SEARCH FOR NEWS

Marin Teknikk AS to design another MT6022 MkII vessel for Olympic Shipping AS
mt6022_forfra_olympic_utenrrkran_opsjon_660px.jpg

Olympic Shipping has confirmed an optional contract with Kleven for building another vessel of the popular MT6022 MkII design. The new vessel will be a sister ship of the former MT6022 MkII, which was contracted this summer. Only small changes will separate the vessels. The vessel is to be built on Kleven’s shipyard Kleven Verft in Ulsteinvik, Norway. Delivery of the vessel is set to Q1 2014.

Marin Teknikk AS with breakthrough in USA
103270_thumb.jpg

Marin Teknikk AS has signed a contract for design and engineering of a new Subsea Support & Construction vessel for Otto Candies LLC in Des Allemands, Louisiana, USA. The vessel will be built on the owner's private shipyard, Candies Shipbuilders. The ship is a new design from Marin Teknikk called MT6020.

Marin Teknikk AS designing another large construction vessels for Rem Offshore
mt6022_2287_01_forfra_c_660px.jpg

Rem Offshore has signed a contract for construction of a MT6022 at Kleven. The MT6022 design has been built in several versions with different features built into. The experience the company achieved with "Rem Forza" which was delivered in 2008 and is a MT6022 design, are included in the evaluation and further developed into the new project. This is the 11th MT-Design Rem is contracting, and the 24th MT-Design Kleven builds.

Naming Ceremony for MT 6015 "Olympic Orion", Multipurpose Platform Supply Vessel
98459_thumb.jpg

The naming ceremony for Olympic Orion, yard no 350 from Kleven Maritime, was held in Geiranger Fjord in the municipality of Stranda, Norway, on Saturday, June 23 2012.

Marin Teknikk AS designing large construction vessel for Olympic Shipping
mt6022_mkii_scv_2270_01_designnr2.jpg

A new contract is signed between Kleven Maritime and Olympic Shipping to build a new Multifunctional Subsea Support & Construction vessel of the MT6022 MkII design from Marin Teknikk AS. The vessel is to be built on Kleven Maritime's shipyard Kleven Verft in Ulsteinvik Norway. Delivery of the vessel is set to Q3 2013. The contract also includes an option for a further vessel of the same type. 

Marin Teknikk AS designing large construction vessels for Rem Offshore
95789_thumb.jpg

A new contract is signed between Rem Offshore and Kleven Maritime to build a new "Sub Sea Support & Construction" vessel. Rem Offshore has signed a contract for construction of a MT6022 at Kleven Maritime. The MT6022 design has been built in several versions with different features built into. This vessel is the 7th ship of this design and the 3rd that Rem contracting.

Otto Marine secures 5 year North Sea ship chartering contract worth US$ 36.5 million
94632_thumb.jpg

Otto Marine Limited, a leading offshore marine company which specializes in building complex offshore support vessels, ship chartering and offers specialized offshore services, announces that it has secured a bareboat charter contract from SeaHold GEOSHIPS LIMITED (A UK based. ISO 9001 certified Marine and Subsea services shipping company supporting offshore oil and gas and renewable energy projects) for an initial value of US$ 36.5 million over 5 years, with an option to extend the current contract for 2 more years, bringing the potential value of the contract to approximately US$ 52.4 million.

Extensive reconstruction of MT6012 Rem Fortune
92259_thumb.jpg

Kleven Maritime will carry out an extensive reconstruction of the offshore vessel MT6012 Rem Fortune, from the Platform Service Vessel into the Multi-purpose Support Vessel. The vessel was originally built at Keppel Singmarine Pte. Ltd. in Singapore in 2009, and will be ready for delivery in mid-March 2012.

