Hutton, Chairman of UDS, said "I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially Marin Teknikk, DNV GL, and CMHI, who have supported the company's vision, and realizing our plans to build these vessels." For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, orManaging Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no. MT, Gurskøy, April 16th 2015.  
16.04.2015 14:57
 
Naming ceremony for MT6021 Olympic Bibby
Kleven build number 371, with OCV MT6021 design ‘Oympic Bibby’, has been signed to a contract with Bibby Offshore for 3 years with options for an additional 3 years. The MT6021 Olympic Bibby was developed in cooperation with Olympic, with the first contact at end of May 2013. Contract with Kleven was signed in November 2013, followed by 17 months of total projecting and building time. The vessel has a 60 Ton AHC Offshore Crane with 2000m wire, with 99% compensation at 4.5m wave height & 200m water depth. The work deck area is 820m2. ROV garage for 2 Work ROV’s are also present.  The vessel has accommodation for 68 people and are built according to SPS rules. Video: Olympic Bibby entering Fosnavåg port
09.04.2015 19:09
 
Large VO for rebuilding of MT6015 for IES Pioneer Ltd.
20.03.2015 14:43
 
Arild Hatløy appointed as CFO of Marin Teknikk
He holds a long experience from the maritime industry, and has previously served as Project Finance Director Marine of Rolls-Royce. Before that, he has worked as SVP Finance & Strategic Planning Offshore of Rolls-Royce, CFO of Odim ASA and Finance Director of Leca Portugal. Arild Hatløy studied economics at the Molde University College and BI Norwegian Business School, and has extensive experience of accounting and financing. Further information:Svein Rune Gjerde, CEO & Head of Ship Design, tel.: +47 911 89 888 Marin Teknikk AS is an independent ship design- and engineering company located at Dragsund, Herøy Municipal in Norway. The company was established in 1981. Together with two subsidiary companies in Poland, Marin Teknikk Szczecin and Marin Teknikk Gdansk, the company consist of more than 100 high qualified employees. ------------------------------------------------------- Norsk:Arild Hatløy ansatt som CFO i Marin Teknikk AS Marin Teknikk er glad for å kunngjøre at Arild Hatløy er ansatt som CFO i selskapet fra januar 2015. Hatløy har lang erfaring fra maritim industri og kommer fra stillingen som Project Finance Director Marine i Rolls-Royce. Før det har han jobbet som SVP Finance & Strategic Planning Offshore i Rolls-Royce, CFO i Odim ASA og Finance Director i Leca Portugal. Arild Hatløy er utdannet ved Høgskolen i Molde og Handelshøyskolen BI, og innehar bred erfaring innen regnskap og finans. For mer informasjon:Svein Rune Gjerde, CEO & Head of Ship Design, tlf.: 911 89 888 Marin Teknikk AS er et uavhengig skipsdesign-selskap lokalisert i Dragsund, Herøy commune. Selskapet ble etablert i 1981. Sammen med to datterselskaper i Polen, Marin Teknikk Szczecin og Marin Teknikk Gdansk, består selskapet av mer enn 100 høyt kvalifiserte medarbeidere.
02.02.2015 14:23

