MT5006 MkII "Ulysses" now sailing
The second Explorer Yacht design from Marin Teknikk, MT5006 MkII "Ulysses", is now completed and sailing in the Mediterrainien Sea.The 116m long Explorer Yacht will accommodate 74 people in a spacious interior, and blends a robust, hard-working character with luxurious extras. "Ulysses" is espesially designed for long expeditions in potential rough waters.  
05.07.2018 08:03
 
MT6027 Maersk Installer in firefighting operation
Maersk Installer, a MT6027 design from Marin Teknikk, was recently engaged to perform firefighting on the large Maersk Honam container vessel in the Arabian Sea.The fire onboard Maersk Honam was raging for around five days, with a tragic loss of four people's lives, and one person still missing. Maersk Installer was, together with the offshore patrol vessel Shoor and with two tugs CSC Nelson, led by Smit Salvage and Ardent, according to Maersk Line.
17.04.2018 13:44
 
NAMING CEREMONY FOR ‘NORDIC PRINCE’ AND ‘ARGOS GEORGIA’
The Longliners MT1112 ‘Nordic Prince’ and MT1112 ‘Argos Georgia’ was given their name in a very nice ceremony in Gibraltar on 9th of March 2018, accompanied by invited guests. At the same time the vessels was handed over to their new owner; Ervik Havfiske AS.Built by Tersan Shipyard in Turkey, the sister vessels are 54 meters long and 13 meters wide, both ready to perform fishing for Patagonia Toothfish in the Southern Ocean. Patagonia Toothfish is a species found in cold waters.  The vessels are equipped with Line Hauling moonpool for improved efficiency and safer working environment and have a complete new autoline arrangement.The vessels are designed with higher ice-class for demanding oceans and built with conventional and hybrid propulsion. The vessels keep accommodation for 28 people and keeps high standard furnishing. During the trip from Turkey to Gibraltar, the vessels got their first test in stormy sea. Both the vessels and the crew arrived in good shape with very good recommendations. 
16.03.2018 19:01
 
Marin Teknikk har inngått design-kontrakter med Russiske fiskeriselskap
Etter flere års målrettet arbeid i det russiske markedet har Marin Teknikk (MT) fått gjennombrudd og skal levere design og engineering pakker for fire (4) nye moderne autoline fartøy, til tre (3) russiske fiskeriselskap. Rederiene det er inngått avtaler med holder til i Murmansk og Arkhangelsk området og er store aktører innen fiskeri.Fartøyene, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter lange og 13 meter brede. De er designet i hht rederienes ønsker og vil bli utrustet med topp moderne autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prossesering av fisk og hermetikk, stor fryselager kapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyene skal bygges under russisk flagg og klasseregelverk på Severnaya Verf i St. Petersburg over en 3 års periode. Skrog og diesel elektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid og nå også til russiske kunder. De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologisk, bærekraftig og miljøvennlige fiskemetode. Linefartøyene bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til fartøyene. Kontraktene er en annerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign. «Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy er vi med på å befeste vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og utland». For mer informasjon kontakt:Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no eller Daglig Leder Svein-Rune Gjerde, mob. tlf. 911 89 888, mail srg@marinteknikk.no ----------------------- ENGLISH: Marin Teknikk enter into new design-contracts for Russian Fishery Companies With dedicated focus over a couple of years, Marin Teknikk (MT) has achieved a breakthrough in the Russian Market and shall deliver Design- and Engineering packages for four (4) new modern Long-line vessels, for three (3) Russian Fishery companies. The companies are all major actors within Russian fishery, located in the Murmansk and Arkhangelsk region. The vessels of the MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owners requirements, and the vessels will be equipped with top modern auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessels will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg during a three years’ period, under Russian Flag and Class. The hulls, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes. The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch. The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design. “We are very satisfied signing these agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde. For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, email: rkg@marinteknikk.no or Managing Director Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, email: srg@marinteknikk.no
21.12.2017 22:05

PLEASE SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

SEARCH FOR NEWS

articles/20180316_ervik/jk_ol10031.jpg

NAMING CEREMONY FOR ‘NORDIC PRINCE’ AND ‘ARGOS GEORGIA’

The Longliners MT1112 ‘Nordic Prince’ and MT1112 ‘Argos Georgia’ was given their name in a very nice ceremony in Gibraltar on 9th of March 2018, accompanied by invited guests. At the same time the vessels was handed over to their new owner; Ervik Havfiske AS.

Built by Tersan Shipyard in Turkey, the sister vessels are 54 meters long and 13 meters wide, both ready to perform fishing for Patagonia Toothfish in the Southern Ocean. Patagonia Toothfish is a species found in cold waters. 

The vessels are equipped with Line Hauling moonpool for improved efficiency and safer working environment and have a complete new autoline arrangement.

The vessels are designed with higher ice-class for demanding oceans and built with conventional and hybrid propulsion. The vessels keep accommodation for 28 people and keeps high standard furnishing.

During the trip from Turkey to Gibraltar, the vessels got their first test in stormy sea. Both the vessels and the crew arrived in good shape with very good recommendations. 


MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.