 
Marin Teknikk har inngått design-kontrakter med Russiske fiskeriselskap
Etter flere års målrettet arbeid i det russiske markedet har Marin Teknikk (MT) fått gjennombrudd og skal levere design og engineering pakker for fire (4) nye moderne autoline fartøy, til tre (3) russiske fiskeriselskap. Rederiene det er inngått avtaler med holder til i Murmansk og Arkhangelsk området og er store aktører innen fiskeri.Fartøyene, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter lange og 13 meter brede. De er designet i hht rederienes ønsker og vil bli utrustet med topp moderne autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prossesering av fisk og hermetikk, stor fryselager kapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyene skal bygges under russisk flagg og klasseregelverk på Severnaya Verf i St. Petersburg over en 3 års periode. Skrog og diesel elektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid og nå også til russiske kunder. De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologisk, bærekraftig og miljøvennlige fiskemetode. Linefartøyene bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til fartøyene. Kontraktene er en annerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign. «Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy er vi med på å befeste vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og utland». For mer informasjon kontakt:Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no eller Daglig Leder Svein-Rune Gjerde, mob. tlf. 911 89 888, mail srg@marinteknikk.no ----------------------- ENGLISH: Marin Teknikk enter into new design-contracts for Russian Fishery Companies With dedicated focus over a couple of years, Marin Teknikk (MT) has achieved a breakthrough in the Russian Market and shall deliver Design- and Engineering packages for four (4) new modern Long-line vessels, for three (3) Russian Fishery companies. The companies are all major actors within Russian fishery, located in the Murmansk and Arkhangelsk region. The vessels of the MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owners requirements, and the vessels will be equipped with top modern auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessels will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg during a three years’ period, under Russian Flag and Class. The hulls, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes. The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch. The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design. “We are very satisfied signing these agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde. For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, email: rkg@marinteknikk.no or Managing Director Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, email: srg@marinteknikk.no
21.12.2017 22:05
 
Marin Teknikk sikrer nye kontrakter på linebåter
Marin Teknikk har inngått kontrakter med Frøyanes AS for levering av design- og engineering for to nye linebåter.Båtene vil ha en lengde på 50 meter og en bredde på 12,5 meter. Begge båtene skal drive fiske i norske farvann men er og designet med høg isklasse for å kunne operere også i arktiske farvann. Fartøyene har fått design benevnelsen MT1111. Fartøyene bygges med konvensjonell fremdrift og har innredning for 18 personer. De er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med autoline linesystem og automatisk line-hale system, fabrikk til prossesering av fisk og god fryselager kapasitet. Det blir flere leverandører fra Norge som for nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til disse fartøyene.Rederiet har inngåt kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia om bygging av fartøyene. Det første fartøyet skal leveres i desember 2019 og det andre fartøyet i februar 2020. Marin Teknikk har designet en rekke båter for Ervik Havfiske, som nylig også feiret 30-års jubileum. MT gruppen er svært takknemlig for den tilliten som igjen er vist gjennom disse kontraktene. Dette er båt nummer ni og ti som Stig Ervik og Kjell Magne Ervik kontraherer med MT-Design.Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked. «Vi har jobbet tett med Ervik i en årrekke og føler at dette er en annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive båter spessial tilpassa til Ervik konsernet.» Det er også veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide så tett med Ervik Havfiske, et rederi som er aktive og verds ledende innenfor linefiske på flere havområder. For ytterligere informasjon:Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no og Salgsingeniør Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no --------------------- ENGLISH: Marin Teknikk secures contracts for new Longliner vessels Marin Teknikk enter into contracts with Frøyanes AS for delivery of Design- & Engineering packages for two new Longliner vessels.  The vessels will have a length of 50 meters and a beam of 12,5 meters. Both vessels will be fishing in Norwegian waters and are especially designed with higher ice-class with ability to operate worldwide including arctic and Antarctic regions. The design name is MT1111.The vessels will be built with conventional propulsion and comfortably accommodation for 18 persons. The vessels are designed according to Owners requirements and will be equipped with Mustad Magpacker autoline system and a special designed automatic line hauling system. The fish will be processed in a fish processing factory for HG and frozen in vertical plate freezers and tunnel freezer, and a large cargo hold. The Ship-Owner has signed contract with Tersan Shipyard in Turkey for building the vessels. The first is scheduled for delivery in December 2019 and the second in February 2020. Marin Teknikk has designed a number of vessels for Ervik, who also celebrated it’s 30 years anniversary. The MT group is very grateful for the trust shown in these contracts. These vessels represent vessels number nine and ten that Owners that Stig Ervik and Kjell Magne Ervik builds with MT-Design. Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. «We have worked closely with the Ervik Group for many years and we see this contract as an acceptance of the work we have done providing safe, functional, environmentfriendly and costeffective fishing vessels tailormade for Ervik’s various requirements, depending on where they are operating». "We have been working close to Ervik in a number of years and feel that we have developed very good relationship, and vessels with functional solutions which have been especially fitted to the different needs within the Ervik group of companies. It’s very exiting for Marin Teknikk’s designers and engineers to work so closely with a Ship-Owner which is so dedicated to the fishing, and exploiting the resursses in a viable and eco friendly way, as Ervik Havfiske Group is doing", says Thomas Edvard Gjerde.For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no and Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no
18.12.2017 13:28
 