2014

 
Marin Teknikk to design large Multipurpose Diving Support & Construction Vessel for Ultra Deep Solutions
MT6027 DSCV is an advanced Diving & Construction Vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 142.9 meters and a breadth of 27 meters, accommodation for 140 persons, two cranes, a 400 T offshore crane with depth capability to 5200 m single fall and 3200m dual fall, and one 40 T offshore crane for operation down to 300m. In addition, arrangement for 2 WROV’s (unmanned remote operated submarines/robots) for operations down to 3000 meters ocean depth.The vessel will be ready for delivery 1st quarter 2017. Marin Teknikk has designed a functional Diving Support & Construction vessel with high focus on safety, following up designing environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore diving support construction vessels.The vessel’s 1,500m² open deck space and deck strength 10 ton/m² and a smaller area at 650 m2, creates a good platform for transport of equipment and tools to and from oil- and subsea fields, prepared for world‐wide operations in the less deep and ultra-deep oil and gas sector projects.The vessel will be built according to Det Norske Veritas class with the new SPS code; DNVGL + 1A1, EO, SPS, DSV-SAT, Diving System-SAT, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DYNPOS AUTRO, COMF-C(3) V(3), ICE C, CRANE, HELDK-SH, DK(+), BIS, Winterized Basic.“We are very pleased to sign this contract”, states Sales Director of Marin Teknikk Richard Gjerde. “We feel comfortable with the experience and knowledge in UDS, and have been working close with UDS the last year to develop one of the largest and advanced DP3 diving vessels in the offshore industry. This contract shows again MT’s strong position in the OSV market and that we are among the world’s leading designers of advanced diving & construction vessels”.“With only 30 similarly-size but older vessels in this class worldwide, and the requirement in the industry for safe yet fast-response vessels, UDS is poised to deliver such high standards of quality to the deep and ultra-deep water projects. The “Red Class 6027” combines the practicality, safety, reliability, efficiency and impressive subsea technology. We are confident that it will exceed the expectations of oil majors and offshore operators,” says Sheldon Hutton, Chief Executive Officer of UDS.The contract includes an option for one vessel of the same type.For further information, please contact: Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, or CEO & Head of Ship Design Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no.Gurskøy, December 11th 2014. ----------------------------------------------Norsk versjon: Marin Teknikk designer stort dykker- og konstruksjonsskip til Ultra Deep Solutions Marin Teknikk AS har inngått kontrakt med et kinesisk verft om levering av design & engineering til et stort dykker- og konstruksjonsskip for Ultra Deep Solutions (UDS) i Singapore. Skipet er av MT6027 DSCV design (“The Red Class”), skal utrustes med et 18-manns dobbelt dykkersystem (2 dykkerklokker), for operasjoner ned til 300 meters dyp. MT6027 DSCV er et avansert dykker- og konstruksjonsskip utviklet for krevende operasjoner worldwide. Skipet vil ha en lengde på 142,90 meter og en bredde på 27 meter, innredning for 140 personer, to kraner, en 400 T offshore kran med kapasitet ned til 5200m (single fall) og 3200m (dual fall), og en 40 T offshore kran for operasjoner ned til 300m. I tillegg, arrangement for 2 WROV’s (ubemannede fjernstyrte miniubåter/roboter) for operasjoner ned til 3000 meters havdyp. Skipet vil bli klart for levering i løpet av 1. kvartal 2017.  Marin Teknikk har med dette skipet designet et funksjonelt dykker- og konstruksjonsskip med høy fokus på sikkerhet, der en viderefører fokus på å designe miljøvennlige, moderne og avanserte multifunksjonelle offshorefartøy. Med 1.500 m2 åpent dekksareal og dekkstyrke på 10 tonn/m2 samt et mindre areal 650m2 danner dette en god plattform for frakting av utstyr til og fra olje- og subseafelt. Dette gjør skipet klart for operasjoner worldwide for mindre dype og ultradype prosjekt innen olje og gass-sektoren. Skipet bygges i henhold til klassenotasjonene Det Norske Veritas, inkludert den nye SPS koden; DNVGL + 1A1, EO, SPS, DSV-SAT, Diving System-SAT, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DYNPOS AUTRO, COMF-C(3) V(3), ICE C, CRANE, HELDK-SH, DK(+), BIS, Winterized Basic. - Vi er svært glade for å signere denne kontrakten, sier salgsdirektør i Marin Teknikk Richard Gjerde.  – Vi føler oss komfortable med erfaringene og kunnskapene som UDS besitter, og har samarbeidet tett med dette selskapet det siste året for å utvikle et av de største og mest avanserte DP3 dykker-skipene i offshore industrien. Denne kontrakten viser igjen Marin Teknikks sterke posisjon i OSV markedet og at vi er blant verdens ledende designere av avanserte dykker- og offshore konstruksjonsskip. - Med bare 30 eldre båter i denne klassen av lignende størrelse for operasjon worldwide, er behovet til stede for å sikre nye og funksjonelle skip. UDS er trygg på fremtiden for høykvalitets skip til dype og ultradype prosjekt. “The Red Class 6027” kombinerer funksjonalitet, sikkerhet, stabilitet, effektivitet og imponerende subsea teknologi. Vi er sikre på at dette skipet vil oppfylle forventninger og krav fra oljeselskap og offshore-operatører, sier Sheldon Hutton, Chief Executive Officer i Ultra Deep Solutions. Kontrakten inneholder opsjon for ytterligere ett fartøy av samme type. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Salgsdirektør Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, e-post: rkg@marinteknikk.no, eller Administrerende direktør Svein Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888, e-post: srg@marinteknikk.no Gurskøy, 11 desember 2014
11.12.2014 13:09
 
Marin Teknikk to design new yacht for Graeme Hart and Kleven
The vessel has some common features with the one that is under construction at Kleven, but it is almost 10 meters longer, keeping a total length of over 116m. The accommodation will be of high standard.The vessel is also to be equipped with a helicopter deck and hangar for helicopter. There will be arranged space for and deployment procedures for five large boats that can be carried on for different excursions. In addition, there will be a hangar for several smaller boats and equipment for water sports. The latest technology on diesel electric propulsion systems and will be installed. There will also be a requirement for dynamic positioning when the vessel should lay long position in remote areas. The vessel will accommodate 66 people, and will include deliveries from a number of Norwegian suppliers like Rolls-Royce, Hareid Group, Jets and Sperre. The vessel will be built at Kleven Verft in Ulsteinvik, Norway, and is scheduled for delivery in July 2016. The first vessel is to be delivered in June 2015. Both Marin Teknikk and Kleven have learned a lot in the process we have been through and today we holds a knowledge base for this type of ship that is unique. Kleven's good quality on all areas and deliverability, played in this context an important role. We see the new contract as a confirmation that the work our employees have put into the ongoing project has been satisfactorily received by the shipowner. This new contract also indicates that when two different working environments meet, something new and exciting can show up.  The new contract will be a solid contribution to secure work for the employees well into 2016. Marin TeknikkAt the moment there are 15 vessels under construction of MT Design, -from Dalian, China in the east to New Orleans, Louisiana in the west. Five of the vessels are under construction at Kleven in Norway. Marin Teknikk has its main office in Dragsund, Herøy municipality in Norway with about 65 employees. In addition we have offices in Szczecin and Gdansk in Poland with a total of 40 engineers. For further information, please contact; CEO & Head of Ship Design Svein Rune Gjerde on tel .: +47 911 89 888, or e-mail: srg@marinteknikk.no
27.11.2014 14:43
 