Marin Teknikk to design large Offshore vessel
Kleven Verft has entered into an (MOU) agreement with Debmarine Namibia about building a new MT6027 Offshore vessel of Marin Teknikk design. The vessel will follow the MT6022 SS Nujoma delivered in 2016 to Debmarine Namibia.The new Offshore vessel will be the largest ship ever designed by Marin Teknikk. With a lenght of 177m and a breadth of 27m, it will be a massive vessel with an extensive package of equipment on board. The equipment to be installed is developed by De Beers during a long period of time, specialized for finding diamonds laying in a 4-5 meters' thick sediment layer. The sediments are left on the seabed by the river Oranje during a period of ~3 million years. The vessel will accommodate 109 people and are designed according to the class notation ECO (Clean Design). High focus is given to low fuel consumption, which reduces emission to the environment. The vessel is equipped with diesel electric frequency controlled propulsion, highly efficient azimuth thrusters, 4P mooring system and dynamic positioning system.  - We are very pleased to announce this agreement, states CEO Svein-Rune Gjerde, an agreement that will secure a lot of work for our employees, both in Norway and Poland the coming months. For further information, please contact:CEO Svein-Rune Gjerde Tel.: +47 911 89 888/+47 700 83 404 or e-mail: srg@marinteknikk.no
20.11.2017 13:07
 
Delivery of MT6027 Maersk Installer
On Monday 16th of October, the naming and delivery ceremony was held for MT6027 Maersk Installer. This is the first vessel of four (Project STINGRAY), beeing built by Cosco Shipyard in Dalian China, for Maersk Supply Service.The four MT6027 vessels will have a length of 138 metres, a beam of 27 metres and have a deadweight of 9,700t. Features of the DP3-rated vessels include 1,925 sq. metres of free deck space, accommodation for 120 people (all in one-man cabins) and a 400t AHC crane, rated for operations in water depths of up to 3,000 metres. The vessels will also have the option to install an under deck carousel for 3,000t of product plus be configured for a 275t vertical lay tower over the deck of the moon pool.
18.10.2017 09:14
 
MT2007 Yara Birkeland - modelltest ved Sintef Ocean
I dag startet testingen av verdens første autonome containerskip ved Sintef Ocean i Trondheim. Marin Teknikk har designet fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, og har sammen med Sintef Ocean bygget en modell som nå blir testet i havbassenget deres i Trondheim.Yara Birkeland blir i full størrelse 80 meter lang, 15 meter bred og har plass til 120 standard 20-fots containere (TEU). Containerskipet vil med full last stikke fem meter dypt, men bare tre meter i ballast. Normal hastighet, som også er bestemmende for skrogform, vil være seks knop, mens totalfart er 13 knop. Yara og Kongsberg planlegger prøvedrift fra andre halvår 2018 med et lite mannskap, plassert i en containerbasert og modulær enhet som kan løftes av. I 2019 begynner tester med fjernkontroll før skipet i 2020 skal kunne seile fullstendig autonomt mellom havnene i Porsgrunn, Brevik og Larvik. F.v. Prosjektleder Jarl Åge Vågsholm, Salgsdirektør Richard K. Gjerde og CEO Svein Rune Gjerde, alle Marin Teknikk AS. Administrerende direktør Svein Rune Gjerde var svært fornøyd med testingen av modellen. - Det er fantastisk interessant å være med på dette. Det er starten på en revolusjon, sa han.Olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte under offisiellmodelltesting i Trondheim i dag at Enova går inn med 133 millioner kroner til prosjektet. - Envoa-støtten viser at vi lever opp til vår ambisjoner i havstrategien. Vi klarer ikke en omstilling uten å tenke på bunnlinjen. Det er en styrke å kunne kombinere private og statlige midler, sa Søviknes. F.v. CEO Marin Teknikk AS Svein Rune Gjerde, Konsernsjef Yara Svein Tore Holsether, Olje og Energiminister Terje Søviknes. Administrerende direktør Vegar Johansen sa at modelltesten i Havbassenget er historisk. - Dette vi er vitne til her nå vil gå inn i historiebøkene. Norge leder an både på autonome og nullutslippsfartøy. Her har vi begge deler, sa han. Sintef Ocean har kjørt et modelltestprogram sammen med Marin Teknikk for å finne fart og ytelse. Nå skal den over i slepetanken og testes i flere typer bølger. MT2007 Yara Birkeland
28.09.2017 12:55
 
VIDEO: Successful Sea Launch ceremony of MT1112 Argos Georgia
On Friday 15th of September, the MT1112 Argos Georgia was launched in beautiful weather conditions from Tersan Shipyard in Turkey.The 54 m longliner vessel for Ervik Havfiske and Frøyanes AS is a Taylor made fishing vessel designed to operate in the Southern Ocean heading for Patagonian Toothfish. Hildegunn Tunheim Aarsheim from Ervik Havfiske got the honor to cut the moorings and release the vessel from the slipway. The vessel and the sister vessel Nordic Prince is planned for delivery Q1 2018. “These two pcs of new longliner vessels, Nordic Prince and Argos Georgia that we are building for Ervik Havfiske, are rather emotional projects for us. Froyanes which was the first vessel which we delivered to Ervik Havfiske back in 2011 was the pioneering new building project for Tersan Shipyard leading us into the fishing vessel market. Designed by Marin Teknikk of Norway, Froyanes was a big success for all parties that were involved, especially for the owners. The winning team in that project cooperated once again in order to deliver Ervik Havfiske two more state-of-the-art longliners for their fishing operations in the antarctic. As Tersan Shipyard we thank Ervik Havfiske, in particular to Stig Ervik, Kjell-Magne Ervik and Geir Rune Aarsheim, Marin Teknikk, DNV GL and our financer Ziraatbank for their endless support in these projects. Last but not the least we thank all of our employees who has put a lot of efforts in these vessels so far. When these two vessel sail together beginning of next year we will all follow them with proud.”Mr. Mehmet GaziogluManaging Director at Tersan Shipyard From the slipway Owners and representatives for Ervik Havfiske.
25.09.2017 00:00
 
MT2007 Yara Birkeland
Yara Birkeland, the world's first autonomous container feeder vessel, is now a step closer to realization, and the model is under its way!In the process by constructing the new container feeder vessel for Yara, we are now preparing a model test together with SINTEF Ocean in Trondheim, Norway. Here, we will test the hull design and speed characteristics, manoeuvrability and seagoing characteristics of the ship model.  Building a prototype model like this, will give us valuable figures and numbers in the optimization phase, before the actual building of the vessel will start.  The vessel is planned to be finalized by Q3-2018, followed by testing with crew, before it will be the world's first autonomous commercial vessel in 2020.
19.09.2017 10:21
 
Meet Marin Teknikk AS at NEVA 2017
Marin Teknikk AS will participate at the NEVA 2017 Exhibition in St. Petersburg, Russia. The exhibition will take place from 19. - 22. September 2017.Please visit our stand no.: F2310, situated in the Norwegian Pavilion in Hall F. Exhibition opening hours: Monday: 10.00 - 18.00 Tuesday: 10.00 - 18.00 Wednesday: 10.00 - 18.00 Thursday: 10.00 - 16.30 Contact:Sales Director Richard K. GjerdePhone: +47 90 20 80 14E-mail: rkg@marinteknikk.no
18.09.2017 14:07
 
Marin Teknikk designer verdens første autonome nullutslipps containerskip
Marin Teknikk har fått kontrakt med Yara for design av MT2007 "Yara Birkeland". Skipet blir verdens første autonome nullutslipps containerskip, og vil erstatte 40.000 årlige vogntogturer i Telemark mellom Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn og havnene i Breivik og Larvik.Skipet blir rundt 80 meter langt og skal frakte 100-150 containere pr. tur, og utføre 1-2 turer i døgnet. Trolig blir dette verdens første autonome skip i kommersiell drift. Salgsdirektør Richard K. Gjerde er stolt og glad over kontrakten. - Vi er ydmyke og svært stolte over tilliten Yara viser oss. Det blir spennende å utvikle fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, sier Gjerde. Ytterligere informasjon om prosjektet kommer. Ill.: Yara/Kongsberg
15.06.2017 10:23
 
Marin Teknikk AS with large re-construction job for DOF
The Norwegian shipping company DOF has taken over the former MT6015 Olympic Commander from Nordea, and Marin Teknikk have been awarded a large design & engineering job to get the vessel ready for the 5-years contract with Shell Australia.The vessel will be renamed Skandi Darwin, and will install ROV hangar, service module and arrange lifeboats adjusted to rules of Australia.Skandi Darwin will support the new Prelude FLNG installation offshore Western Australia. Prelude FLNG, the largest floating facility ever built, will produce, liquefy, store and transfer LNG at sea. Former MT6015 Olympic Commander. -------------------------------- Marin Teknikk AS med større engineeringsjobb til DOF Austevoll rederiet DOF har nå tatt over tidligere MT6015 Olympic Commander fra Nordea, og Marin Teknikk er tildelt en større engineeringsjobb for å gjøre båten klar for 5-årskontrakten DOF har fått med Shell Australia. Skipet som får navnet Skandi Darwin skal blant annet installere ROV hangar, servicemodul og utrustes med livbåter tilpasset australske regler. Skandi Darwin skal yte support til Prelude FLNG anlegget som bygges i Vest-Australia, det største flytende FLNG anlegget som noensinne er bygget. Anlegget skal kondensere gass, lagre og overføre LNG til sjøs.
23.02.2017 12:57
 