Offshore Mining - nytt markedssegment for Marin Teknikk AS
For over 1 år siden ble vi kontaktet av De Beers i Cape Town, Sør Afrika, der de spurte om vi kunne utvikle et skipsprosjekt som skal drive med diamantutvinning i havet utenfor kysten av Namibia. De arbeider på et stort område offshore der elven Orange River har lagt igjen sedimenter i 3 millioner år. I dette området har elven lagt igjen både diamanter og andre verdifulle mineraler. Etter kartlegging av krav og behov som De Beers stiller til ett slikt skipsprosjekt, kom vi frem med et design som reder fant så interessant at det ble besluttet å ta dette videre. Designet vi har brukt som basis er det velprøvde MT6022 designet som det allerede er blitt bygget  12 skip av i forskjellige varianter. Prosjektet til De Beers har eksterne likhetstrekk med tidligere skip , men arrangementet inne i skipet er noe helt annet og er utviklet for å kunne operere utstyr for denne typen aktivitet. Under dekk og på hele akterdekket vil det bli installert utstyr tilpasset aktiviteten.   Vi var i denne perioden i konkurranse med 2 andre skipsdesignere, en norsk og en utenlandsk, der vårt prosjekt ble priset både i Norge og på andre Europeiske verft samt verft i Asia. Det var med stor glede vi registrerte at Kleven i Ulsteinvik kom godt ut i denne konkurransen og meget gledelig er det for oss at kontrakten til slutt ble signert mellom Kleven og De Beers Marine Namibia. Kleven’s gode kvalitet på alle fronter og leveringsdyktighet, spilte i denne sammenhengen en viktig rolle.  Skipet har en lengde på 113m og bredde på 22m og skal operere på havdyp ned til 150m. Den siste teknologien på diesel elektrisk systemer og fremdrift vil bli installert, og det blir stilt høge krav til dynamisk posisjonering da fartøyet skal ligge i posisjon i 3 år mellom hver gang den returnerer til havn. Innredningen er for 80 personer med høg standard og de fleste lugarene er beregnet for 1 person. Mindre skip vil forsyne skipet med nødvendige leveranser og helikopter besørge transport av  mannskapet samt å ta den verdifulle lasten til land. Det blir store leveranser av utstyr fra Norske utstyrsprodusenter i forbindelse med denne skipsbyggingskontrakten. Det er svært gledelig for oss å kunne signere denne kontrakten.  Det har blitt arbeidet intenst med prosjektet i lang tid og det bekrefter på nytt vår posisjon som verdens ledende designere av avanserte skip til avanserte operasjoner ute i havet. I øyeblikket er det 14 skip under bygging av MT Design, -fra Dalian, Kina i øst til New Orleans, USA i vest. 4 av disse skipa er under bygging på Kleven. Den nye kontrakten vil være et solid tilskudd for å sikre arbeid for de ansatte langt inn i 2016.  Marin Teknikk har sitt hoved kontor i Dragsund, Herøy Kommune med ca 65 ansatte. I tillegg har vi kontor i Szczecin og Gdansk i Polen med tilsammen nesten 40 ingeniører. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;  CEO & Head of Ship Design Svein-Rune Gjerde på tlf.: 911 89 888, e-post: srg@marinteknikk.no Klikk her for teknisk informasjon.
24.10.2014 12:57
 
Surf Supporter soon ready for duty
The delivery of the vessel was scheduled from Mazagon Dock Ltd. in Mumbai back in 2010, but got delayed from the yard. Now it has been completed by Batamec Shipyard in Indonesia by adding sponsons to the hull. During the last week, Surf Supporter has fulfilled the inclining test and will soon be ready for service for Fugro.
23.09.2014 09:15
 
MT5006 Expedition Support Vessel successfully launched
The 107 meters long Expedition Support Vessel was successfully launched without any problems, and the owners, Robyn and Graeme Hart from New Zealand, was present during the launching and expressed their satisfaction both with the work performed by the yard and the vessel design in general. The vessel will be given the name 'Ulysses' by delivery in the first half of 2015, and is especially designed for longer expeditions in rough waters worldwide. Launch of the MT5006 Expedition Support Vessel (YouTube)
31.08.2014 19:36
 
Marin Teknikk launches new web pages
The new web pages are made with responsive design which adjusts the pages correctly to any platform, including cellphones and tablets. Thanks to the new CMS platform we have achieved functional and open web pages placing the customer in focus. It should be easy to navigate and find relevant information, and also easier to get in contact with the company. Please visit our new website and don't hesitate to contact us in any matter.
28.08.2014 00:00
 
Meet Marin Teknikk at ONS 2014
Looking forward to see you all.
25.08.2014 11:26
 
Marin Teknikk to deliver design for 4 new MT6027 vessels for Maersk Supply Service A/S
The MT6027-design vessels will have a length of 138 metres, a beam of 27 metres and have a deadweight of 8,000t. Features of the DP3-rated vessels include 1,925 sq. metres of free deck space, accommodation for 120 people (all in one-man cabins) and a 400t AHC crane, rated for operations in water depths of up to 3,000 metres. The vessels will also have the option to install an under deck carousel for 3,000t of product plus be configured for a 275t vertical lay tower over the deck of the moon pool. Delivery of the first of the Marin Teknikk-designed vessels is expected to take place in the fourth quarter of 2016, and the last one in third quarter 2017. Cosco (Dalian) Shipyard has earlier delivered merchant vessels and vessels for the Oil and Gas Industry in USA and Europe. Marin Teknikk is very pleased to sign this contract. This is a project we have been working with for a long time and clearly confirm our position as one of the leading designers of advanced Subsea Support vessels. We have lately designed several vessels in this category, the latest ones to Olympic Shipping and Rem Offshore. Included in the agreement is a large scope of deliveries from European and Norwegian sub-suppliers. This contract will be a solid contribution to secure work into 2016. Marin Teknikk’s head office is situated in Herøy Municipal in Sunnmøre, Norway, and has approx. 60 employees. In addition we have offices in Szczecin and Gdansk in Poland with approx. 40 engineers. For further information, please contact:CEO Svein Rune Gjerde   tel.: +47 911 89 888   email: srg@marinteknikk.noSales Director Richard Gjerde  tel.: +47 90 20 80 14  email: rkg@marinteknikk.no
21.08.2014 11:16
 