MT6015 Olympic Orion to install 'Walk-to-Work' system
Olympic Shipping has chosen Kongsberg Maritime's new K-Walk integrated vessel gangway solution for installation aboard the Multipurpose Offshore Vessel (MPSV), Olympic Orion. Designed to significantly increase efficiency and safety for Walk-to-Work duties, K-Walk will be integrated with the advanced Kongsberg Information Management System (K-IMS) and the existing K-Pos Dynamic Positioning system on board Olympic Orion, which will be upgraded as part of the installation in the latter half of 2017.Olympic Orion will utilise the innovative K-Walk solution following its launch as part of KONGSBERG's new Integration Strategy in Fall 2016. The system takes a new approach to increasing productivity and efficiency for Walk-to-Work vessels by improving operability of key systems on board. In addition to full integration with K-IMS to enable mission and route planning for increased service capability within a wind farm, the system interconnects with the DP and a planning station. The system extends vessel availability by increasing the operational weather window. Through integrated mission planning, automated vessel manoeuvring and gangway hook-up, K-Walk introduces a step-change for increasing efficiency and productivity of the Walk-to-Work operations that are integral to Wind Farm Construction and Maintenance projects. While providing a completely safe, motion compensated gangway for the fast transfer of personnel and materials, integration enables more efficient approach and settlement at wind turbines and more effective logistics. The system is activated prior to entering a wind turbine's safety zone, reducing vessel speed and launching the K-Walk hook up process during approach. Because of the integration with the DP, the gangway is able to move into position while the vessel is still moving, positioning it safely as the vessel arrives on station. MT6015 Olympic Orion The integration of K-Walk with K-IMS is a unique approach that enables in-depth mission planning, resulting in increased productivity and efficiency by finding the most preferred route for increased service capability within the wind farm. The system will be fully connected with Olympic Orion's DP system, offering increased operability with a new condition based operator environment, which requires less manpower and has minimal training requirements. The K-Walk solution for Olympic Orion will also improve time for mobility and safety with an integrated lift system for transfer of people and goods, including electric trolleys (under design) for movement of pallets across the gangway. Overall, K-Walk significantly enhances operational time efficiency, which improves productivity with the ability to serve more wind turbines within the same time frame. "We are very satisfied to select Kongsberg Maritime's new fully integrated Gangway solution for our MPSV Olympic Orion," says Bjørn Kvalsund, COO, Olympic Subsea. "We also see a potential to install this integrated Gangway solution on board several of our existing vessels in order to provide W2W services into an expanding and interesting market segment." "Olympic Orion embodies the future that we envisioned with the launch of our Integration Strategy last year and we are delighted to work with Olympic Shipping for our cutting-edge new K-Walk solution," said Stene Førsund, Executive Vice President, Global Sales and Marketing, Kongsberg Maritime. "K-Walk provides Olympic Orion with total oversight of route planning and gangway hook-up operations. It enables better real-time and long-term management decisions, and empowers safer, more predictable, and efficient operations through reduced human interaction and automation based on the deep integration of critical systems on board."
15.02.2017 08:08
 
Successful sea trials for MT5006 MkII
During the last days, the MT5006 MkII Explorer Yacht has been performing sea trials in the Norwegian Fjords. Keeping a lenght of more than 116 m, the vessel is almost 10 meters longer than its sibling "Ulysses", delivered earlier this year.The vessel is specially designed for long expeditions in potentially rough waters and bleds a robust, hard-working character with luxurious extras. The yacht will soon be ready for departure from Kleven Verft, heading for Germany and final interior outfitting before delivery to owner in 2017. Photo: Berge Myrene
02.12.2016 07:46
 
Handover ceremony for MT6022 "SS Nujoma"
In beautiful surroundings, the MT6022 "SS Nujoma" was handed over to its owners, Debmarine Namibia in South Africa. More than 100 guests were invited to follow the handover ceremony which took place in Geirangerfjorden, Norway. Both the owners, representatives from the yard, and representatives from the sub-suppliers was present among others. The vessel will be finalized in Cape Town, where 2000 tons of equipment will be installed, making the vessel ready to extract diamonds from the seabed on the coast of Namibia.
30.06.2016 12:10
 
Marin Teknikk secures large contracts of Longliner vessels
Marin Teknikk enter into contracts with Ervik Havfiske about delivery of Design- & Engineering of two new Longliner vessels. The first contract is signed with Frøyanes Junior AS, and the second one is signed with Frøyanes AS.The vessels will have a length of 54 meters and a width of 13 meters. Both vessels will perform fishing in Southern Ocean in Antartic, and are especially designed with higher ice-class for operations in demanding oceans. The vessels will fish for Patagonian Toothfish, a species of cod icefish found in cold waters. The vessels will be built with conventional and hybrid propulsion, and keeps accommodation for 28 people. Marin Teknikk has designed a number of vessels for Ervik since 1995, and is very grateful for the trust shown in these contracts. Sales Director Richard K. Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. – We have been working close to Ervik in a number of years and feel that we have developed very good relationship, and vessels with functional solutions which have been especially fitted to the different needs within the Ervik group of companies. For further information, please contact:Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail:   var sfml_mh = '726b67406d6172696e74656b6e696b6b2e6e6f'; var sfml_mv =''; $.each(sfml_mh.match(/.{1,2}/g), function (i,v) { sfml_mv += String.fromCharCode(parseInt(v, 16)); }); $('#sfml302').html(sfml_mv).wrap(''); -------------------------- Norsk versjon: Marin Teknikk med nye store linebåt-kontrakter Marin Teknikk inngår kontrakter med Ervik Havfiske om levering av design- og engineeringtjenester for to nye linebåter. Den første kontrakten er inngått med Frøyanes Junior AS, mens den andre kontrakten er inngått med Frøyanes AS. Båtene vil ha en lengde på 54 meter og en bredde på 13 meter. Begge båtene skal drive fiske i Sørishavet i Antarktisk, og er spesielt designet med høyere isklasse for operasjoner i et krevende havområde. Fisket vil foregå etter Patagonia Toothfish, en spesiell dyphavsfisk. Båtene vil bygges med konvensjonell og hybrid fremdrift, og har innredning for 28 personer. Marin Teknikk har designet en rekke båter for Ervik siden 1995, og er svært takknemlig for den tilliten som igjen er vist gjennom disse kontraktene. Salgsdirektør Richard K. Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked. «Vi har jobbet tett med Ervik i en årrekke og føler vi har utviklet gode relasjoner og båter med funksjonelle løsninger som er spesielt tilpasset de ulike behovene til Ervik konsernet.» For ytterligere informasjon:Salgsdirektør Richard K. Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail:   var sfml_mh = '726b67406d6172696e74656b6e696b6b2e6e6f'; var sfml_mv =''; $.each(sfml_mh.match(/.{1,2}/g), function (i,v) { sfml_mv += String.fromCharCode(parseInt(v, 16)); }); $('#sfml244').html(sfml_mv).wrap('');
10.06.2016 11:20
 
Successfully launch of MT5006 MkII "Ulysses"
On Saturday 12th of March 2016, the MT5006 MkII "Ulysses" was successfully launched from Kleven Verft. The owners of "Ulysses", Robyn and Graeme Hart, was onboard the vessel during the launching, experiencing a perfect slide of the slipway. The vessel is 116 m long and can accommodate 66 people.- She dresses the extra 10 meters very well, states CEO of Marin Teknikk Svein Rune Gjerde, addressing it to the previous 107 meter long MT5006 "Ulysses", delivered from Kleven in 2015. Designing these vessels have been a door-opener for us into this segment. The MT5006 MkII "Ulysses" is supposed to be delivered from Kleven Verft by July 2016, and there is still some work to be done before Mr. Hart can take over the vessel. Mr. Graeme Hart clearly indicate that he is very satisfied with the work carried out both from Marin Teknikk and Kleven, and look forward to see this new vessel being finished. Photo: Kleven
14.03.2016 08:29
 
Successfully launch of MT6022 SS Nujoma
Early this morning, on Saturday 9th of January 2016, the MT6022 SS Nujoma was successfully launched from Kleven Verft. Lots of frozen visitors and workers was witnessing a launching without any problems at all.Specialised for deep water mineral exploration, the vessel is scheduled to be deliverd from the yard in June 2016.  Upon delivery from Kleven, the vessel will sail to South Africa and Cape Town for final istallation of key equipment.
09.01.2016 00:00
 