Marin Teknikk AS to design MPSV for IES Pioneer Ltd.
The high end specification vessel has a length of 93,8 meters, a beam of 20,0 meters, a working deck of more than 1,000 sq. meters, and will feature a 150 MT active heave compensated offshore crane, accommodation for 60 persons, CAP 437 compliant helideck , fire-fighting capabilities as well as provisions for ROV operations. The vessel is expected to be contracted by oil & gas operating companies in the ongoing development of deep and newly discovered ultra deep-water hydrocarbon fields of Asia and the Middle East. The multipurpose and highly versatile vessel has a proven design and track record in the harsh North Sea environment. On delivery the vessel is expected to ensure deep and ultra deep-water projects completed on schedule and with reduced weather downtime resulting in significant savings to oil majors and their contractors. “At Kleven we are very pleased to announce our very first vessel construction contract with a client from South East Asia, showing that we are competitive worldwide based on our quality, punctuality and price,” Kleven CEO Ståle Rasmussen comments. Marin Teknikk is very pleased to sign this contract with a new customer from Asia. Thanks to a fundamental interest to succeed from all parties, the sales process have been fruitful leading into this specific contract. "We at MT are proud and humble on the fact that the Owner IES PIONEER, whom we had our first discussions with in Singapore just back in April, choose our design and in addition comes all the way to the other side of the World for using Norwegian high end technology and the best shipbuilding quality product that Kleven performs", says Sales Director Richard Gjerde. The signed contract by the above parties also includes an option for a second vessel to be constructed and delivered in 2016.
21.07.2014 00:00
 
MT6021 MkII - New IMR Vessel design from Marin Teknikk
The MT 6021 MKII design is a further development of the MT 6021 design, of which Kleven Verft is building a vessel for Olympic with delivery in March 2015. The vessel is equipped with an offshore crane, ROV hangars, and with accommodation capacity for 80 persons. The contract value is around NOK 450 million ($75.5 million), and the vessel will be delivered from Kleven Verft in June 2015.
26.05.2014 00:00
 
Marin Teknikk design nominated for OSJ Awards
The MT6022 XL Well Intervention & Drilling vessel is a cost effective drilling unit which can target shallower wells along with top hole section of deeper wells, down to 3000 meters of water depth. The winner will be announced at the 2014 OSJ Gala Award on 19 February in London. Feel free to make your vote for “Norshore Atlantic” here: VOTE 
01.04.2014 00:00
 
MT6021 - New IMR vessel design from Marin Teknikk
The investment is approx. NOK 400 mill and delivery of the vessel is April 2015. The design by Marin Teknikk AS is new and developed in cooperation with Olympic, with high  focus on efficient and environmental friendly solutions. The vessel is equipped with Offshore Crane, ROV hangars, and high accommodation capacity (IMR= Inspection, Maintenance and Repair). For more information, please contact Managing Director Svein-Rune Gjerde phone.: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no
01.03.2014 00:00
 
Marin Teknikk to design large Diving & Construction vessel for Mermaid
MT6024 DSCV is an advanced Diving & Construction Vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 120.80 meters and a breadth of 25 meters, accommodation for 130 persons, two cranes, a 140 T offshore crane for operation down to 3000m and one 40 T offshore crane for operation down to 600m, in addition to arrangement for 2 WROV’s (unmanned remote operated submarines/robots) for operations down to 3000 meters depth. The vessel is to be built by China Merchants Industry Holdings Co. Ltd., in China, and will be ready for delivery 3rd quarter 2016. The CMHI shipbuilding group has also another MT DSCV design under construction for another Owner. Marin Teknikk has designed a functional diving support & construction vessel with high focus on safety, and the vessel also follow up the new generation of environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore diving support construction vessels. The design emphasizes the reduced fuel consumption together with latest environmentally diesel electric technology with reduced exhaust emission, and large cargo capacity on deck (1300 sqm) and high capacity also below deck. The vessel will be built according to Det Norske Veritas class with the new SPS code, COMF-V(3), Clean DSV SAT Class and Crane notation. "We are very pleased to sign this contract", states Sales Director of Marin Teknikk Richard K. Gjerde. “This clearly shows MT’s strong position in the OSV market and that we are among the world’s leading designers of advanced diving & construction vessels. Marin Teknikk has signed several new contracts recently, and this contract will be a solid contribution to ensure amount of work the coming months. This project will now be the sixth large Dive Construction Vessel of the well proven MT-Design. The contract includes an option for one vessel of the same type. For further information, please contact: Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, or Managing Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no
01.02.2014 00:00
 
Marin Teknikk to design large Well Intervention vessel for Norshore
MT6028 is an advanced drillship developed for Top-hole drilling, Subsea Construction and Installation. The vessel will have a length of 156,6 meters and a breadth of 28 meters, accommodation for 110 persons, drilling rig with lifting capacity for more than 600 tons plus arrangement for operation of 2 ROV’s (remote controlled subsea robots), for operations down to 3000 meters depth. The vessel is to be built by Yantai Raffles Offshore Limited., in China, and will be ready for delivery 4th quarter 2016. The yard has previous delivered several Semi Submersibles also for Norwegian Ship owners. Marin Teknikk has been cooperating closely with Norshore to create a functional and safe ship, which also follows up the new generation of environment-friendly, modern and advanced multifunctional drilling vessels. The design emphasizes the reduced fuel consumption together with latest environmentally diesel electric technology with reduced exhaust emission, and large cargo capacity on deck and high capacity also below deck. The vessel will be built according to Det Norske Veritas class DnV 1A1 – Ship-Shaped Drilling Unit (N). "We are very pleased to sign this contract", states Managing Director of Marin Teknikk Svein Rune Gjerde. “This is a project we have been working on for a long time, and clearly shows MT’s strong position in the market of advanced drilling vessels. Marin Teknikk has designed several drill ships, with Norshore Atlantic as the latest one, shortly to be delivered from Batam in Indonesia. Norshore Atlantic is a smaller sized vessel than the new MT6028 design, which will be the third drill ship from Marin Teknikk. Marin Teknikk has signed several new contracts recently, and this contract will be a solid contribution to ensure amount of work the coming months. This contract will give us a very good start of the New Year and will secure work activity for 2014 and parts of 2015.   The contract includes an option for three vessels of the same type. For further information, please contact: Managing Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no, or Project Manager Jarl Åge Vågsholm, phone: 97 52 33 81, e-mail: jav@marinteknikk.no
01.01.2014 00:00

2013 - HIGHLIGHTS

 
Marin Teknikk to design Subsea Support & Construction vessel for Oceaneering
The vessel will be used to augment Oceaneering's ability to provide subsea intervention services in the ultra-deep waters of the U.S. Gulf of Mexico (GOM).  These services are required to perform inspection, maintenance, and repair (IMR) projects and hardware installations.  MT6022 MSSCV is an advanced Subsea Support & Construction Vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 107 meters and a breadth of 22 meters, accommodation for 110 persons, a 250 T offshore crane, in addition to arrangement for 2 WROV’s (unmanned submarines) for operations down to 4000 meters depth. The contract will be a solid contribution to the order book for Marin Teknikk. In close cooperation with the customer Marin Teknikk has designed a functional vessel with high focus on safety, which also follows up the new generation of environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore construction vessels. The design emphasizes the reduced fuel consumption together with latest environmentally diesel electric technology with reduced exhaust emission, and large cargo capacity on deck (1300 sqm) and below deck. The vessel will be built according to Det Norske Veritas class with the new SPS code, COMF-V(3) and Clean Class. For further information, please contact: Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, or Managing Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no  
01.11.2013 00:00
 
MT6022 MkII Olypic Ares
See below for more pictures from the naming ceremony.
02.09.2013 00:00
 
SBM Installer Diving Support & Construction vessel
The vessel represent a new generation of environmentally friendly and operational state of the art large DSCV multipurpose vessel, where much attention is put on fuel economy with diesel electric propulsion system, low emissions to the environment and large capacities both above and below deck. The vessel has an length overall of 111,20m, beam of 25m, depth at main deck (1st. constr. deck) of 10,20m, depth to Shelter deck (2nd constr. deck) of 13,05m and a top quality accommodation for 100 persons including the divers. The vessel design includes a patented “double-deck” concept which will provide a large storage / construction area on the upper deck while keeping the conventional main deck unobstructed for anchor handling equipment. The vessel is built according to DNV rules and international regulations. Deadweight of the vessel is approx. 5200 tons, work deck aft of Dive area is 810m2 on Shelter deck and 590m2 on main deck. The vessels FO capacity is 1600m3 and FW capacity is 1050m3 + fresh water makers. The MT 6024 DSCV is built in accordance with the new SPS code, Clean Design and equipped with a helideck with diameter of 22,2m for easy transfer of personnel. One AHC 150 tons abandonment & recovery winch with overboard sheave, enable the vessel to carry out offshore construction and installation work in water depth of up to 1,500m. The Operations will be supported by one work-class and one observation-class ROV.
01.09.2013 00:00
 
Naming Ceremony MT6022 Rem Installer
Rem Installer is a MT6022 MSSCV design, 107 meters long and 22 meters wide. This is Rem vessel number 17 delivered from Kleven in Ulsteinvik.
01.06.2013 00:00
 
Marin Teknikk AS to design large Diving & Construction vessel
MT6024 DSCV is an advanced Diving & Construction Vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 120 meters and a breadth of 25 meters, accommodation for 130 persons, a 140 T offshore crane, in addition to arrangement for 2 ROV’s (unmanned submarines) for operations down to 3000 meters depth. "We are very pleased to sign this contract", states Sales Director of Marin Teknikk Richard K. Gjerde. “This is a project we have been working with since early 2011, and clearly shows that we are among the world’s leading designers of advanced diving & construction vessels. Marin Teknikk has signed several new contracts recently, and this contract will be a solid contribution to ensure amount of work the coming months. The vessel is to be built by China Merchants Heavy Industry (Shenzhen) Co. Ltd. in China, and will be ready for delivery 2nd quarter 2015. In close cooperation with the customer Marin Teknikk has designed a functional vessel with high focus on safety, which also follows up the new generation of environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore construction vessels. The design emphasizes the reduced fuel consumption together with latest environmentally diesel electric technology with reduced exhaust emission, and large cargo capacity on deck (1300 sqm) and below deck. The vessel will be built according to Det Norske Veritas class with the new SPS code, COMF-V(3) and Clean Class. The contract includes an option for one vessel of the same type. For further information, please contact: Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, orManaging Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no
01.05.2013 00:00
 