Marin Teknikk has secured a new large contract for advanced Offshore Dive- & Construction vessels
Marin Teknikk has entered into a contract with Wuchang Shipbuilding Industry Group for delivery of Design & Engineering of two Diving & Construction vessels for Ultra Deep Offshore Ltd. in Singapore. The vessels are a newly developed MT6023 DSCV design, and will be equipped with an 18 men diving system for operations down to 300 m water depth.MT6023 DSCV is an advanced Diving- and Construction vessel developed for demanding operations worldwide. The vessel will have a length of 103 meters and a breadth of 23 meters, top class accommodation for 120 persons plus 18 divers, two heave compensated subsea cranes, one 150 ton offshore crane with depth capability to 3000 m water depth, and one 20 ton offshore crane for operation down to 300 m water depth. In addition, arrangement for 2 WROV’s (unmanned remote operated submarines/robots) for operation down to 3000 meters water depth. The vessels are to be built by Wuchang Shipbuilding Industry Group in China, where the first vessel is planned to be delivered Medio 2018 and vessel no. 2 at the End of 2018. Vessel no. 2 is to be finally confirmed by end of April 2016. Marin Teknikk has designed a cost efficient and functional Diving & Construction vessel with high focus on safety for the crew/divers, and following up designing environment-friendly, modern and advanced multifunctional offshore vessels to compete in a market with very low oil and gas prices. With more than 800m2 open work deck area with deck strength of 10 ton/m2 and a smaller storage on top of dive hangar, creates a good platform for the vessels operation and function.The vessels will be built according to Det Norske Veritas GL, included the new SPS code; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE. “We are very pleased to sign this contract, especially when we see the weak market within the Oil & Gas Industry” says Svein-Rune Gjerde in Marin Teknikk. “We have been working close with UDS the last 3 years to develop several advanced diving vessels. With this new contract shows again Marin Teknikk’s strong position in the OSV market and that we are among the world’s leading designers of advanced Diving & Construction vessels”. Mr. Shel Hutton, CEO of UDS says: "I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially Marin Teknikk, DNV GL, and the shipyard, which have supported the company's vision, and realizing our plans to build these vessels. With these vessels Ultra Deep follows up the company’s strategic focus, and will be a spear point in the market".This contract will secure work for the 110 engineers in Norway and Poland for parts of 2016 and a bit into 2017. Marin Teknikk is also working with several new and exciting designs for Fishery, Yacht, Cruise and Offshore Mining Industry. For further information, please contact: CEO Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no From the signing ceremony. --------------------------------- Norsk pressemelding: Marin Teknikk AS har sikret ny stor kontrakt for avanserte offshore dykker- & konstruksjonsskip Marin Teknikk designer 2 dykker- og konstruksjonsskip til Ultra Deep Offshore Ltd. i Singapore. Ultra Deep har i helgen signert ordren med Wuchang Shipbuilding Industry Group for bygging av skipene, og Marin Teknikk AS har også inngått kontrakt med Wuchang Shipbuilding Industry Group om levering av design & engineering til skipene for Ultra Deep Offshore. Skipene er et nyutviklet MT6023 DSCV design, som skal utrustes med et 18-manns dykkersystem, for operasjoner ned til 300 meters dyp. MT6023 DSCV er et avansert dykker- og konstruksjonsskip utviklet for krevende operasjoner worldwide. Skipet vil ha en lengde overall på vel 103 meter og en bredde på 23 meter, høg standard innredning for 120 personer pluss 18 dykkere. To hiv kompensert sub sea kraner, en 150 T offshore kran med kapasitet ned til 3000m havdybde, og en 20 T offshore kran for operasjoner ned til 300m. I tillegg, arrangement for 2 WROV’s (ubemannede fjernstyrte miniubåter) for operasjoner ned til 3000 meters havdyp. Skipet skal bygges ved Wuchang Shipbuilding Industry, i Kina, og med planlagt levering medio 2018 og skip nr. 2 på slutten av 2018. Skip nr 2 skal bekreftes endlig i løpet av april 2016. Marin Teknikk har med dette skipsprosjektet designet et kost-effektivt og funksjonelt dykker- og konstruksjonsskip med høy fokus på sikkerhet for mannskap og dykkere, samt der en viderefører høg fokus på å designe miljøvennlige, moderne og avanserte multifunksjonelle offshorefartøy. Med 800 m2 åpent dekksareal og dekkstyrke på 10 tonn/m2 samt et mindre areal 150m2 på båt-dekk over dykker hangar, danner dette en god plattform for fartøyetes operasjon og funksjon. Dette gjør skipet klart for operasjoner worldwide for mindre dype og ultradype prosjekt innen olje og gass- og fornybar energi sektoren. I predesignfasen har det vært høy fokus på å utvikle et kostnadseffektivt prosjekt som skal kunne konkurere i markedet med dagens lave olje og gass priser. Skipet bygges i henhold til klassenotasjonene Det Norske Veritas GL, inkludert den nye SPS koden; DNV GL + 1A1, EO, SPS, DYNPOS AUTR, DK(+), HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, DSV-SAT, DSV SURFACE, CRANE, ICE C, NAUT-OSV(A), BWM-T, REYCYCLABLE. - Vi er svært glade for å signere denne kontrakten, sier Svein-Rune Gjerde i Marin Teknikk. - Spesielt med tanke på det heller svake markedet innen Olje og Gass Industrien for tiden. Vi har samarbeidet tett med dette selskapet i 3 år for å utvikle flere avanserte dykker-skip. Med denne nye kontrakten, mener vi at en igjen viser Marin Teknikk’s sterke posisjon i OSV markedet og at vi er blant verdens ledende designere av avanserte dykker- og offshore konstruksjonsskip. Da det ikke har vært mange nye OSV kontrakter signert i år er dette spessielt gledelig og kunne meddele de ansatte på Marin Teknikk og også til flere norske underleverandører. Da det nylig på firmaets julebord med alle ansatte tilstede, ble antydet att denne kontrakten var under oppseiling, var reaksjonen jubel og applaus. Rederiet, Ultra Deep med hr. Sheldon Hutton, CEO, uttaler at: - UD med disse skipene viderefører selskapets strategiske satsning, og blir nå med disse kost effektive og miljøvennlige båtene en spydspiss i markedet. Videre sier hr. Hutton at leveransen av disse skipene er idiellt possisjonert i det forventede oppadgående dykke- og subsea-markedet for olje og gass industrien i 2018. Mr. Shel Hutton continues: "I am pleased by the positive response by oil majors and major diving companies to the design of our diving support vessels, and it affirms our company is heading in the right direction to build quality and size-appropriate vessels catered for the market. The current slowdown in the market allows us time to ensure our designs are optimized and customized for relevance in the oil and gas industry. I am thankful to our partners, and supporters, especially Marin Teknikk, DNV GL, and the shipyard, which have supported the company's vision, and realizing our plans to build these vessels." Denne kontrakten er med på å sikre arbeid for Marin Teknikk’s 110 ingeniører i Norge og Polen for deler av 2016 samt litt inn i 2017. Marin Teknikk AS arbeider også med flere nye og spennende design til Fiskeri, Yacht, Cruise og Offshore Mining industrien. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Managing Director Svein Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, Gurskøy, 14. desember 2015.
14.12.2015 00:00
 