Nor-Shipping 2013
Nor-Shipping 2011 was more popular than ever with a record 16,235 visitors coming to the exhibition venue, an increase of 4 percent from the previous event two years earlier and the largest turnout since Nor-Shipping began in 1965. A total of 17,298 exhibitor delegates from 54 countries participated in the four-day event, which closed on May 27. In addition to the 16,235 visitors, this resulted in a total turnout of 33,533 delegates to the exhibition, which also featured 22 national pavilions and 5 “theme parks”. Marin Teknikk looks forward to welcome you to Nor-Shipping 2013. Don’t hesitate to contact us for a free visitor pass. Opening hours:Tuesday – Thursday  10:00 – 17:00Friday                         10:00 – 15:00
01.04.2013 00:00
 
Marin Teknikk AS wins contract for high specification Expedition Vessel
Svein Rune Gjerde, CEO of Marin Teknikk, says that the project is an exciting one for us and the clients team: “One year ago Marin Teknikk was contacted by the shipowners asking if we would design a so-called Expedition Support Vessel,” he comments. “We find that shipowners like our design styles and value our considerable experience - spanning from the design of service vessels to the oil and gas industry, to our ocean-going fishing vessels. It has been exciting to be able to utilise the know-how of our employees to interact with the clients designers to develop a luxury vessel of this type, which is being constructed for a rather different use than the offshore vessels we usually work with on a daily basis.” Gjerde adds: “This will be a different and interesting project for our design team to use the information from the client and intergrate this with the knowledge that underpins the development of this vessel is much the same as it is for our successful offshore vessels, but new regulations and specifications have made this an exciting and challenging project.” Ståle Rasmussen, CEO of Kleven, is enjoying collaborating with Marin Teknikk. He comments: “We have worked with Marin Teknikk for many years, developing numerous offshore vessels together, and the collaboration between us always works well. This vessel is a good example of our ability to develop and build specialized vessels and prototypes.” He continues: “The shipowners chose us because they wanted Norwegian design and construction at Norwegian shipyards, due to quality standards, delivery times and price. We are delighted to have won the competition based on these criteria.” The new vessel will accommodate 60 people and is to be equipped with a helipad and helicopter hangar. It will be built at Kleven Verft in Ulsteinvik and is scheduled for delivery in December 2014. "Our first contact with the Owners were back in end of April 2012. We got an anonymous request and we started to exchange information which soon ended up in meetings and design agreement", says Richard K. Gjerde, Sales Director of Marin Teknikk. "The Owner fancy the Norwegian proven design, and quality shipyards with accurate delivery at time & budget. The client with the assistance of an experienced designer, presented a concept including General Arrangement and Exterior Styling before final design was chosen and all details agreed. Much work have been spent in the design and sales work period, but we feel very proud now when we see the results. We are also very happy for doing this together with Kleven and the clients team." "The vessel shall be built according to the latest Passenger Yacht Code rules, adapted for larger yachts with more than 12 passengers. This work have been interesting and path-breaking due to fulfillment of all the different rules and new institutions to be involved. From the sales department point of view we see this as a new interesting reference for MT", Gjerde comments.  For further information, please contact: CEO Svein Rune Gjerde, tel: +47 911 89 88, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard K. Gjerde, tel: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no
01.03.2013 00:00
 
Marin Teknikk AS is participating at Sea Asia 2013
Sea Asia has built a trusted reputation with the key stakeholders in shipping, government agencies and trade associations, and is supported with official pavilions from across the globe. Held as one of the anchor events at the Singapore Maritime Week, organised by the Maritime and Port Authority of Singapore, Sea Asia 2013 promises to be the perfect platform for business that will bring together the largest gathering of international and regional shipping luminaries from the maritime community. Facts: 12,167 participants from 70 countries attended Sea Asia 2011 conference and exhibition held at Marina Bay Sands Singapore from 12-14 April 2011. 343 exhibiting companies occupied over 13600 sqm of gross exhibition space, nearly tripling in size when compared to the inaugural event held in 2007 7 country pavilions including China, Japan, Norway, Panama, Singapore, Turkey and United Kingdom 711 delegates attended the conference sessions held over 3 days, from 31 countries where 59 high-profile speakers comprising thought-leaders and subject matter experts debated on various issues ranging from finance to insurance and LNG shipping.
01.02.2013 00:00
 
New MT6022 L for REM Offshore
The vessel is the 12th MT-Design Rem is contracting. The vessels follows up the new generation of environmentally friendly and operational state of the art multipurpose vessels, where much attention is put on fuel economy, low emissions to the environment and large capacities both above and below deck. The ship is equipped with a 250T offshore crane that can work down to 3000m ocean depth. Delivery is planned to 2nd quarter 2014.
01.01.2013 00:00

2012 - HIGHLIGHTS

 
Marin Teknikk AS to design another MT6022 MkII vessel for Olympic Shipping AS
The vessel has a length of 115.4 m and a width of 22 m, with accommodation for a total of 110 persons. The ship will be equipped with a 250 T offshore crane that can work down to 3000m ocean depth, arranged with 2 of Work ROV (unmanned submarines) and 1 Observation ROV. The vessels follows up the new generation of environmentally friendly and operational state of the art multipurpose vessels, where much attention is put on fuel economy, low emissions to the environment and large capacities both above and below deck. Sales Director Richard K. Gjerde in Marin Teknikk is very pleased by the release of this optional design and engineering contract. “In a very complex and demanding business, Olympic Shipping is a very solid partner for us. Together we are able to design world leading functional vessels, with high standard and excellent sea-keeping characteristics. This contract states once again the well proven design, combined with cost-effective vessels for long term life cycles. This contract will also secure a lot of work for our employees, both in Norway and Poland the coming months”. This vessel will be the 10th MT Design from Marin Teknikk for Olympic Shipping, and the 25th MT-Design built on Kleven Verft. “During our cooperation with the yard, we continue improving an ongoing developing process. Our design and technical solutions combined with Kleven’s fantastic shipbuilding expertise within the Norwegian Cluster, makes a win-win situation for both companies and for the local society“, says Gjerde.  
02.12.2012 00:00
 
Marin Teknikk AS with breakthrough in USA
The MT6020 design is an innovation from Marin Teknikk and is a continuation of the lessons learned from a series of MT6016 design, which has been built more than 20 times during the last 8 years. The new vessel has a length of 102 m and a width of 20.6 m, and will be equipped with a 150T crane and two ROVs (unmanned submarines) that can operate down to 3000m. Within this agreement there is also an option for another slightly bigger vessel, a MT6022 design with a length of 108 m, beam of 22 m and arranged for 110 persons. The vessel has accommodation for 90 people and is designed according to the latest rules in terms of stability, security, and emissions of pollutants to the environment. Worth mentioning is especially the SPS code, that among other things, includes the latest requirements for damage stability. With this legislation in place, the vessel can work in all areas of the world where there are currently operated exploration or production of oil and gas. The new contract is a result of a determined effort towards the U.S. and especially against this company for several years, where the first contact was established almost 3 years ago. The company has seen that our ship design have proved positive both in the Gulf of Mexico and other waters which they operate offshore vessels. The effort that 3 of our ship design contributed by the oil blowout in the Gulf of Mexico in 2010, has helped to increase interest for the vessel. It has been a very interesting project in which we have gained access to the way they think in their operation of such vessels. We have a lot in common but in some areas we can learn from each other and this have been an interesting experience, during the process we put behind us with the shipping company.The vessel is intended to operate in the U.S. portion of the Gulf of Mexico and must therefore be constructed in the United States. We are extremely pleased to sign this contract as it is the first for Marin Teknikk in USA. For us this is a breakthrough in a market that has historically been difficult for other than national players to operate in. It is a confirmation that Norwegian ship design has a very good reputation in the world, and we expect again this opens up the possibility of several agreements later. Several Norwegian equipment suppliers are actual for delivery to the project.Marin Teknikk has recently hired 10 new engineers where we have taken 8 from abroad - all these have moved to Norway. Marin Teknikk consists of 54 employees in Norway and 11 engineers in a wholly owned subsidiary in Poland. Otto Candies LLC, is a privately owned offshore corporation headquartered in Des Allemands, Louisiana, USA. The company operates worldwide, and currently focuses on operations in Mexico, Brazil and Africa.The fleet of Otto Candies consists of Offshore Supply Vessels (OSV), Inspection Maintenance and Repair Vessels (IMR), Diving Vessels (DSV), Special Purpose Vessels (SPS), Crew boats and Deck Barges. Construction, maintenance and ship conversion is usually handled by Otto Candies private shipyards, Candies Shipbuilders in Houma, Louisiana, USA.Otto Candies has extensive experience with various customers within marine and engineering services. For further information: Svein-Rune GjerdeManaging DirectorMarin Teknikk AS srg@marinteknikk.no+47 700 83 404+47 911 89 888    
15.11.2012 00:00
 
Marin Teknikk AS designing another large construction vessels for Rem Offshore
This vessel is the 8th ship of this design and the 4th that Rem contracting. The MT6022 design has a length of 108m and a width of 22m, with accommodation for a total of 100 persons. The ship is equipped with a 150T offshore crane that can work down to 3000m ocean depth, arranged with 2 of Work ROV (unmanned submarines) and 1 Observation ROV. The vessel is prepared for operation also in arctic areas. Delivery is planned to 1st quarter 2014. Rem Offshore has already secured a contract for the vessel. The firm contract period is approximately 8 years, with a further 5 yearly options. The US$170 worth contract will kick off after the delivery of the vessel. MARIN TEKNIKK AS Svein-Rune Gjerde Managing Director +47 700 83 404 +47 911 89 888
01.07.2012 00:00
 
Naming Ceremony for MT 6015 "Olympic Orion", Multipurpose Platform Supply Vessel
This Multi Purpose Field Supply & Construction Vessel of the MT6015, designed by Marin Teknikk AS, is 94 m long, 20 m wide and with accomodation for 60 persons. The vessel is prepared for helideck and cranes, and can also do subsea operations. The vessel will enter the spot market.  The vessel represents a new generation of environmentally friendly and operational state of the art multipurpose vessels, where much attention is put on fuel economy, low emissions and large capacities both above and below deck. Class notation Ice C provides for suitability in northern areas, and the vessel is equipped for oil recovery operations (NOFO 2009). The MT6015 was built in accordance with the new SPS code, and includes facilities that will make the vessel very well suited to ROV and subsea construction work. The vessel is second in a series of three vessels of the MT6015 design delivered from Kleven Verft  to Olympic Shipping this year. “Olympic Commander” was delivered in January, and “Olympic Taurus” is planned to be delivered in November.
23.06.2012 00:00
 