Successfully launch of MT6015 IES Energy
On Saturday 26 September 2015 the MT6015 IES Energy was successfully launched at Kleven Verft in Norway. The vessel is being built for Malaysian based joint venture company IES Pioneer, and is supposed to be ready for delivery by late December 2015.Watch the video of the launching (link: YouTube). Second video of the launching (link: YouTube).
28.09.2015 11:22
 
Naming ceremony for MT6021 MkII Olympic Delta
Olympic Delta was given its name by Cassie Dingman in beautiful summer weather in Fosnavåg, on Saturday 4 June 2015. The ceremony was followed by an Open Ship arrangement, where a lot of visitors entered the ship.The 94 meters long vessel is equipped with an active heave compensated subsea crane capable of lifting 80t (900t/m – 30t at 30 meters) and has wire capacity of 2500 meters. The work deck is 900 square meters and has a moonpool of 6m x 6m. The vessel has accommodation for 80 persons. Olympic and Delta will jointly market the vessel to clients for Subsea, IMR and renewable markets or similar work. The vessel is equipped with two Delta SubSea Schilling HD 150 HP work-class remotely operated vehicles (ROVs) from DSS’s fleet. Video: Olympic Delta west of Runde
06.07.2015 09:03
 
A successful Nor-Shipping show
The decreasing trend in the Oil & Gas market clearly indicated that this exhibition could be a bit quieter than earlier, but all in all we are quite satisfied when we look back on these days. During the four days of Nor-Shipping 2015, Marin Teknikk is satisfied both with the exhibition in general and number of visitors to our stand.A re-designed stand gave the stand personnel and visitors flexible and good working areas, followed by many interesting discussions with both old and new contacts and clients.  Nor-Shipping 2015 in numbers:Visitor entries at exhibition – 15,400 (4.5% increase over 2013)Delegate entries at exhibition, including visitors – 32,300 (4.5% increase over 2013)Approximate number of delegates who attended event week activities – 35,000Number of exhibiting companies – 992Number of national pavilions – 20Exhibiting area – 45,000 gross and 22,500 netOpening Conference attendees – 800Agenda Offshore attendees – 550Waves of Change (Women@Nor-Shipping) conference attendees – 230Ocean Industry Podium – 1,950Brazil@Nor-Shipping – 300Nor-Shipping BBQ guests – 2,50050th Anniversary Party guests – 1,200Number of seminars and conferences – 58Approximate number of receptions and social events – more than 210Students and teachers who attended Ocean Talent Camp – 10,250
12.06.2015 11:15

MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.