Marin Teknikk AS designing large construction vessel for Olympic Shipping
The vessel has a length of 115 m and a width of 22 m, with accommodation for a total of 110 persons. The ship is equipped with a 250 T offshore crane that can work down to 3000m ocean dept, arranged with 2 of Work ROV (unmanned submarines) and 1 Observation ROV. The design is according to the latest rules applicable to such ships. To be special mentioned is the SPS code/regulations, with the latest requirements for damage stability. With this legislation in place, the ship can work in all areas where it currently operates exploration and production of oil and gas. It is particularly gratifying to have this contract in the region, as there are players who are located in the vicinity of Marin Teknikk. This is also good news to many equipment suppliers to the project. The trend at Kleven Maritime is towards more of the work of such a project is carried out in Norway. This is a positive development in terms of recruitment to the industry.
15.06.2012 00:00
 
Marin Teknikk AS designing large construction vessels for Rem Offshore
The new contract with Kleven is a result of collaboration with the owner over many years. The experience the company achieved with "Rem Forza" which was delivered in 2008 and is a MT6022 design, are included in the evaluation and further developed into the new project. This is the 10th MT-Design Rem is contracting, and the 22nd MT-Design Kleven Maritime builds. The MT6022 design has a length of 108m and a width of 22m, with accommodation for a total of 110 persons. The ship is equipped with a 250T offshore crane that can work down to 3000m ocean depth, arranged with 2 of Work ROV (unmanned submarines) and 1 Observation ROV. The design is according to the latest rules applicable to such ships. To be special mentioned is the SPS code/regulations, with the latest requirements for damage stability. With this legislation in place, the ship can work in all areas where it currently operates exploration and production of oil and gas. It is particularly gratifying to have this contract in the region, as there are players who are located in the vicinity of Marin Teknikk. This is also good news to many equipment suppliers to the project. The trend at Kleven Maritime is towards more of the work of such a project is carried out in Norway. This is a positive development in terms of recruitment to the industry. The industry in Norway confirms its position in the world in terms of design, equipment supply and shipbuilding. Marin Teknikk AS has in recent months employed 9 new engineers where we have picked 5 from abroad - all these have moved to Sunnmøre in Norway. Marin Teknikk currently consists of 49 employees in Norway and 11 engineers in a wholly-owned Polish company. For further information from Marin Teknikk AS, please contact CEO Svein-Rune Gjerde, telephone 700 83404, mob. 911 89 888 or e-mail: srg@marinteknikk.no
23.04.2012 00:00
 
Extensive reconstruction of MT6012 Rem Fortune
The reconstruction will involve installation of one 100 tons offshore crane, helideck, opening of the moon pool, installation of an 8 tons auxiliary crane, anti-heeling system, mezzanine deck, and ROV equippment. Marin Teknikk AS will supply Kleven Maritime with underlying design and engeneering services necessary for completing the reconstruction. Richard K. Gjerde, Sales Director of Marin Teknikk, emphasises the complexity of such a reconstruction, from demanding re-calculations to rapid delivery of design and drawings. "Thanks to our highly skilled employees we are able to deliver high quality calculations on short notice, which result in a shortest possible reconstruction time. This will gain both the owner, the yard and Marin Teknikk as supplier of design and engineering services". The reconstruction will take place at Myklebust Yard in Norway, an combination yard that rates on both newbuilding and reconstruction- and service operations. The activity at the yard is very high these days, with five vessels at the dock.Kleven Maritime has invested 70 million in new dock coming to Myklebust Yard in the spring. This is a strategically important initiative that sets the yard in a position to take on even greater after-market work for the offshore industry. The dock can take vessels up to 170 meters in length and 28.5 meters in width and has a lifting capacity of 15 000 tons, which is about double the current capacity of Myklebust Yard.
01.01.2012 00:00
 
Otto Marine secures 5 year North Sea ship chartering contract worth US$ 36.5 million
MT6009 L MkII, DNV classified Multi Purpose Field Support Vessel “Loch Roag”, will be the Group’s first ever vessel to operate in the North Sea to support the Oil and Gas and Offshore Renewable markets. SeaHold GEOSHIPS Limited intends to use the ROV support vessel for Inspection, Repair and Maintenance Activities. The vessel measures 80 metres and has a deck space of approximately 510 square metres and the dead weight is 3000 DWT. The vessel completed retro fitting works at Otto Marine’s Batam shipyard and was delivered to SeaHold GEOSHIPS Limited, in March 2012. Deputy President of Otto Marine, Mr Aw Chin Long, commented, “We are pleased that Loch Roag is being well received in the oil and gas offshore market and proud to be a trusted partner in this sizeable contract. This award is recognition of our ongoing efforts to solidify our status as a global supplier of OSVs. We are confident that Loch Roag will be able to serve SeaHold GEOSHIPS and its clients well.” The contract is expected to have marginal contribution to the Group’s FY2012 earnings.
01.01.2012 00:00

ARCHIVE // OLDER NEWS


MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.